mozok.click » Geografie » Electroenergetica Ucrainei
Інформація про новину
  • Переглядів: 1141
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:36
2-04-2018, 17:36

Electroenergetica Ucrainei

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă cum este asigurată Ucraina cu resurse minerale energetice.

Ce surse alternative de energie cunoaşteţi?

ECHILIBRUL COMBUSTIBILO-ENERGETIC. Indicatorii de venituri si

cheltuieli ale echilibrului energetic al Ucrainei şi a structurii sale s-a schimbat în mod semnificativ în ultimii ani, ca urmare a crizei economice din tară si a agresiunii Rusiei împotriva ţării noastre. Producţia totală şi consumul de energie primară în 2015 a scăzut la minim - 64 şi 92 de milioane de tone echivalentul petrolier respectiv. Ucraina acoperă necesităţile interne de energie primară cu puţin mai mult de 2/3, restul trebuie să primească dinafară. Echivalentul combustibilo-energetic al Ucrainei, este în special de cărbune - gaz (des. 92). Ţara

consumă în cea mai mare parte producţia internă de cărbune, iar gaze cumpără în mare măsură de pe pieţele externe. Esenţială în structura consumului de

energie primară în Ucraina este energia nucleară, în timp ce petrolul este folosit în cantităti mult mai mici.

Pierderea minelor de cărbune de către Ucraina şi centralelor de energie termică din Donbas, a teritoriilor cu perspectivă de extragere a gazelor naturale în Crimeea şi în zona de şelf a mării, distrugerea obiectelor energetice în regiunile Doneţk şi Lugansk, ca urmare a acţiunii militare, a slăbit, în mod semnificativ, securitatea energetică a ţării. In plus, sectorul energetic din Ucraina a fost mult timp dependent de resursele de energie din Rusia (gaze naturale, produse petroliere, cărbune-antracit drept combustibil pentru centrale termice, combustibil nuclear pentru centralele nucleare). Ea a devenit o pârghie de presiune asupra ţării noastre de către statul vecin. în încercarea de a scăpa de dependenţa energetică, Ucraina de-a lungul ultimilor ani a diversificat sursele de aprovizionare cu gaze naturale (pe baza ţărilor europene), care a permis deja în 2015 aproape să înjumătăţească importurile sale din Rusia, iar în 2016 complet să se descurce fără gazul rusesc. De asemenea, s-au redus achiziţiile de combustibil rusesc pentru reactoarele nucleare.

Aproximativ jumătate din combustibilul primar şi energia consumată în Ucraina, sunt utilizate pentru producerea de energie electrică şi termică. Energia electrică este una dintre cele mai vechi si bine dezvoltate activităţi economice ale ţării noastre. în 2015 s-au produs 164 miliarde kW-h. 

TIPURILI LECTRIC AŢI A Aproape 40 % din

toată energia electrică din Ucraina este produsă de centrale termice de diferite capacităţi (des. 93). Ele funcţionează pe cărbune, gaze naturale, păcură. Aceste staţii sunt amplasate în apropierea surselor de combustibil şi a consumatorilor. Cele mai mari centrale sunt situate lângă Nipru - Zaporojie, Krivoi Rig, Nipru, în Donbas - Uglegorsk, Sloveansk, Kurahiv, Zuyevsk, Starobeshivsk, Lugansk, în regiunile Kiev (Kiev, Tripoli) şi Harkiv (Zmeevsk). In afara acestor regiuni, de asemenea, cu o mare putere sunt CET din Ladijinsk, Dobrotvir, Burştyn (des. 95 la pag. 125). Dar astăzi, în legătură cu operaţiunile militare în Donbas, CET din Starobe-shevsk şi Zuevsk care sunt în partea ocupată, au redus semnificativ producţia de energie electrică, iar Uglegorsk şi Lugansk situate pe linia de delimitare, nu funcţionează în mod regulat. Alte centrale de pe teritoriul controlat de Ucraina au probleme cu cărbunele, pentru că aproape toate minele de cărbune, care produc antracit, au rămas în afara controlului Ucrainei în regiunile Doneţk şi Lugansk, în multe oraşe şi întreprinderi mari funcţionează centrale de energie şi căldură (CEC), care, în afară de energie electrică, de asemenea, produc energie termică necesară pentru procesele industriale si nevoile comunale. Cele mai mari CEC

sunt construite în Kiev si Harkov.

în 1977, a fost pusă în funcţiune prima unitate a centralei nucleare de la Cernobâl. Acesta a fost anul naşterii

energiei nucleare ucrainene. Nevoia tot mai mare de energie electrică, dorinţa de a înlocui centralele termice si hidroelectrice cu puternicile centrale nucleare au contribuit la construirea rapidă a acesteia din urmă. Astăzi, în Ucraina există patru centrale nucleare - Zaporijia, Rivne, Hmelnitki si Sud-ucraineană, unde sunt exploatate 11 reactoare nucleare.

