mozok.click » Podręczniki w języku polskim » Biologia podręcznik dla klasy 9 Szałamow, Nosow, Łytowczenko, Kaliberda
Інформація про новину
 • Переглядів: 327
 • Автор: admin
 • Дата: 11-03-2018, 22:17
11-03-2018, 22:17

Biologia podręcznik dla klasy 9 Szałamow, Nosow, Łytowczenko, Kaliberda

Категорія: Podręczniki w języku polskim

 Rok wydania: 2017

 Wydawnictwo: Bukrek

 Autorzy: R. Szałamow, G. Nosow, A. Łytowczenko, M. Kaliberda


Czytaj online Biologia podręcznik dla klasy 9 Szałamow

  

Treść

 1. Biologia jako nauka
 2. Woda
 3. Białka
 4. Węglowodany
 5. Lipidy
 6. Enzymy (fermenty)
 7. Kwasy nukleinowe
 8. ATP
 9. Struktura komórki eukariotycznej
 10. Cytoplazma і organelle
 11. Jądro
 12. Typy komórek
 13. Komórka roślinna i zwierzęca
 14. Metody badań komórki
 15. Przemiana materii i energii
 16. Rozszczepienie substancji
 17. Biochemiczne mechanizmy oddychania
 18. Fotosynteza
 19. Chemosynteza
 20. Zasady procesów syntetycznych
 21. Podwojenie DNA
 22. Transkrypcja
 23. Rodzaje RNA
 24. Kod genetyczny
 25. Biosynteza białka
 26. Geny
 27. Genomy
 28. Cykl komórkowy. Mitoza
 29. Mejoza
 30. Komórki płciowe i cykl życiowy
 31. Genotyp i fenotyp. Allele
 32. Prawo niezależnego dziedziczenia
 33. Wzajemne oddziaływanie genów
 34. Sprzężenie genów i crossing-over
 35. Genetyka płci
 36. Zmienność
 37. Mutacje i choroby
 38. Klasyczne metody genetyki
 39. Współczesne metody genetyki
 40. Populacja
 41. Rozwój poglądów ewolucyjnych
 42. Czynniki ewolucyjne
 43. Mechanizmy powstawania gatunków
 44. Dowody ewolucji
 45. Ewolucja człowieka
 46. Pochodzenie życia
 47. Systematyka biologiczna
 48. Podstawowe grupy organizmów żywych
 49. Bioróżnorodność eukariotów
 50. Różnorodność ekosystemów
 51. Zależności pokarmowe
 52. Krążenie substancji i pierwiastków
 53. Czynniki ekologiczne
 54. Stabilność ekosystemów
 55. Biosfera jako jedyny system
 56. Ochrona i zachowanie biosfery
 57. Ochrona przyrody
 58. Udomowienie roślin i zwierząt
 59. Selekcjae
 60. Tradycyjne biotechnologie
 61. Inżynieria genetyczna i komórkowa
 62. Rola biotechnologii w medycynie
 63. GMO
 64. Właściwości układów żywych
 65. Projekt na lato dla wolnego od odpoczynku czasu

Zamiast posłowia

Mamy nadzieję, że po opanowaniu wiedzy z biologii w 9. klasie to skomplikowane, wielostronne i niezmiernie cenne pojęcie - życie - stało się dla ciebie bardziej zrozumiałe i bliskie. Czytając paragrafy, rozpatrując ilustracje i wykonując zadania, z każdą przewertowana kartką stawałeś się coraz mądrzejszy i lepszy. Spodziewamy się, że porównawszy siebie na początku roku i teraz, zauważysz te znaczące różnice! Dobrze, jeśli spodobało ci się podróżowanie stronicami tego podręcznika i jeszcze lepiej - jeśli polubiłeś biologię, bo jak powiedział W. Goethe, „nauczyć się można tylko tego, co lubisz!”


^