mozok.click » Правознавство » Підручник Основи правознавства за 9 клас Васильків, Кравчук
Інформація про новину
 • Переглядів: 4253
 • Автор: admin
 • Дата: 8-02-2018, 01:48
8-02-2018, 01:48

Підручник Основи правознавства за 9 клас Васильків, Кравчук

Категорія: Правознавство, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Астон

 Автори: Васильків І. Д., Кравчук В. М.


Читати Онлайн Підручник Основи правознавства за 9 клас Васильків

  

Зміст

 1. Вступ до «основ правознавства»
 2. Що таке держава. Чому виникла держава. Її функції
 3. Державний лад
 4. Право
 5. Соціальні норми в житті людей
 6. Правовідносини
 7. Правопорушення
 8. Юридична відповідальність
 9. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння
 10. Урок узагальнення знань № 1 із тем «Основи теорії держави і права ...
 11. Конституція України
 12. Людина і держава
 13. Органи державної влади в Україні
 14. Органи місцевого самоврядування
 15. Звернення громадян
 16. Урок узагальнення знань № 2 із теми «Взаємозв'язок людини і держ ...
 17. Цивільні правовідносини
 18. Власність неповнолітніх
 19. Захист прав споживачів
 20. Особливості електронного продажу й операцій із платіжною карткою
 21. Сімейні правовідносини. Дитина в сім'ї
 22. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
 23. Неповнолітні у трудових правовідносинах
 24. Працевлаштування неповнолітніх
 25. Адміністративні правопорушення та відповідальність за них
 26. Кримінальні правопорушення та відповідальність за них
 27. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неп ...
 28. Урок узагальнення знань № 3 із теми «Неповнолітні як суб'єкти ци ...
 29. Юридична діяльність
 30. Юристи в системі правосуддя
 31. Ігровий суд
 32. Урок узагальнення знань № 4 із теми «Якщо право — це професія»
 33. Додатки до підручника Основи правознавства 9 клас Васильків
 34. Термінологічний словник з права за 9 клас

 


Побудова підручника

Навчальний матеріал, уміщений у підручнику, складається з 5-ти розділів відповідно до 5-ти тем програми курсу «Основи правознавства», яка передбачає вивчення цього предмета впродовж одного року в обсязі 35 годин. У кожному розділі, крім звичних для вас параграфів, є такі, що відповідають передбаченим програмою практичним заняттям, а також параграфи, які містять матеріали для проведення уроків узагальнення знань із теми.

У кожному параграфі є інформація, обов’язкова для вивчення, а також додаткова, яка полегшить розуміння теми, допоможе поєднати вивчення основ правознавства з іншими предметами — історією України, всесвітньою історією, географією, літературою тощо. У юридичній науці часто використовують терміни, що походять із правової практики Давнього Риму. Тому для маркування окремих рубрик та елементів структури підручника за основу взято латинські крилаті вислови.

Verba magistri — Слова учителя — Епіграф, крилатий вислів, прислів’я чи цитата, які слугують ключем до «відкриття» нової теми, допомагають пов’язати новий навчальний матеріал із тими знаннями, що у вас уже є, та підготуватися до осмислення нової інформації

Nota bene — Зверни увагу — Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми, базові. Ви повинні розуміти їх суть, знати їхні ознаки та властивості, вміти застосовувати в усному та письмовому мовленні

Ad litteram — Буквально, дослівно — Додаткова інформація з теми, що може вас зацікавити, а також терміни та поняття, які є додатковими, допоміжними під час вивчення нового матеріалу

Ab initio — Із першооснов — Інформація з історії питання, короткий екскурс у минуле, корисний для розуміння теми загалом і встановлення міжпредметних зв’язків

De jure — Згідно із законом — Право, виражене в тексті закону.

