mozok.click » Правознавство » Урок узагальнення знань № 1 із тем «Основи теорії держави і права», «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»
Інформація про новину
  • Переглядів: 1966
  • Автор: admin
  • Дата: 8-02-2018, 01:07
8-02-2018, 01:07

Урок узагальнення знань № 1 із тем «Основи теорії держави і права», «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»

Категорія: Правознавство

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

• Держава

• Державна влада

• Право

• Норма права

• Джерела права

• Правовідносини

• Правопорушення

• Форма держави

• Механізм держави

• Соціальна норма

• Галузь права

• Закон

• Юридичні факти

• Юридична відповідальність

2. Перелічіть:

• Ознаки держави

• Елементи системи права

• Ознаки права

• Ознаки правовідносин

• Ознаки юридичної відповідальності

• Функції держави

• Види соціальних норм

• Галузі права

• Ознаки правопорушення

• Обставини, що виключають суспільну шкідливість діяння

3. Розкажіть про:

• Державний лад

• Роль соціальних норм

• Склад правовідносин

• Значення держави і права у житті людей

• Значення юридичної відповідальності

• Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння

4. Наведіть приклади:

• Відомих вам обмежених монархій

• Відомих вам федеративних республік

• Відомих вам соціальних норм

• Джерел права

• Юридичних фактів

• Видів правопорушень

5. Схарактеризуйте:

• Внутрішні і зовнішні функції держави

• Державний лад України

• Особливості правових норм порівняно із іншими соціальними нормами

• Підстави і види юридичної відповідальності

• Склад і види правопорушень

• Підстави виникнення, припинення і зміни правовідносин6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей про

справедливість і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) Прагнення людини до справедливості робить демократію можливою, але саме схильність людини до несправедливості робить її необхідною. (Р. Нібур)

2) Не тому що-небудь є справедливим, бо воно законне, навпаки: законним має бути лише те, що є справедливим. (Ш. Монтеск’є)

3) Існують три джерела несправедливості: насильство як таке, зловмисна підступність, що прикривається іменем закону, і жорстокість самого закону. (Ф. Бекон)

4) Принцип «око за око» зробить сліпим увесь світ. (М. Ганді)

5) Справжня гуманність означає насамперед справедливість.

(В. Сухомлинський)

6) Справедливість — такий самий необхідний для життя продукт, як і хліб. (Л. Берні)

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на одну із тем:

«Держава — це позитивний чи негативний соціальний інститут?»

«Що виникло раніше — держава чи право?»

«Монархія як форма правління в сучасному світі: ефективна чи застаріла форма?»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

• Чи є державою Антарктида?

• Чи може монархія бути демократичною державою?

• Як держава ставиться до порушення моральних норм?

• Чи може юридична відповідальність бути не індивідуальною?


9. Визначте, до якої галузі належать правові норми, що регулюють:

• Відносини між працівником і роботодавцем

• Відносини батьків і дітей

• Відносини з приводу сплати податків

• Відносини між покупцем і продавцем

• Відносини в управлінській діяльності державних органів

• Відносини між покупцем і продавцем

• Відносини між пасажиром і контролером у транспорті

• Відносини між пасажиром та водієм автобуса

• Відносини між автором пісні та виконавцем

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.


11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Укажіть основну ознаку держави:

а) наявність території;

б) наявність приватної власності;

в) закріплення в Конституції основних прав і обов’язків громадян;

г) наявність парламенту.

2. Укажіть функції держави за часом виконання:

а) внутрішні і зовнішні; в) постійні і тимчасові;

б) основні і неосновні; г) економічні, політичні, соціальні, екологічні.

3. Укажіть види обмеженої (конституційної) монархії:

а) деспотична та абсолютна; в) абсолютна та дуалістична;

б) дуалістична та парламентська; г) парламентська та президентська.

4. Укажіть правильну відповідь. Форма державного устрою держави, частини якої не мають свого суверенітету, всіх ознак державності, це:

а) унітарна держава; в) складна держава;

б) федерація; г) конфедерація.

5. Укажіть правильну відповідь. Спосіб організації державної влади, за яким здійснюється монопольний контроль над всіма сферами життя суспільства і над особистістю, називають:

а) авторитарним режимом; в) демократично-радикальним режимом;

б) тоталітарним режимом; г) расистським режимом.

6. Укажіть правильну відповідь. Частина механізму держави, яка об’єднує всі органи держави і здійснює її функції та завдання, це:

а) апарат держави; в) державні підприємства;

б) державні установи; г) політичні партії.

7. Укажіть, що є формою державного устрою:

а) парламентська монархія; в) федеративна держава;

б) президентська республіка; г) тоталітарна держава.

8. Укажіть, що з переліченого є джерелом права:

а) воля законодавця; в) правовий прецедент;

б) мораль; г) нормативний акт.

9. Укажіть, що є елементом складу правопорушення:

а) об’єктивне право; в) об’єктивна сторона;

б) суб’єктивне право; г) мотивація.

10. Укажіть первинний елемент системи права:

а) правовідносини; в) норма права;

б) правова культура; г) стаття нормативного акту.

11. Укажіть, що є юридичним фактом-подією:

а) заручини; б) договір; в) землетрус; г) розірвання шлюбу.

12. Укажіть, що є елементом структури правовідносин:

а) мотив правовідносин; в) суб’єкти правовідносин;

б) зміст правовідносин; г) мета правовідносин.

13. Укажіть вид правопорушення за ступенем суспільної небезпеки:

а) злочин; б) хуліганство; в) шахрайство; г) запізнення.

14. Укажіть структурний елемент системи права:

а) джерело права; в) інститут права;

б) стаття закону; г) правопорядок.

15. Укажіть, що є внутрішньою функцією держави:

а) захист країни від зовнішніх посягань;

б) охорона навколишнього середовища;

в) міжнародне співробітництво;

г) гуманітарна допомога іншим країнам.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Васильків, Кравчук

 


^