După numărul lor, Ucraina este clasată pe locul 9 în lume şi 5 în Europa, în general, CEN produce mai mult de jumătate din energia electrică a ţării.

Dezastru de la Cernobâl

Accidentul de la CEN Cernobâl este considerat cea mai mare catastrofă umanitară de mediu din întreaga istorie a energiei nucleare mondiale (fiind luate în considerare numărul persoanelor decedate şi rănite de consecinţele sale şi pierderile economice). înfrângerea radioactivă au suferit-o aproximativ 600 de mii de oamenii. Emisiile radioactive după puterea exploziei au fost echivalente cu 300 de bombe de la Hiroshima din 1945.

Cu toate acestea, CEN de la Cernobâl a devenit un simbol trist al neglijenţei omului progreselor tehnologice. In urma accidentului din 1986, reactorul nuclear al celei de a patra unităţi a fost complet distrus. în aer au pătruns un număr mare de substanţe radioactive. Acest lucru a dus la consecinţe oribile. în jurul CEN a fost creată o zonă de excludere de 30 de kilometri. Din cauza riscului, CEN de la Cernobâl în 2000 a fost închisă, iar peste reactorul ruinat au construit o construcţie tehnică, de protecţie numită - sarcofag.

Problemele semnificative de energie nucleară în Ucraina sunt: aprovizionarea cu combustibil nuclear şi eliminarea deşeurilor radioactive. Necătând la extragerea uraniului în Ucraina, producţia internă de combustibil nuclear nu este stabilită; combustibilul este importat din Rusia şi Suedia. într-un reactor nuclear, în timpul funcţionării, se acumulează o cantitate mare de substanţe radioactive care vor emite radiaţii încă mii de ani. Combustibilul nuclear uzat din Ucraina este transportat pentru prelucrare în Rusia, şi apoi din nou revine în Ucraina (prin acordurile internaţionale, deşeurile radioactive ale CEN trebuie îngropate în ţara lor de apariţie). Pentru achiziţionarea de combustibil nuclear, îndepărtarea şi depozitarea deşeurilor guvernul nostru cheltuieşte fonduri de valută mari. Prin urmare, s-a decis să se construiască o uzină de combustibil nuclear în Ucraina, în apropierea minei de uraniu din satul Smolino (regiunea Kirovograd), iar depozitarea combustibilului uzat — în zona de excludere a CEN de la Cernobîl.


 

Centralele hidroelectrice (CHE şi CHEA) furnizează în diferiţi ani de la 5 până la 10% din producţia totală de energie electrică din Ucraina. Cele mai mari CHE sunt situate de-a lungul cascadelor pe Nipru şi Nistru. Cascada Niprului cuprinde CHE Kiev, Kaniv, Kremenchug, Niprului de mijloc, Nipru şi Kahovka, iar cea a Nistrului - două CHE Nistru pe teritoriul Ucrainei şi CHE Dubă-sari - în Moldova. Sunt CHE şi pe alte râuri: Bugul de Sud (CHE Olexandrivsk), râul Carpaţi {Tereble-Ri\ka). Pe lângă hidrocentrale, în Ucraina funcţionează şi puternice staţii de hidroacumulare (CHEA) - Kiev, Nistru (una dintre cele mai mari din lume), Taşlîţk.

în ţara noastră există cincizeci de aşa-numite hidrocentrale mici pe râurile mai mici (cea mai mare parte în Podolia şi Carpaţi). Se prognozează că centralele hidroelectrice mici pot deveni o adăugătoare bază de dezvoltare a energiei în toate regiunile din vestul Ucrainei, iar în unele zone ale regiunilor Transcarpatia şi Cernăuţi - sursă de energie ce acoperă toate necesităţile şi, în mare măsură, protejează de ravagiile inundaţiilor. Cu toate acestea, micile CHE au multe neajunsuri economice şi ecologice: durata scurtă de exploatare a echipamentelor, nivel scăzut de automatizare, colmatarea rezervoarelor, distrugerea faunei

râurilor şi a lanşafturilor din apropiere, etc. înnămolirea şi chiar dispariţia unor râuri în anii secetoşi conduce spre a nu acorda o importanţă mare potenţialului lor de energie. Marile centrale hidroelectrice din Ucraina sunt construite pe râuri de câmpie, ce, de asemenea, au consecinţe negative: excluderea din folosinţă a unor suprafeţe mari de teren agricol ca urmare a inundaţiilor, inundarea şi salinizarea terenurilor de-a lungul rezervoarelor, „înflorirea” apei în ele etc. Dezvoltarea în continuare a hidroenergeticii în Ucraina necesită reconstrucţie şi îmbunătăţire tehnică a nodurilor hidroelectrice (CHE şi CHEA), înlocuirea echipamentelor învechite cu cele de ultimă oră.

FOLOSIREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE. Dependenţa Ucrainei de importurile principalelor resurse de energie este un imbold pentru a dezvolta energia alternativă, asociată cu utilizarea surselor regenerabile de energie - eoliană, solară, subterană (geotermală), biomasă. Partea acestora arată acum doar 1 % din producţia totală de energie electrică a ţării, mult mai puţin decât în alte ţări. Cu toate acestea, prin ritmul de dezvoltare a industriei de energie solară şi eoliană, în ultimii ani, Ucraina se numără printre liderii mondiali.

Cele mai promiţătore pentru helioenergetică (solară) sunt regiunile Doneţk, Zaporijia, Mykolaiv, Herson, Odessa şi Crimeea. Anume în Crimeea au fost construite: prima, pe teritoriul Ucrainei, centrală electrică solară experimentală (cu putere redusă, care acum nu funcţionează), prima centrală modernă care funcţionează (CES „Rodnikove”) şi una dintre cele mai mari din lume („Perove”).

Astăzi, industria energiei solare în ţară se dezvoltă rapid. In multe regiuni ale Ucrainei sunt CES de diferite capacităţi, cele mai multe dintre ele în regiunile de stepă din sud (des. 98 la pag. 125).

Ele apar în Estul, Vestul şi Centrul ţării: numai în regiunea Cerkasî sunt trei CES, şi alte şase sunt în stadiul de construcţie. In regiunea Dnipropetrovsk centrala electrică modernă „Parcul Solar Suburban” (des. 95) utilizează tehnologii avansate - sistem de trackere: în loc de panouri solare fixe sunt instalate module mobile care „urmăresc” soarele, rotin-du-se în timpul zilei în urma sa, cu ajutorul unor senzori speciali. Astfel de CES se construiesc şi în alte regiuni ale ţării.

CES „Perove" în apropierea satului Cheile din Crimeea acoperă 440 de mii de module solare fotovoltaice cristaline instalate pe o suprafaţă de peste 200 de hectare, ea încheie şirul primelor cinci parcuri fotovoltaice mondiale. Centrala electrică eoliană Botievsk, din regiunea Zaporojie, se numără printre primele cinci parcuri eoliene din Europa Centrală şi de Est.

Ucraina are un potenţial destul de mare de energie eoliană pentru productivitatea centralelor eoliene puternice

(CEE). Aproape 40 % din teritoriile ţării sunt potrivite pentru generarea de energie din vânt. Cele mai potrivite pentru construirea de centrale electrice eoliene sunt zonele de coastă şi şelf ale Mării Negre şi Mării Azov, lacurile de acumulare ale Niprului, zonele de stepă, regiunile muntoase din Carpaţi şi Crimeea. In viitor, ţinând cont de nivelul actual de dezvoltare a energiei eoliene în regiunile „cu vânt” din Ucraina, s-ar putrea construi parcui eoliene, care ar ajuta Ucraina să producă 30 % din energia electrică necesară. Prima CEE (Donuzlavska) a fost construită în Crimeea, tot aici, în curând, au mai fost construite mai multe centrale. Cea mai mare CEE din Ucraina este CEE Botiyevsk, situată în regiunea Zaporojie (des. 96).

De asemenea, Ucraina are un mare potenţial pentru dezvoltarea bioenergiei - cantitatea de biomasă disponibilă pentru producţia de energie este estimată la 27 de milioane de tone în echivalent petrolier anual. Baza o constituie reziduurile agricole (paie, reziduuri de la animale şi păsări) şi culturile pentru producţia biocombustibilului (porumbul, soia, rapiţa). Bioinstalaţii pentru a produce energie electrică şi termică sunt în mai multe ferme şi gospodării din Ucraina. Prima, relativ mare CEB, este cea de la Ivankiv în regiunea Kiev.

Pe teritoriul Ucrainei se află resurse semnificative de energie geotermală, potenţialul căreia este estimat la 8,4 milioane de tone în echivalent petrolier. Această energie poate fi utilizată pentru încălzire, aprovizionare cu apă, condiţionarea aerului şi în scopuri tehnologice. Teritorii mari din Ucraina sunt cu perspectivă pentru producerea de energie cu ajutorul apelor termale naturale, dar astăzi ele nu sunt utilizate în energie electrică şi termică.


