mozok.click » Geografie » Comerţul în Ucraina
Інформація про новину
  • Переглядів: 697
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:59
2-04-2018, 17:59

Comerţul în Ucraina

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă care este structura de marfă modernă a comerţului mondial.

Care este locul UE pe piaţa mondială de bunuri şi servicii?

FACTORII DE DEZVOLTARE A COMERŢULUI EXTERIOR. Ucraina este un participant activ în economia mondială. Ea are relaţii de comerţ exterior cu peste 180 de economii naţionale. Importanţa mare în relaţiile economice internaţionale în Ucraina o are comerţul exterior. în dezvoltarea sa în ultimul deceniu foarte mult a fost influenţat de:

1) aderarea Ucrainei la Organizaţia Mondială a Comerţului (a. 2008), care a făcut ţara noastră un partener egal pe pieţele de mărfuri mondiale. Au fost anulate anumite restricţii şi simplificate unele condiţii de acces la pieţele externe pentru o serie de bunuri ucrainene, care constituie baza exporturilor - producţia agricolă, industria metalurgică, industria chimică şi constructoare de maşini;

2) semnarea Acordului de asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană (a. 2014), din care o parte este acordul unui „comerţ liber aprofundat şi cuprinzător” între ele. Zona liberului comerţ cu UE a început să funcţioneze de la 1 ianuarie 2016. Ea oferă Ucrainei posibilitatea de a moderniza relaţiile comerciale şi de dezvoltare economică. Acordul prevede o deschidere reciprocă a pieţelor, prin eliminarea treptată a taxelor, acordarea accesului fără taxe anumitor volume de mărfuri, şi de asemenea, aducerea legilor comerciale din Ucraina la reglementările şi standardele aplicabile în UE;

3) criza în relaţiile economice şi politice ruso-ucrainene şi agresiunea militară directă a Rusiei împotriva Ucrainei, ceea ce a dus la schimbări radicale în comerţul exterior din Ucraina. Acestea au început în anul 2013, când în ajunul Acordului de asociere dintre Ucraina şi UE, Rusia a introdus în mod unilateral restricţii asupra importurilor anumitor mărfuri ucrainene. începând cu 2014, în ceea ce priveşte războiul hibrid împotriva Ucrainei şi agresiunea militară directă în Crimeea şi Donbas, aceste restricţii au fost reciproce: Ucraina a introdus sancţiuni economice si comerciale multor producători şi exportatori de bunuri si servicii din Rusia. Acesta îndeamnă antreprenorii ucraineni să caute noi pieţe, alternative celor ruse, şi parţial - şi sursele de aprovizionare cu anumite bunuri.

Anexarea Crimeei de către Rusia si

ocuparea cu participarea sa a unor zone din Donbas a condus la confiscarea violentă a unei bune părţi a economiei ucrainene, încălcarea legăturilor economice stabilite, care a afectat funcţionarea în-tregii economii naţionale a ţării noastre, inclusiv activitatea economică externă.

încălcarea activităţii economice externe

Acţiunile militare în Donbas au dus la încălcarea relaţiilor economice externe ale Ucrainei. Astfel, corporaţia „Uniunea industrială a Donbasului", care deţine uzina metalurgică din Alcevsk, înainte vindea în mod liber o parte din producţie uzinelor sale în Polonia, iar acestea după prelucrarea corespunzătoare -consumatorii finali europeni. Acum, această activitate internaţională a lanţului de producţie şi activitatea de export a companiei sunt complicate, deoarece uzina a rămas pe teritoriul necontrolat de Ucraina.

în general, exporturile întreprinderilor din regiunea Doneţk, în anii 2015-2016 au scăzut cu 2/3 în comparaţie cu anii precedenţi, iar în regiunea Lugansk s-au oprit cu totul. Este adevărat că mărfurile de pe teritoriul necontrolat de Ucraina sunt exportate în Rusia, dar acest „export” este ilegal (de fapt, este contrabandă) şi aduce mari pierderi economiei naţionale. 

TENDINŢE MODERNE ALE DEZVOLTĂRII COMERŢULUI EXTERN.

Până la evenimentele militare şi politice care au fost accentuate mai sus, volumul comerţului exterior al Ucrainei (exportul şi importul) a crescut, ajungând la vârf

în anul anterior crizei - 2008 si cel de după criză - 2012 (des. 171). Perioadele cu un sold pozitiv al comerţului extern (dominanţa exportului asupra importului) alternau cu perioadele când soldul a fost negativ (exportul era inferior importului). Avantajul importurilor asupra exporturilor a atins cele mai înalte valori tocmai în aceşti ani de vârf. în ceea ce priveşte comerţul cu bunuri si servicii, există o diferenţă semnificativă: soldul comerţului cu bunuri e în mare parte negativ, iar cel de servicii - numai pozitiv. Comerţul exterior cu servicii s-a dezvoltat mai repede decât comerţul cu mărfuri, iar în 2016 a ajuns la 21 % din totalul exporturilor şi 12 % din importurile Ucrainei.

