mozok.click » Geografie » Producţia metalurgică în Ucraina
Інформація про новину
  • Переглядів: 1072
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:40
2-04-2018, 17:40

Producţia metalurgică în Ucraina

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă în ce minereuri este bogată Ucraina.

Ce tipuri de producţii acoperă metalurgia feroasă şi neferoasă?

METALURGIA NEAGRA Metalurgia neagră - una dintre cele mai vechi şi mai dezvoltate activităţi industriale din Ucraina. Producţia de fier prin artizanare este cunoscută în ţara noastră încă din secolul V-IV î. e. n., iar producerea de fabrică a oţelului a început să se dezvolte rapid în secolul al XIX-lea. Şi acum are o mare importanţă socială şi economică pentru ţara noastră. Metalurgia feroasă este o parte semnificativă din PIB ţării, din producţia industrială totală şi comerţul exterior (mai mult de 1/4 din costul realizărilor produselor industriale şi tot atât - din exportul de mărfuri); are un rol important în formarea bugetului ţării. Producţia metalurgică oferă metale şi materiale metalice structurale şi alte componente ale economiei naţionale - inginerie, energie, construcţii, transporturi. Aceasta influenţează în mod semnificativ dezvoltarea şi plasarea întreprinderilor de industrie chimică si industria construcţiilor, care funcţionează cu deseurile si subprodusele sale. întreprinderile metalurgice crează locuri de muncă în regiunile dens populate din Ucraina.

După volumul de produse ale metalurgiei feroase, Ucraina, pentru o lungă perioadă de timp, a fost una dintre cele mai importante ţări din Europa şi din lume. Acum, aceste cifre sunt mai modeste, dar ţara este printre primii zece cei mai

mari producători şi exportatori de oţel şi produse laminate din lume. în Ucraina, în 2015 s-au produs 23 milioane de tone de oţel (volumul maxim - 55 milioane de tone - a fost în secolul XX, adaosul 5.) şi 13 milioane de tone de produse laminate.

Ucraina ocupă un loc important pe piaţa mondială a metalelor feroase. în 2015, cota sa în exporturile mondiale de oţel a fost de 4 % aflându-se pe locul 6 în lume. în general, din Ucraina este exportat mai mult de % din oţelul produs.Pentru dezvoltarea producţiei metalurgice, ţara noastră are condiţii destul de avantajoase: 1) rezerve mari de materii prime minerale şi combustibil; 2) localizarea depozitelor lor la o distanţă mică unul fată de celălalt; 3) o reţea dezvoltată de drumuri dintre câmpurile cu zăcăminte; 4) alături cu bazele de resurse minerale există mari rezerve de apă - r. Nipru şi rezervoarele; 5) dezvoltarea industriilor - consumatoare de produse conţinătoare de metal; 6) un număr mare de materii prime secundare (fier vechi); 7) muncitori calificaţi.

Subsolurile Ucrainei conţin cantităti mari de rezerve de fier si minereu de man-

gan, cărbune cocsificabil, materii prime metalurgice nemetalice (calcar, argilă refractară). Aceste depozite sunt bine potrivite în Pridneprovsk şi Donbas.

Topirea metalelor feroase este realizată în mod traditional la combinatele cu ciclu

complet de producere, acoperind toate etapele finale metalurgice şi producţia de cocs (combustibil metalurgic) şi aglomerat (bulgări de minereu de fier, copţi din calcar şi cocs). Fiecare producţie are deşeuri şi produse secundare, care sunt materie primă pentru alte industrii chimice, pentru materiale de construcţii şi prelucrarea metalului. întreprinderile lor, ca şi uzinele de inginerie grea, este avantajos să se plaseze lângă combinatele metalurgice.

Cele mai mari combinate metalurgice din Ucraina cu ciclu complet sunt construite în Zaporojie, Krivoi Rog, Kamensk (regiunea Dnipropetrovsk), Mariupol, Yenakiyevo (regiunea Doneţk) şi Alchevsk (regiunea Lugansk). Mari combinate metalurgice, care nu au un ciclu metalurgic complet, sunt plasate în Nipru, Zaporojie, Doneţk, Makiivka (regiunea Doneţk). Producţia de feroaliaje (aliaje de fier cu alte metale pentru a produce tipuri de oţel de înaltă calitate) este concentrată în Zaporojie şi Nikopol (regiunea Dnipropetrovsk), iar a ţevilor - în Nipru, Nikopol, Novomoskovsk (regiunea Dnipropetrovsk), Mariupol, Harţâzk (regiunea Doneţk).

O mare parte din oţel, în Ucraina, se dobândeşte în continuare prin metoda vatră deschisă, pe care alte ţări au înlocuit-o cu succes cu tehnologii noi şi mult mai

ecologice. Metalurgia neagră în ţara noastră cu echipamente şi tehnologie învechită este producţia care necesită multe resurse, ce consumă aproximativ 30 % din combustibil şi aproape 20 % din electricitate şi apă, utilizată, în general, în economia ţării. Cu toate acestea, multe companii în ultimele două decenii sunt modernizate în mod activ: pe lângă cuptoarele deschise cu vatră au fost create converto-re de oxigen şi ateliere electrice de topire a fierului. Prima uzină electrometalurgică a fost construită în Zaporojie, următoarele - în Nipru şi Doneţk. O dezvoltare minoră în Ucraina au dobândit până în prezent modalităţile de producţie fără dimenii a metalelor feroase, în special metalurgia pulberilor (unuca uzină în Brovary în apropierea Kievului).