SISTEMUL ENERGETIC UNIT AL UCRAINEI. Energia electrică este transmisă consumatorilor la distanţe mari prin linii de alimentare (LAE). Cu ajutorul lor, centralele electrice din Ucraina sunt unite într-o reţea care acoperă întregul teritoriu al ţării noastre. Acest lucru permite să se furnizeze sursa de alimentare neîntreruptă pentru consumatori, să se întrerupă pe rând alimentarea pentru reparaţii, dacă este necesar.

Des. 98. Centralele electrice ale Ucrainei

1. în care regiuni din Ucraina sunt concentrate CET? Cum se explică acest lucru?

2. Pe ce râuri din Ucraina sunt construite CHE?

3. Numiţi CEN din Ucraina. Care sunt factorii care au influenţat la locaţia lor?

4. în care regiuni au fost construite centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie? Care sunt tipurile acestor centrale?

. Care sunt cele mai mari centrale electrice din Ucraina. De ce tip aparţin acestea?

Sistemul energetic unit include 8 sisteme electroenergetice regionale -Nipru, Donbas, Vestic, Crimeea, Sudic, Sud-Vestic, Nordic şi Central. Prin liniile interstatale de energie electrică sistemul energetic din Ucraina este conectat cu sistemele energetice ale Europei Centrale. LAE puternice livrează o parte din energia electrică produsă în Ungaria şi Polonia.

Astăzi funcţionarea sistemului energetic comun al Ucrainei este încălcată în legătură cu anexarea Crimeei şi operaţiunile militare din Estul ţării noastre. Din sistem este complet deconectat sistemul energetic regional al Crimeei, iar cel din Donbas funcţionează defectuos.

Domenii importante de dezvoltare a electroenergeticii Ucrainei sunt: modernizarea centralelor termice şi a reţelelor de energie; punerea în funcţiune a

noilor capacităţi de producţie; îmbunătăţirea utilizării metodelor tradiţionale de energie; crearea propriului ciclu complet de producţie de combustibil pentru centralele nucleare; utilizarea sporită a combustibililor alternativi.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Care componente ale electroenergeticii sunt printre primele în Ucraina? Din ce cauză?

2. Numiţi factorii care influenţează locaţia marilor CET şi CEC în Ucraina.

3. Care sunt avantajele şi dezavantajele de producere a energiei hidroelectrice?

4. Spune-ne despre tipurile de energie electrică din surse regenerabile care s-au dezvoltat in Ucraina.

. Care este sistemul energetic unit al Ucrainei?

6. Comparaţi structura consumului de surse de energie primară în Ucraina şi în lume (des. 92 şi 85). Ce asemănări şi diferenţe aţi observat?

7. Comparaţi structura producţiei de energie electrică în Ucraina şi în lume (des. 93 şi 90). Care este diferenţa?

Aflaţi ce întreprinderi electroenergetice sunt în zona dumneavoastră. Sunt ele în condiţii de siguranţă pentru oameni şi mediul înconjurător? Gândiţi-vă dacă se pot utiliza în zona dumneavoastră surse alternative de energie? Care?

LUCRARE PRACTICĂ NR. 6.

Marcarea pe harta de contur a Ucrainei a celor mai mari centrale electrice

Marcaţi pe harta de contur a Ucrainei cele mai mari centrale electrice: CET - Zaporojie, Nipru,Trypiliană, Zmievsk, Sloveansk, Ladyjinsk, Burshtynsk; CEN - Zaporojie, Sud-ucrainea-nă, Rivne, Hmelniţki; CEHE — cascadele pe Nipru, Nistru, Taşlâţk.

CĂUTAŢI ÎN INTERNET

Ce este„tariful verde"? Cum acesta influenţează producţia de energie electrică din surse alternative? Aflaţi ce este declarat în legătură cu aceasta în actuala Lege a Ucrainei „Cu privire la electroenergetică".

Tema 2. PRODUCŢIA METALURGICĂ

Industria metalurgica include metalurgia feroasă şi neferoasă. Ea este o producţie majoră a industriei grele. A produce fierul si unele metale neferoase, oameni s-au învăţat din cele mai vechi timpuri, dar formarea metalurgiei propriu-zise a avut loc în timpul revoluţiei industriale la sfârşitul secolului XVIII - începutul secolului XIX.

Metalurgia uneşte întreprinderile angajate în extracţie, îmbogăţire, prelucrarea metalurgică a minereurilor metalice şi materialelor nemetalice, producţia de fier, oţel, metale neferoase, aliaje, laminare, prelucrarea materiilor prime secundare (fier vechi). Principalii consumatori sunt industriile constructoare de maşini, de construcţii si ale transporturilor. Industria metalurgică necesită multă energie şi materiale, este periculoasă din punct de vedere ecologic.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^