mozok.click » Правознавство » Урок узагальнення знань № 3 із теми «Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин»
Інформація про новину
  • Переглядів: 3503
  • Автор: admin
  • Дата: 8-02-2018, 01:26
8-02-2018, 01:26

Урок узагальнення знань № 3 із теми «Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин»

Категорія: Правознавство

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

• Цивільна правоздатність

• Цивільна дієздатність

• Цивільна правосуб’єктність

• Неповнолітні

• Споживач

• Платіжна картка

• Кредит

• Власність

• Сім’я

• Шлюб

• Робочий час

• Час відпочинку

• Адміністративне правопорушення

• Адміністративне стягнення

• Злочин

• Кримінальний проступок

2. Перелічіть:

• Права споживачів

• Види кримінальних покарань, що їх застосовують до неповнолітніх

• Обов’язки споживачів

• Види адміністративних стягнень, що їх застосовують до неповнолітніх3. Розкажіть про:

• Майнові права неповнолітніх

• Взаємні обов’язки батьків і дітей

• Шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

• Державні органи з охорони прав дітей

• Особливості електронного продажу

• Охорону праці неповнолітніх

• Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми

• Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх

• Прийняття на роботу неповнолітніх

• Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

4. Наведіть приклади:

• Адміністративних правопорушень

• Адміністративних стягнень

• Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

• Реалізації права власності

• Кримінальних покарань

• Злочинів

• Способів працевлаштування неповнолітніх

• Захисту прав споживачів

5. Схарактеризуйте:

• Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб

• Права неповнолітніх як власників

• Права і обов’язки батьків і дітей

• Права споживачів

• Адміністративну відповідальність неповнолітніх

• Час відпочинку неповнолітніх

• Робочий час неповнолітніх

• Кримінальну відповідальність неповнолітніх

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей і поясніть,

чому він є привабливим для вас:

1) Знання законів має полягати не в тому, аби пам’ятати їхні слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст. (Цицерон)

2) Людина, яка нікому не потрібна і якій нічого не належить, живе, як листок, зірваний вітром із дерева. (Дж. Майєрофф)

3) Вільна праця і є життя. (К. Ушинський)

4) Судити про велич і стійкість будь-якого суспільства можна завдяки одному простому критерію, а саме: як це суспільство піклується про дітей, старих і хворих. (А. Тойнбі)

5) Хто собі який віз, живучи на цьому світі, приготував, на такому й буде завезений туди, куди його спрямує вирок Божий. (К. Сакович)

6) Якщо бідність — матір злочинів, то безрозсудність — їх батько.

(Ж. Лабрюйєр)

7) Хто, маючи можливість попередити злочин, не робить цього, той йому сприяє. (Сенека молодший)

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на тему:

• «Суб’єкт права і суб’єкт правовідносин: тотожні чи відмінні поняття?»

• «Шлюбний вік, установлений законодавством, є достатнім чи його доцільно збільшити?»

• «Адміністративні стягнення та кримінальні покарання: спільне та відмінне»


8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

• Чи можна обмежити правоздатність фізичної особи?

• Чим відрізняється опіка від піклування?

• Які правоможності має власник щодо свого майна?

• Чи є допомога підлітка у веденні домашнього господарства працею?

• Чи можливо притягнути до відповідальності особу, якщо в 'її діянні вина відсутня?

9. Визначте, які з цих тверджень є правильними:

• Діти у віці від 14 до 18 років мають часткову дієздатність.

• Український народ є суб’єктом права власності.

• У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на придатний до споживання або повернути його вартість.

• Платіжні картки не можуть бути корпоративними, а тільки особистими.

• Метою шлюбу є створення сім’ї, народження і виховання дітей, ведення спільного господарства.

• Під час прийняття на роботу особа повинна повідомити роботодавця про партійну і національну належність.

• Неповний робочий день або тиждень встановлюється для працівника за наказом роботодавця.

• Адміністративний арешт може призначатися на строк не більше 15 діб.

• І злочини, і адміністративні правопорушення можуть вчинятися як з умислом, так і з необережності.

• Злочин — це суспільно небезпечна, винна дія.

• До неповнолітніх застосовується арешт як міра покарання.

• Для написання заяви про прийом на роботу встановлено зразок бланка.

• У певних випадках кримінальна відповідальність неповнолітніх може наставати з 14 років.

• Держава намагається забезпечити дітям, позбавленим батьківського піклування, виховання в сімейних умовах.

• Кримінальна відповідальність настає лише у разі наявності всіх елементів складу правопорушення.

• Опікун дає згоду на вчинення неповнолітнім продажу свого майна.

• Батьки дітей у віці від 14 до 18 років мають повноваження піклувальника.

• Неповнолітнім надається щорічна відпустка тривалістю один місяць.

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.


11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Обмежити громадянина у дієздатності за заявою близьких чи родичів, а також призначити піклувальника може:

а) РАЦС; б) поліція; в) суд; г) місцева рада.

2. Визнати особу недієздатною може:

а) трудовий колектив; б) міністерство юстиції; в) міська рада; г) суд.

3. Шлюб, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя, є:

а) неукладеним; б) фіктивним; в) незаконним; г) неправомірним.

4. Цивільна правоздатність фізичних осіб виникає:

а) від моменту народження; б) із 14 років; в) із 18 років;

г) від моменту звернення до відповідних державних органів.

5. Повна цивільна дієздатність фізичних осіб виникає:

а) від моменту народження; б) із 14 років; в) із 18 років;

г) від моменту звернення до відповідних державних органів.

6. Дієздатність особи може бути обмежена:

а) у випадку ув’язнення;

б) у разі зловживання психотропними речовинами;

в) у разі розірвання шлюбу;

г) від моменту народження.

7. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

а) обмежені у дієздатності; в) мають вдома хатніх тварин;

б) вже мають усиновлених дітей; г) не мають педагогічної освіти.

8. Мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо:

а) не допомагають дитині виконувати домашні завдання;

б) жорстоко поводяться з дитиною;

в) не дозволяють дитині дивитися телевізор, грати у комп’ютерні ігри та в інший спосіб обмежують права та інтереси дитини;

г) примушують дитину до жебракування.

9. Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, — це:

а) правопорушення; в) правочин;

б) проступок; г) злочин.

10. Підтверджує право на знижку чи створює певний віртуальний накопичувальний баланс:

а) кредитна картка; в) ідентифікаційна картка;

б) дисконтна картка; г) платіжна картка.

11. Видами адміністративного стягнення є:

а) позбавлення волі; в) догана;

б) арешт; г) звільнення з роботи.

12. Адміністративній відповідальності підлягають осудні особи, які досягли:

а) 12-річного віку; в) 16-річного віку;

б) 14-річного віку; г) 18-річного віку.

13. За загальним правилом кримінальна відповідальність настає з:

а) 12-річного віку; в) 16-річного віку;

б) 14-річного віку; г) 18-річного віку.

14. Об'єкт злочину — це:

а) суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;

б) знаряддя, завдяки якому було вчинено злочин;

в) особа, якій на момент злочину виповнилося 16 років;

г) активна, свідома, суспільно небезпечна, протиправна поведінка суб’єкта.

15. Виправні роботи як кримінальне покарання призначають на строк:

а) від 1 місяця до 1 року; в) від 2 місяців до 1 року;

б) від 3 місяців до 2 років; г) від 2 місяців до 2 років.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Васильків, Кравчук

 


^