FACTORII DE LOCAŢIE Principalii factori de plaseazare a întreprinderilor metalurgiei feroase din Ucraina sunt de materie primă şi de combustibil (maximă apropiere de sursele de materii prime şi combustibil). în ţară s-au dezvoltat trei zone de concentrare a întreprinderilor metalurgiei feroase.


 

Zona Pridneprovsk s-a format pe baza utilizării propriilor minereuri de fier din bazinul Krivoi Rog, raioanele Kremenciug şi Belozersk, minereurilor de mangan ale depozitului din Nikopol, materiei prime nemetalice din regiunea Dnipropetrovsk şi combustibil şi refractare aduse din Donbas (des. 110). Au apărut următoarele noduri metalurgice: Krivoi Rog (un şir de întreprinderi de exploatare şi prelucrare a minereului de fier şi cea mai mare uzină metalurgică din Ucraina

„ArcelorMittal Krivii Rig”), Nipru (centre - Nipru, Kamenskoe, Novomoskovsk), Zaporijia, Nikopol (Nikopol, Mangan), Kremenciug.

Zona Doneţk a apărut lângă depozitele de cărbune cocsificabil pe propriile lor materii prime metalurgice nemetalice şi importate din zona Nipru, minereuri concentrate de fier şi mangan (principiul pendulului - vagoane cu cocs mergeau spre Nipru şi se înturnau cu minereuri concentrate de fier şi mangan). In acestă zonă s-au format nodurile metalurgice: Doneţk-Makeyevka, Alcevsk, Yenakiyevo, centre metalurgice: Kramatorsk, Harţâzsk, Lugansk. Dar acum, din cauza evenimentele din regiunile Doneţk şi Lugansk, aproape toate unităţile şi centrele metalurgice, în afară de Kramatorsk, au rămas pe teritoriul necontrolat de guvernul ucrainean sau în zona de război. Acolo au rămas şi principale mine de cărbune pentru producţia de cocs. Toate companiile au redus sau au încetat activităţile de producţie, inclusiv combinatele metalurgice Enakievo şi Alcevsk, uzinile metalurgice Makeyevka şi Doneţk şi uzinile de ţevi din Lugansk şi Makeyevka. Pentru o lungă perioadă de timp, chiar şi în condiţii de luptă a lucrat, cea mai mare din Europa, uzină cocso-chimică din Avdeyevka, dar după suspendarea repetată şi reluarea lucrului, producţia a fost „conservată”. Astfel, zona metalurgică Doneţk astăzi nu funcţionează în ansamblu datorită ruperii de legături de producţie între întreprinderi. De asemenea, legăturile sunt pierdute şi cu celelalte două zone metalurgice Pridneprovsk şi Azov. Acest lucru a afectat volumul total al producţiei de oţel şi de export din Ucraina.

Zona Azov a folosit minereuri sărace de fier din bazinul Kerci (în 1990 producţia a încetat) şi bogate — din bazinul Krivii Rig şi raionul Belozersk, depozitul de minereu de mangan de la Nikopol, cocs, calcar şi argile refractare din Donbas, în zonă funcţionează două combinate metalurgice puternice şi o uzină de ţevi în Mariupol. Locaţiile întreprinderilor, pe lângă porturi, contribuie la participarea activă la operaţiunile de export-import ale Ucrainei.

METALURGIA NEFEROASĂ (COLORATĂ). Metalurgia neferoasă, spre deosebire de cea feroasă în Ucraina este dezvoltată slab. Dezvoltarea şi plasarea acesteia, este condiţionată de următoarele caracteristici: a) baza minerală si de materie primă are puţină diversitate de specii şi stocuri industriale; b) în minereurile metalelor neferoase se conţin cantităţi mici de nutrienţi ce necesită plasarea mai multor întreprinderi în apropierea surselor de materii prime; c) minereul este, în special, compus din mai multe componente, care dictează utilizarea integrată a materiilor prime; d) producerea de metale neferoase necesită multă energie şi apă, şi afectează în mod negativ mediul înconjurător. Astfel, la dezvoltarea metalurgiei neferoase în Ucraina şi plasarea întreprinderilor sale influienţează factorii materiei prime, ai energiei şi de mediu. Locul de frunte îl ocupă producţia de metale uşoare - de aluminiu, titan şi magneziu.