Пропонуємо ознайомитися з положеннями нормативно-правового акту та дізнатися, які приписи встановлено правотворчими суб’єктами для врегулювання тієї чи іншої ситуації

Fiat justitia! — Хай здійсниться правосуддя! — Такими словами в Давньому Римі завершували розгляд судової справи, зачитуючи остаточне рішення суду. Використовуючи набуті в процесі вивчення основ правознавства знання, розв’яжіть юридичну ситуацію, запропоновану в цій рубриці, та заверште свою відповідь словами «Fiat iustitia!». Обговоріть результат

Dictum factum — Сказано - зроблено — Позначка практичних завдань,

виконуючи які ви застосуєте отримані теоретичні знання, поглибите засвоєння інформації та сформуєте вміння і навички. Спосіб виконання цих завдань (колективно класом, у парах, групах чи індивідуально), а також форму виконання (усно чи письмово) — визначає вчитель

Repetitio est mater studiorum — Повторення — матір навчання — Крилатий латинський вислів, який має вказати вам, що настав момент повторити пройдений на уроці шлях навчання, виділити важливу інформацію, перевірити, чи правильно ви її зрозуміли, та узагальнити отримані знання. Це запитання і завдання для роботи в класі — Перевірте себе!

Спосіб і форму виконання цих завдань — визначає вчитель

Bona fide — Сумлінно — Домашня робота, завдання якої треба виконати старанно і сумлінно, щоб бути готовими до отримання нових знань. Учитель може замінити, уточнити, додати завдання, а також визначити форму виконання — усно чи письмово

 


Орієнтуватись у рубриках підручника вам також допоможуть фонові кольори рубрик, схем і таблиць. Наприклад, червоним кольором («Зупинись!») позначено важливі терміни та поняття, без усвідомлення яких далі «рухатися» не варто. Жовтим кольором («Приготуватись!») позначено завдання і вправи, які допоможуть сформувати ваші компетенції, вміння, тобто навчать пояснювати поняття, вирішувати життєві ситуації за допомогою правових знань, знаходити альтернативні розв’язки. Зеленим

кольором («Вперед!») позначено правові норми, виражені у статтях законів чи інших нормативних актів, адже, знаючи слово закону для тієї чи іншої ситуації, можна впевнено обирати той чи той варіант поведінки в житті.

Щоб ви навчилися пояснювати поняття, які не вимагають дослівного заучування напам’ять, але ви маєте їх усвідомити, передбачено окремі завдання-зразки з певним алгоритмом пояснення терміна — «Поясни (поясніть) логічний ланцюжок у структурі поняття» і дещо складніші — «Склади (складіть) логічний ланцюжок...». Ви можете виконувати ці завдання в парах чи індивідуально, усно чи письмово, але маєте розуміти, що вміння «одягнути свою думку в слово» вам знадобиться в подальшому житті, яку б професію ви не обрали.

Спеціальні завдання, пов’язані з ілюстративним матеріалом, зацікавлять учнів, які люблять сприймати нове через образи, символи та асоціації.

Для позначення початку параграфів, що відповідають урокам вивчення нового матеріалу, практичним заняттям та урокам узагальнення, у підручнику використано додаткове маркування:

Non scholae, sed vitae discimus — Не для школи, для життя вчимося — Цей вислів давньоримського філософа Сенеки позначає початок параграфа і щоразу на початку вивчення нової теми наголошує, що отримані знання та вміння знадобляться вам у майбутньому

Summa summarum — Сума сум, остаточний висновок — Підсумок вивчення теми, систематизація отриманих знань, а також система запитань і завдань, що допоможуть вам підготуватися до уроку узагальнення з теми

Scientia potentia est — Знання — це сила — Таким символом позначається структурна частинка параграфа, що містить певну кількість інформації, передбаченої вимогами програми, і розкриває одне з питань теми

Початок кожного розділу виділено шмуцтитулом — сторінкою-заставкою, на якій, окрім назви розділу й державних вимог до знань та умінь учнів, є символічне зображення, що слугує основою для переліку термінів і понять, якими ви оперуватимете після вивчення теми. У верхній частині сторінок підручника, у колонтитулах, вказано назву відповідного розділу, номер та назву параграфа, що також допоможе вам швидко знаходити потрібний навчальний матеріал.

Наприкінці підручника в розділі «Додатки» вміщено схеми і таблиці, термінологічний словник, список додаткової навчальної літератури. Радимо ознайомитися з їх наповненням на початку навчання та використовувати у процесі виконання завдань.


^