Asupra dinamicii comerţului exterior al Ucrainei influenţează factorii globali şi interni. Acestea sunt crizele economice mondiale, evenimentele militare şi politice din Ucraina, starea generală a economiei de stat, instabilitatea preţurilor mondiale la principalele produse de export ale ţării, în special, scăderea puternică a volumelor comerţului exterior, în 2009, a fost declanşată de criza economică globală, iar căderea în 2014-2016, pe lângă evenimentele militare, din cauza scăderii puternice a preţurilor mondiale pentru metale, produsele agricole şi alimentare. La acestea s-au adăugat deteriorarea situaţiei financiare şi economice a întreprinderilor autohtone (ceea ce a slăbit capacitatea lor de a reprezenta produsele lor pe pieţele externe), reducerea veniturilor reale ale populaţiei şi reducerea puterii de cumpărare (ceea ce duce la o reducere a importării multor tipuri de bunuri şi servicii), lipsa modificărilor semnificative în organizarea comerţului exterior lanivelul întreprinderilor-exportatoare şi importatoare şi a statului în general.

COMERŢUL EXTERIOR DE BUNURI ŞI SERVICII. în 2016, volumul exporturilor de mărfuri din Ucraina era 36,4 miliarde de dolari SUA, iar volumul importurilor în Ucraina - 39,2 miliarde de dolari. în diviziunea internaţională a muncii Ucraina se evidenţiază prin materiile prime, producţiile care necesită un mare volum de capital şi de resurse (minerit, agricultură). Structura exporturilor ţării este mai degrabă imperfectă, deoarece aproape 4/5 din ea - sunt materii prime şi

produse rezultate din prelucrarea primară (des. 172). Baza exporturilor o alcătuiesc două categorii de produse: materii prime agricole şi produse alimentare - peste 40 % (cereale - porumb, grâu, orz, seminţe de floarea-soarelui şi ulei de floarea-soarelui, etc.) şi producţia metalurgică - aproape 30 % (minereuri, metale şi produse din ele).


Exporturile de produse agricole au presat din poziţia de lider produsele me-talurgice numai în ultimii ani - după evenimentele din estul Ucrainei. Până de curând, metalele feroase au fost un lider constant în veniturile valutare din exporturi. Partea în exporturile de maşini, a echipamentelor şi mijloacelor de transport este mai mică de 12 % (o mică proporţie din acestea sunt producţiile tehnologiilor înalte).

în 2015 Ucraina a ocupat locul 3 în lume în exportul de cereale. în special, ţara a exportat 18,5 milioane de tone de porumb. Cea mai mare parte este exportată pe mare cu vehiculele navale uriaşe pentru cereale, deoarece este mai convenabil şi mai ieftin. Dacă toate aceste ceriale ar fi descărcate în vagoane de ceriale, ar fi nevoie de o lungime a trenului de 3,7 mii km - ca distanţa de la Kiev până la capitala Spaniei - Madrid.

Mierea ucraineană este consumată peste tot în lume. în 2016, Ucraina a exportat aproape 40 de mii de tone de produs dulce (peste 70 de milioane de dolari SUA). Cei mai mari consumatori de miere ucrainească sunt: Germania (aproape 37 % din totalul exporturilor), SUA (20 %), Polonia (aproape 17 %).

Astăzi, în importul de mărfuri,

poziţiile principale aparţin maşinilor, mijloacelor de transport şi echipamentelor (aproape 30 %), produselor chimice şi produselor minerale, mai întâi de toate de combustibil. între timp, importurile de combustibil (gaze naturale, petrol, cărbune) a scăzut considerabil şi din cauza consumului mai mic. Deoarece a existat o diversificare a surselor externe de energie, s-a redus dependenţa Ucrainei de combustibilul din Rusia - care până de curând unicul e furnizor de gaze naturale şi de petrol al economiei naţionale.


 

Modificări semnificative în ultimii ani (mai ales sub influenţa factorilor politici) a suferit structura geografică a comerţului din Ucraina. Cu toate că Rusia încă ocupă un loc important în exportul de mărfuri din Ucraina şi importul de bunuri în Ucraina (des. 173, 174), cota sa în comerţul exterior în ţara noastră a scăzut semnificativ (de la 40 % la 12 % în 2016). A avut loc o reorientare a fluxurilor comerciale de la asociaţiile internaţionale create în spaţiul postsovetic (CSI şi EURASEC) spre pieţele din UE (peste 35 % din volumul comercial total). Cei mai importanţi parteneri de comerţ exterior ai Ucrainei în UE sunt: Germania, Polonia, Italia, Ungaria, Franţa, Spania. Printre lideri sunt de asemenea China, SUA şi ţările vecine Belarus şi Turcia, iar în export - Egipt şi India.