Industria aluminiului astazi este prezentată prin una dintre cele mai mari fabrici din Europa, Fabrica de alumină din Mykolaiv, dotată cu echipamente moderne. Aceasta este un exemplu de specializare internaţională treptată a Ucrainei în lanţul de prelucrare a producţiei de aluminiu la nivel mondial. Fabrica

a fost construită la gura Bugului de Sud, are propriul debarcader pentru nave, prin care sunt importate materii prime (bauxită, în special, din Guineea). Produsul (alumina - semifabricat pentru metale finite) este dus pentru prelucrare în alte ţări. Dintre ţările europene, Ucraina — este a patra ţară după Rusia, Grecia şi Irlanda producătoare de alumină. Până de curând o parte din produs era trimis la fabricia de aluminiu din Zaporojie, construită lângă CHE Nipru. Ea a fost singurul producător de aluminiu primar în Ucraina. Datorită echipamentelor învechite, producţia de aluminiu a devenit cu prea mari consumuri de energie, astfel încât fabrica a încetat să funcţioneze. Astăzi, sunt încercări de a restabili activitatea sa cu folosirea echipamentelor noi.


 

Producţia de titan se bazează pe propriile materii prime (ilmenit, rutil), după rezervele cărora Ucraina, ocupă un loc important în lume. Ea este aprovizionată de combinatul de minerit şi procesare Irşansk (regiunea Jitomir) şi combinatul de minerit şi metalurgie Vilnoghirsk (regiunea Dnipropetrovsk). Asemănarea proceselor tehnologice au dus la asocierea fabricaţiei de titan şi de magneziu într-o singură producţie. Producerea de titan şi în acelaşi timp de magneziul şi germaniu, se face la combinatul de titan şi, magneziu din Zaporojie.

Produsul combinatului Vilnohirsk este, de asemenea, concentratul de zirconiu -materie primă pentru producţia de zirconiu. Acesta şi hafniu erau produse într-o întreprindere specială în oraşul Kamenske (regiunea Dnipropetrovsk).

în Ucraina funcţionează institutul de titan care este unicul în lume. în 1994, guvernul ţării a aprobat programul „Titanul Ucrainei", care are ca scop formarea unui ciclu de producţie complet a acestui metal important.

Producţia de feronichel (aliaj de fier cu nichel) se face cu materii prime proprii la fabrica de feronichel Pobuzk (regiunea Kirovograd), care, în condiţiile actuale, funcţionează intermitent. De asemenea, pe propria materie primă în Ucraina s-a înfăptuit producerea de mercur în regiunea Doneţk (Gorlovka) şi aur în Transcarpatia (Mujievo). Astăzi, aceste întreprinderi nu funcţionează, deşi

stocurile de materii prime sunt destul de mari (în special mercur). în unele oraşe (Harkiv, Odesa, Kiev), metalele feroase sunt topite din resturi.

PROBLEMELE DEZVOLTĂRII METALURGIEI. Printre problemele asociate cu dezvoltarea metalurgiei, cele mai importante sunt: poluarea mediului înconjurător (aer, sol, apă), acumularea unui număr mare de roci în gropile de extragere, utilizarea necomplexă a materiilor prime. Metalurgia feroasă ocupă locul doi după electroenergetica termică prin suma totală a emisiilor de poluanţi în aer. Conform studiilor aerospaţiale, zona de influenţă a întreprinderii metalurgiei negre se întinde pe 60 kilometri de la sursa de poluare. In jurul uzinelor metalurgice se formează zone tehnologice, ale căror obiecte naturale conţin o gamă largă de poluanţi, inclusiv plumbul si mercurul, care sunt extrem de periculoase. în emisiile din aceste zone predomină oxizii de carbon, dioxidul de sulf şi oxizii de azot.

Probleme urgente sunt: modernizarea tehnică şi tehnologică a întreprinderilor metalurgice, îmbunătăţirea calităţii producţiei, producţia noilor tipuri de metale, produse laminate, feroaliaje. Dar cea mai acută problemă astăzi este legată de încetarea ostilităţilor în unele părţi din regiunile Doneţk şi Lugansk, deoarece anume aceste regiuni au fost puternice producătoare de metale feroase şi cocs.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Ce importanţă are metalurgia neagră pentru economia Ucrainei?

2. Evaluaţi baza de materii prime ale metalurgiei feroase din Ucraina.

3. Ce zone şi centre industriale ale metalurgiei feroase au apărut în Ucraina? Care sunt factorii care au influenţat formarea lor?

4. Care sunt condiţiile care asigurau locul Ucrainei printre principalele ţări din Europa şi din lume după volumul de producţie a metalurgiei feroase? Este posibil astăzi ca ţara noastră să-şi restabilească aceste poziţii? De ce ar avea nevoie?

. Producţiile căror metale neferoase sunt dezvoltate în Ucraina?

6. Care sunt problemele de dezvoltare ale metalurgiei în Ucraina?

Comparaţi dezvoltarea în Ucraina a feroase metalurgiei şi neferoasă. Care este mai bine dezvoltată? De ce?

LUCRARE PRACTICĂ NR. 7.

Producţia metalelor feroase în Ucraina

1. Marcaţi pe harta de contur a Ucrainei bazinele şi zonele de extragere a minereului de fier şi mangan.

2. Marcaţi şi semnaţi denumirile centrelor principale ale metalurgiei feroase (cele amintite în paragraf).

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^