mozok.click » Podręczniki w języku polskim » Biologia » Projekt na lato dla wolnego od odpoczynku czasu
Інформація про новину
  • Переглядів: 146
  • Автор: admin
  • Дата: 10-03-2018, 01:13
10-03-2018, 01:13

Projekt na lato dla wolnego od odpoczynku czasu

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

„Życie”

1. Zastanów się nad znaczeniem układów żywych dla istnienia naszej planety i w twoim życiu. Jaka byłaby Ziemia i jak byśmy istnieli bez nich?

2. Swoje rozmyślania zapisz w postaci prozatorskiego utworu literackiego lub wierszy, namaluj obraz, nakręć krótki film, napisz piosenkę, wykonaj prezentację lub fotokolaż - pracuj w tym formacie, który ci się najbardziej podoba.

3. Zaprezentuj swoją pracę kolegom i rodzinie, podziel się nią w sieci i obowiązkowo zaprezentuj kolegom z klasy w następnym roku szkolnym!

Praktikum laboratoryjne

Właściwości enzymów

Cel: zbadać wpływ różnych czynników na pracę enzymów.

Przyrządy: statywy dla probówek, pięć probówek, zakraplacze miarowe, naczynie z wrzątkiem, naczynie z lodem, woda, świeżo przygotowany 0,1% roztwór krochmalu, 9% roztwór kwasu octowego (ocet stołowy), 5% alkoholowy roztwór jodu (jodyna).

Przebieg pracy

1. Wypłucz jamę ustną kilka razy czystą wodą. Do probówki zbierz około 1 ml śliny i dodaj 9 ml wody.

2. Do każdej z czterech ponumerowanych probówek dodaj po 1 ml roztworu śliny, odpowiedni reagent i po dokładnym przemieszaniu postaw w miejscu o odpowiedniej temperaturze, wskazanej w tabeli.

3. Po 5 minutach do każdej probówki dodaj po 1 ml 0,1% roztworu krochmalu i pozostaw w tej samej temperaturze.

4. Po następnych 5 minutach wyciągnij probówki z lodu i wrzątku i czekaj, dopóki ich zawartość będzie miała temperaturę pokojową. Następnie dodaj kilka kropel 5% roztworu jodu. W obecności krochmalu w probówce pojawi się niebiesko-fio-letowe zabarwienie.

5. Zanalizuj, przy jakich warunkach enzym śliny amilaza rozszczepił krochmal i nie obserwuje się odpowiedniego zabarwienia, a przy jakich warunkach enzym nie jest aktywny. Wyjaśnij obserwowane zjawiska. Wyciągnij wnioski.Praktikum laboratoryjne

Faza mitozy

Cel: udoskonalić nawyki pracy z mikroskopem i mikropreparatami, utrwalić wiedzę o fazie mitozy, nauczyć się rozpoznawać je na mikropreparatach.

Przyrządy i materiały: mikroskop, stały mikropreparat komórek korzeni cebuli Przebieg pracy

1. Ustaw mikroskop i rozpatrz mikropreparat.

2. Znajdź strefę podziału koło czapeczki korzeniowej i przy dużym powiększeniu rozpatrz komórki na różnych stadiach podziału.

3. Zamaluj wygląd zewnętrzny komórek na różnych stadiach cyklu komórkowego i mitozy i podpisz poszczególne elementy. Wyciągnij wnioski.


Praktikum laboratoryjne

Zmienność u roślin i zwierząt

Cel: udoskonalić nawyki badań biologicznych, zbadać granice zmienności różnych organizmów.

Przyrządy i materiały: linijka, wzrostomierz (centymetr), obiekty badania (liście, bulwy ziemniaka, korzenie marchwi lub buraka, jabłka, cebula, ziarnka fasoli).

Przebieg pracy

Zmienność u roślin

1. Zmierz długość ogonka lub blaszki liściowej u 20 listków (długość lub liczbę oczek na bulwach ziemniaka, długość korzenia marchwi lub buraka, średnicę jabłek lub cebul, ilość ciemnych plam na ziarnkach fasoli).

2. Zapisz otrzymane wyniki w kolejności wzrastania i zaznacz ilość obiektów o określonym znaczeniu cechy. Zbuduj krzywą wariacyjną: odkładaj na osi odciętych znaczenie cechy, a na osi rzędnych - ilość obiektów o odpowiednim znaczeniu cechy.

Zmienność u zwierząt

3. Zmierz wzrost wszystkich swoich kolegów z klasy i, jeśli to jest możliwe, kolegów z równoległych klas.

4. Zbuduj krzywą wariacyjną, jak opisano w punkcie 2.

5. Zanalizuj otrzymane krzywe, wyjaśnij ich kształt i wyciągnij wnioski.


Praca laboratoryjna

Poznanie strukturalno-funkcjonalnej różnorodności komórek

Cel: udoskonalić nawyki pracy z mikroskopem i mikropreparatami, nauczyć się wykonywać tymczasowe mikropreparaty, zapoznać się z różnorodnością komórek przedstawicieli poszczególnych grup organizmów.

Przyrządy i materiały: mikroskop, szkiełka przedmiotowe i przykrywkowe, igła prepa-racyjna, zakraplacze, szklana pałeczka, wykałaczka, woda, 5% roztwór jodu, cebula, przygotowana kultura drożdży.

Przebieg pracy

1. Przygotuj tymczasowy mikropreparat roślinnych komórek skórki mięsistej łuski cebuli: zdejm z zewnętrznego boku łuski cienką przezroczystą skórkę, włóż ją do kropli wody i dodaj kroplę 5% roztworu jodu. Przykryj preparat szkiełkiem przykrywkowym.

2. Przygotuj tymczasowy mikropreparat zwierzęcych komórek nabłonka jamy ustnej: szklaną pałeczką kilka razy przeprowadź po wewnętrznej powierzchni policzka. Otrzymane komórki włóż do kropli wody naszkiełku przedmiotowym. Przykryj szkiełkiem pokrywkowym.

3. Przygotuj tymczasowy mikropreparat komórek drożdży: rozmieszaj dostateczną ilość drożdży w ciepłym wodnym roztworze cukru, pozostaw rozczyn w ciepłym miejscu na kilka godzin. Krople kultury drożdży przenieś na szkiełko przedmiotowe. Przykryj szkiełkiem przykrywkowym.

4. Przygotuj tymczasowy mikropreparat komórek bakterii: za pomocą wykałaczki zdejm z zębów osad i rozpuść go w kropli wody na szkiełku przedmiotowym. Przykryj szkiełkiem przykrywkowym.

5. Rozpatrz przy dużym powiększeniu otrzymane mikropreparaty. Zamaluj to, co zobaczyłeś i porównaj komórki pod względem budowy. Wyciągnij wnioski.

 

Źródło: Biologia podręcznik dla klasy 9 Szałamow

 


^