De o importantă deosebită în comerţul international al Ucrainei este comerţul cu servicii: de aproape 10 miliarde de dolari SUA în export şi 5 miliarde - în import. Cea mai mare parte în volumul total al serviciilor exportate ale Ucrainei sunt de transport (mai mult de jumătate din costul total), telecomunicaţii, calculatoare, informaţii, de afaceri. In import, domină serviciile de transport, financiare şi turistice. Principalii parteneri în operaţiunile de export-import în sectorul de servicii sunt Rusia, SUA şi mai multe ţări europene: Germania, Marea Britanie, Elveţia, Cipru, Belgia, Estonia, Austria, Franţa, Polonia, Olanda.

COMERŢUL CU AMĂNUNTUL ÎN UCRAINA. Distribuţia unităţilor de comerţ cu amănuntul depinde de densitatea populaţiei, cele mai multe dintre ele sunt concentrate în zonele dens populate, în special în oraşele mari şi zonele urbane. Dezvoltarea comerţului cu amănuntul este influenţată de: 1) puterea de cumpărare şi preferinţele populaţiei; 2) dezvoltarea bazei tehnico-materiale a comerţului şi starea de aprovizionare cu produse; 3) politica de stat în domeniul comerţului.

în ultimele decenii, comerţul cu amănuntul în Ucraina este în curs de schimbări semnificative sub influenţa globalizării. O trăsătură caracteristică a dezvoltării sale este creşterea numărului de unităti mari de vânzare cu amănuntul. în acelaşi

timp, se dezvoltă în mod activ reţeaua de proprietăţi comerciale mici situate în zone rezidenţiale ale oraşelor (sub forma „magazin la domiciliu”).

Astăzi cumpărătorii-consumatori prin intermediul tehnologiilor moderne de informaţii au la dispoziţie diferite tipuri de produse, produse de diferite mărci şi branduri, moduri diferite de cumpărare şi de livrare a acestora. Una dintre principalele forme de comerţ cu amănuntul este reţeaua comercială - un set de unităti staţionare, mobile, virtuale de vânzare cu amănuntul care vând bunuri şi servicii, care sunt organizate după trăsătura teritorială şi au principii comune de management, sortiment şi politică de stabilire a preţurilor, poartă acelaşi nume. Reţeaua comercială permite cumpărătorului rapid, în mod convenabil, cu timp şi efort minim (nu departe de locul de muncă sau de casă) să obţină produsele şi serviciile potrivite în condiţiile unei alegeri libere dintr-o gamă largă. Unităţi staţionare a reţelelor comerciale sunt: minimarketuri, supermarketuri, hipermarketuri, discounturi etc. In Ucraina funcţionează câteva reţele comerciale internaţionale (METRO Group reţea germană, BILLA reţea austriacă, SPAR americano-olandeză, Auchan franceză), un număr de reţele naţionale, regionale şi locale. Cele mai mari dintre reţelele naţionale sunt: Silpo, Velâca Kâşenea, Fur set, ATB-Market, Amstor, EKO Market, Nas Crai si altele.

O creştere rapidă în Ucraina cunoaşte dezvoltarea comerţului prin Internet: numărul de magazine online este de peste 10 mii. Principalele motive pentru dezvoltarea sa sunt: cantitate mică de timp şi bani pentru a crea un magazin online; preţul mai mic al produselor, deoarece lanţul de aprovizionare este scurt; costuri minime ale activităţii unui magazin online.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Ce evenimente din ultima vreme şi în ce mod au influenţat dezvoltarea comerţului exterior al Ucrainei?

2. Care sunt factorii globali şi interni care influenţează comerţul exterior al Ucrainei.

3. Ce produse sunt baza exportului din Ucraina?

4. Ce bunuri sunt importate în Ucraina?

. Ce servicii constituie cea mai mare parte din volumul total al exporturilor şi importurilor?

Gândiţi-vă, cum procesul globalizării a afectat comerţul cu amănuntul în Ucraina. Ce reţele de comerţ internaţionale, naţionale şi locale sunt în localitatea dumneavoastră? Ele satisfac cererea consumatorilor?

ACTIVITATE ÎN GRUP

Analizaţi diagramele din des. 172,173,174. Numiţi:

grupul 1 - bunurile, care constituie cea mai mare parte a exporturilor din Ucraina; primele trei ţări care sunt cele mai mari importatoare de mărfuri din Ucraina; grupul2 - bunurile, care alcătuiesc cea mai mare parte în importurile Ucrainei; primele trei ţări care sunt cele mai mari exportatoare de bunuri în Ucraina.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^