mozok.click » Правознавство » Додатки до підручника Основи правознавства 9 клас Васильків
Інформація про новину
  • Переглядів: 1064
  • Автор: admin
  • Дата: 8-02-2018, 01:32
8-02-2018, 01:32

Додатки до підручника Основи правознавства 9 клас Васильків

Категорія: Правознавство

1. Види соціальних норм

2. Ознаки та функції держави3. Державна влада

4. Ознаки та джерела права

5. Форма держави


6. Конституція України — Основний закон держави

Юридичні властивості

1. Має вищу юридичну силу

2. Є головним законом держави

3. Має підвищену стабільність у закріпленні основ державного ладу, гарантій прав і свобод людини

4. Має особливий порядок прийняття і внесення змін

5. Є основним джерелом права в державі

6. Встановлює систему відносин між органами державної влади

народна, писана, постійна, демократична, республіканська, унітарна, жорстка, реальна

Структура

Преамбула

I. Загальні засади

II. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

III. Вибори. Референдум

IV. Верховна Рада України

V. Президент України

VI. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади

VIIL Правосуддя

!Х. Територіальний устрій України

X. Автономна Республіка Крим

XI. Місцеве самоврядування

XII. Конституційний Суд України

XIII. Внесення змін до Конституції України XVL Прикінцеві положення

XV. Перехідні положення

7. Конституційний Суд України

Єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

Склад: 18 осіб — по 6 осіб призначають: — Президент України, ВРУ, З’їзд суддів України

Судді Конституційного суду не можуть

— належати до політичних партій і профспілок,

— мати представницький мандат,

— брати участь у будь-якій політичній діяльності,

— обіймати будь-які інші оплачувані посади,

— виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої

Вимоги:

— громадянин України

— володіє державною мовою

— віковий ценз — 40 років

— освітній ценз — вища юридична освіта

— ценз осілості — 20 років

— трудовий ценз — юридичний стаж не менше 10 років

Повноваження:

Рішення та висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів

2) відповідності Конституції України міжнародних договорів України

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України;

5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України

8. Громадянство України

Правовий зв’язок між фізичною особою і державою, виражений у взаємних правах і обов’язках

Принципи громадянства:

— принцип єдиного громадянства

— принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства

— принцип неможливості позбавлення громадянина України громадянства України

— принцип визнання права громадянина України на зміну громадянства

— принцип неможливості автоматичного набуття громадянства України

— принцип рівності усіх громадян України перед законом і судом

— принцип збереження громадянства України незалежно від місця проживання

громадянина України

Г ромадянство України набувається:

— за народженням

— за територіальним походженням

— у результаті прийняття до громадянства

— у результаті поновлення у громадянстві

— у результаті усиновлення

— у результаті встановлення над дитиною опіки чи піклування

Громадянство України припиняється:

— внаслідок виходу з громадянства України

— внаслідок втрати громадянства України

— за підставами, передбаченими міжнародними договорами України


Умови прийняття до громадянства України:

1) особа визнає і дотримується Конституції і законів України;

2) особа подала декларацію про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);

3) особа постійно проживає на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років (в окремих випадках — двох чи трьох років);

4) особа отримала дозвіл на імміграцію;

5) особа володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для спілкування;

6) особа має законні джерела існування

Не приймається до громадянства України:

— особа, яка вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

— засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

— вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином

Підстави втрати громадянства:

— добровільне набуття громадянином

України громадянства іншої держави;

— набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

— добровільний вступ на військову

службу іншої держави

 

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Васильків, Кравчук

 


^