mozok.click » Біологія » Мембранні органели
Інформація про новину
  • Переглядів: 11248
  • Автор: admin
  • Дата: 3-08-2017, 19:14
3-08-2017, 19:14

Мембранні органели

Категорія: Біологія

Рослини здатні утворювати органічні речовини з неорганічних завдяки процесу фотосинтезу. У яких органелах рослинних клітин відбувається цей процес? З якими різновидами цих органел ви ознайомилися під час вивчення біології рослин?

Різноманітність мембранних органел

Як ви вже знаєте, органели клітин поділяють на дві великі групи — мембранні й немембранні. Мембранні органели відокремлені від інших частин клітини мембраною, яка їх вкриває. Ця мембрана зазвичай може бути одинарною або подвійною. За цією ознакою ор-ганели поділяють на одномембранні й двомембранні.

Двомембранними органелами є ядра, мітохондрії та пластиди. До одномембранних органел належать ендоплазматична сітка, апарат (комплекс) Гольджі, вакуолі, лізосоми і мікротільця (пероксисоми).

Усі ці органели наявні тільки в клітинах еукаріотів. Прокаріо-тичні організми мембранних органел не мають.

Наявність мембранних органел дозволяє поділити внутрішній простір клітини на окремі об’єми — компартменти. Всередині кожного з цих компартментів клітина може створювати певні умови (меншу або більшу рН, знижену або підвищену концентрацію певних йонів тощо). Завдяки цьому в різних органелах можуть відбуватися реакції, які б заважали одна одній у випадку їх перебігу в одному об’ємі.

Мембрани органел також можуть утворювати складчасті структури. Це збільшує їхню площу й дозволяє розміщувати велику кількість ферментних систем у певному порядку, що полегшує перебіг біохімічних процесів.Двомембранні органели

Двомембранні органели (ядра, мітохондрії та пластиди) мають дві мембрани — зовнішню і внутрішню. Внутрішня мембрана може утворювати складки. Ці органели містять у своєму складі молекули ДНК.

Нові мітохондрії та пластиди утворюються тільки шляхом поділу старих мітохондрій або пластид. Ядро й усі одномембранні органели клітина може формувати у своїй цитоплазмі самостійно.

Двомембранні органели

Органела

Особливості будови

Функції

Ядро

Форма ядра частіше за все сферична або еліпсоподібна, але трапляються і ядра неправильної форми. Ядерна оболонка в багатьох місцях пронизана порами. Велика кількість таких пор у мембрані дозволяє легко здійснювати обмін інформацією між ядром і цитоплазмою. Усередині ядра розташовані каріоплазма, хроматин і ядерце. Каріоплазма є напівпрозорим внутрішнім середовищем, у якому відбуваються всі біохімічні реакції. Під час поділу клітин з хроматину формуються паличкоподібні структури — хромосоми

Відповідає за збереження, відтворення й реалізацію спадкової інформації. Керує всіма процесами в клітині. Ядерце є місцем утворення рибосом

Мітохондрії

Внутрішня мембрана мітохондрій утворює вирости — кристи.

Така будова мембрани дозволяє розмістити на ній багато білкових комплексів, які здійснюють процеси біологічного окиснення. Зовнішня мембрана гладенька. Внутрішнє середовище мітохондрій називається матриксом. Містять рибосоми прокаріотичного типу. У матриксі містяться кільцеві молекули міто-хондріальної ДНК

Виробляють енергію в результаті процесів біологічного окиснення

Пластиди

Внутрішня мембрана може утворювати відокремлені від неї структури у вигляді сплощених мішечків — тилакоїдів. Така будова мембрани дозволяє розмістити багато білкових комплексів, які здійснюють процеси фотосинтезу. Зовнішня мембрана гладенька. Внутрішнє середовище пластид називається стромою. Містять рибосоми прока-ріотичного типу. У стромі містяться кільцеві молекули ДНК.

За забарвленням розрізняють зелені (хлоропласти), жовто-помаранчеві або червоні (хромопласти) і знебарвлені (лейкопласти)

Здійснюють процес фотосинтезу. Синтезують ряд необхідних для цього процесу білків. Можуть забезпечувати забарвлення органів рослин і накопичувати резервні речовини

Одномембранні органели

До одномембранних органел належать ендоплазматична сітка, комплекс (апарат) Гольджі, вакуоль і лізосома. Вони вкриті однією мембраною, яка відокремлює їхній вміст від клітинного середовища.


Одномембранні органели

Органела

Особливості будови

Функції

Ендоплазматична сітка

Складається із системи дрібних вакуолей і канальців, які з'єднані між собою. Розрізняють два основні типи ендоплазматичної сітки — а гранулярну (гладеньку) і гранулярну (шорстку). На мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки розташовані рибосоми

Агранулярна ендоплазматична сітка здійснює синтез ліпідів і деяких полісахаридів. Основна функція гранулярної ендоплазматичної сітки — синтез білків. Крім того, вона бере участь у транспорті білків у клітині

Комплекс (апарат) Гольджі

Утворений системою діктіосом. Діктіосоми мають вигляд стовпчиків із 5-20 пласких мембранних мішечків (цистерн), які розподілені в цитоплазмі окремо або з'єднуються в одну структуру

Відповідає за модифікацію білків, упаковування синтезованих продуктів у гранули, синтез деяких полісахаридів, формування клітинної мембрани, транспорт речовин, синтезованих у клітині, за її межі

Вакуоля

Має вигляд порожнин, розташованих у цитоплазмі, обмежених мембраною й заповнених рідиною

Залежно від складу рідини, яка її заповнює, виконує різні функції. Травні вакуолі гетеротрофів відповідають за травлення їжі. Вакуолі автотрофів накопичують продукти життєдіяльності, беруть участь у регуляції водно-сольового обміну, підтриманні тургорного тиску в клітинах і накопиченні резервних речовин

Мембранні органели

Закінчення таблиці

Органела

Особливості будови

Функції

Лізосома

Має вигляд пухирця, який оточений одинарною мембраною. Містить набір ферментів. Апарат Гольджі синтезує первинні лізосоми. Після їх злиття з травними вакуолями або зі структурами клітини, які треба зруйнувати, утворюються вторинні лізосоми, які й здійснюють руйнування структур

Беруть участь у роботі травних вакуолей. Руйнують клітинні структури після закінчення терміну їхнього функціонування

Хлоропласти деяких водоростей мають не дві, а три й навіть чотири мембрани!

Мембранні органели клітин поділяються на одномем-бранні й двомембранні. Цей поділ здійснюється залежно від того, скільки мембран оточує органелу. Двомем-бранними органелами є ядра, мітохондрії та пластиди. До одномембранних органел належать ендоплазматична сітка, комплекс (апарат) Гольджі, вакуолі й лізосоми.

Перевірте свої знання

1. Які органели називають мембранними? На які групи поділяють мембранні органели? 2. Які існують двомембранні органели? 3. Які існують одномембранні органели? 4. Які органели здійснюють процес фотосинтезу? 5. Навіщо клітинам потрібен комплекс Гольджі? 6. Клітини слинних залоз у ссавців містять добре розвинений комплекс Гольджі, а в клітинах м’язової тканини він розвинений набагато менше. З чим це може бути пов’язано? 7*. У різних клітинах тіла людини розвиток ендоплазматичної сітки може значно відрізнятися. Із чим це може бути пов’язано? 8*. Чому в лізосомах ферменти відразу після їх утворення не є активними?

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^