mozok.click » Правознавство » Працевлаштування неповнолітніх
Інформація про новину
  • Переглядів: 4665
  • Автор: admin
  • Дата: 8-02-2018, 01:22
8-02-2018, 01:22

Працевлаштування неповнолітніх

Категорія: Правознавство

Практичне заняття № 7

Згадайте.... — що означає фразеологізм «білі ручки».

Як ви розумієте... — значення слів «праця», «робота», «справа», «діяльність»?

— вислів «Не навчати сина якогось фаху — все одно, що готувати його до грабежу» (Талмуд, збірник положень у юдаїзмі)?

Чи знаєте ви, що... — сьогодні згідно з Конституцією України

праця — право, а не обов'язок, а ось у ХХ ст. були періоди, коли праця на законодавчому рівні вважалася обов'язком, і людей, які ніде не працювали, називали «дармоїдами» та притягували до відповідальності?

«Праця — це праця, якщо вам за неї платять, і розвага, якщо за можливість її виконувати ви

платите самі».

Фінлі-Пітер Данн, письменник

Практичне завдання

1. Прочитайте текст про працю неповнолітніх та витяги із Кодексу законів про працю України.

2. Заповніть таблицю.

3. Сформулюйте систему запитань до ст. 188,194,195,197,198 КЗпПУПраця неповнолітніх

У трудових правовідносинах неповнолітні мають такі самі права, як повнолітні, але користуються пільгами щодо деяких умов праці, робочого часу, відпусток, охорони праці. Кодекс законів про працю України в окремій

главі «Праця молоді» встановлює, що на підприємствах, в установах та організаціях мають вести облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років. Осіб, молодших вісімнадцяти років, приймати на роботу можна лише після попереднього медичного огляду. Зверніть увагу, що працівники повинні проходити обов’язковий щорічний медогляд аж до досягнення 21 року.

Неповнолітніх не можна залучати до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні, святкові й неробочі дні. Якщо на підприємстві є норми виробітку, то для неповнолітніх вони встановлюються пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років, виходячи з норм виробітку для дорослих робітників. Іноді, у передбачених законом випадках, роботодавець може встановлювати знижені норми виробітку.

Закон України «Про зайнятість населення» та Кодекс законів про працю України встановлюють додаткові гарантії у сприянні

працевлаштуванню молоді, яка вперше приймається на роботу після закінчення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; яка звільнилася зі строкової військової служби, військової служби за призовом або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби), а також для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і для осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Неповнолітні мають більшу тривалість відпустки порівняно з дорослими. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються за їх заявою тривалістю 31 календарний день. Якщо на підприємстві, установі, організації відбуваються зміни (ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання, скорочується чисельність або штат працівників, або поновлюється на роботі працівник, який раніше виконував цю роботу), то звільнення неповнолітніх працівників допускається лише за умови їх подальшого працевлаштування.

Право, виражене в тексті закону

Кодекс законів про працю України

(1972, редакція від 05.10.2016, витяг)

Глава XIII ПРАЦЯ МОЛОДІ Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу

Не допускається прийняття на роботу осіб, молодших шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Стаття 194. Оплата праці працівників, молодших вісімнадцяти років, за скороченої тривалості щоденної роботи


Заробітна плата працівникам, молодшим вісімнадцяти років за скороченої тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи.

Праця працівників, молодших вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, із доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця

Працездатній молоді — громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників, молодших вісімнадцяти років

Звільнення працівників, молодших вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення за підставами, зазначеними у пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків

або інших осіб


Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Практичне завдання

Розгляньте зразки заяви про прийом на роботу. Зверніть увагу, що таку заяву пишуть не на бланку. Працівник повинен написати її особисто, «від руки», з довільним текстом, однак дотримуючись загальних правил

написання заяв.

Складіть власну заяву про своє уявне працевлаштування

Зразок 1

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу з_(дата) помічником вихователя (бухгалтером,

експедитором, комірником, водієм, продавцем) із повною індивідуальною (колективною) матеріальною відповідальністю з випробувальним терміном 1 (для робітників) (до 3-х для спеціалістів, професіоналів) місяць.

Іноді у заяві вказують після посади назву підрозділу, до якого ця посада належить: «...прийняти помічником вихователя дошкільного навчального закладу № 2».

Дата Підпис

Про умови праці, оплату праці поінформован(ий)(а); з правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлен(ий)(а); з функціональними обов’язками (посада) ознайомлен(ий)(а).

Дата Підпис

Практичне завдання

1. Обговоріть перелік робочих місць, на які можуть працевлаштуватися неповнолітні. Доповніть його, враховуючи своє місце проживання, пори року.

2. Оберіть три-чотири професії та розіграйте в ролях процес працевлаштування підлітка.

Промоутер

Кур’єр

Різноробочий

Аніматор

Помічник секретаря Офіціант Листоноша Фасувальник

— Збирання полуниць, суниць

— Прибирання офісів і квартир

— Репетитор для молодших школярів

— Продавець морозива та напоїв

— Вигулювання собак

— Набирання тексту

— Художник боді-арту

— Дистриб’ютор косметики

Повторення — матір навчання!

1. Обговоріть у класі такі запитання:

— Чому деякі роботодавці свідомо не бажають брати на роботу неповнолітніх?

— Які додаткові «незручності» для роботодавця створює факт прийняття на роботу неповнолітнього?

— Які переваги мають неповнолітні перед дорослими працівниками?

— Які можливі вакансії, що не підходять дорослим із різних причин, є

прийнятними для неповнолітніх?

Завдання для домашньої роботи:

1. Склади поради підліткові, який шукає роботу.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Васильків, Кравчук

 


^