mozok.click » Інформатика » Інформаційні системи
Інформація про новину
  • Переглядів: 7710
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:33
14-09-2017, 05:33

Інформаційні системи

Категорія: Інформатика

Навколишній світ складається із сукупності різних систем. «Система» в перекладі з грецької — ціле, що складається з частин.

Поняття інформаційної системи

Дії з інформацією завжди відбуваються в певному середовищі, яке називають інформаційною системою (ІС).

Інформаційна система — це сукупність взаємопов’язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів.

Засоби ІС — це об’єкти живої та неживої природи.

Методи ІС — це способи дії (взаємодії) об’єктів.

Засобами ІС можуть бути клітини, люди, вода, механічні та електронні пристрої тощо. Методами ІС можуть бути танці бджіл задля розповсюдження інформації серед бджолиного рою, двійкове кодування даних у комп’ютері тощо.

Види інформаційних систем

Усі ІС можна поділити на такі види: технічні, біологічні, соціальні. Технічні ІС — такі, що створені людьми (комп’ютер, банкомат тощо). Біологічні ІС — такі, що створені без участі людей (клітина, тварина, мурашник, океан тощо).

Соціальні ІС — такі, що є об’єднаннями людей (суспільство, фан-клуб, хор, партія тощо).

Складові інформаційної системи

Будь-яка ІС має матеріальну та інформаційну складові (рис. 1.1).«Поведінку» сучасних технічних ІС (комп’ютера, літака тощо) визначають комп’ютерні програми. Але не завжди інформаційною складовою технічних ІС є програма. Так, «поведінка» механічного годинника визначається конструкцією і взаємодією механічних складових апаратного забезпечення цієї ІС (рис. 1.2).

Інформаційне суспільство

Роль інформатики в суспільстві полягає у вдосконаленні методів і засобів ІС, пов’язаних із розвитком суспільства. Завдяки розповсюдженню комп’ютерів інформатика є не лише наукою, а й сферою діяльності багатьох людей, що впливає на рівень продуктивності праці у всіх галузях народного господарства.

На різних етапах розвитку людство спрямовувало свою діяльність спочатку на опанування речовиною (первісне, рабовласницьке, феодальне суспільство), потім енергією (індустріальне суспільство) та інформацією (інформаційне суспільство).

Інформаційне суспільство — це суспільство нового типу, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, перероблення та використання інформації.

Інформаційне суспільство має певні ознаки (рис. 1.3).


США, Японія, країни Західної Європи вже досягли рівня розвинутого інформаційного суспільства. Так, в інформаційній галузі США зайнято понад 60 % працездатного населення. Більшість країн світу (у тому числі й Україна) перебуває на шляху до інформаційного суспільства.

Інформаційна культура

В інформаційному суспільстві інформація є одним із найцінніших ресурсів, а інформаційна культура кожної людини — важливим чинником суспільної культури.

Інформаційна культура — це складова загальної культури особистості, що визначає її поведінку в сфері інформаційної діяльності.

Критеріями сформованості інформаційної культури особистості, крім етичних, моральних і правових аспектів (про що йтиметься далі), є її комп’ютерна й інформаційна грамотність, інформаційно-комунікаційна компетентність.

Комп’ютерна грамотність — уміння працювати з комп’ютером, розуміння основ інформатики та інформаційних і комунікаційних технологій.

В інформаційному суспільстві комп’ютерна грамотність є настільки ж важливою, як і вміння читати й писати.

Інформаційна грамотність — це вміння працювати з інформацією (шукати, аналізувати, оцінювати, використовувати тощо).

Інформаційно-комунікаційна компетентність полягає в здатності людини використовувати знання з інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування різноманітних завдань.

У сучасному суспільстві формування основ інформаційної культури необхідно починати на більш ранніх ступенях навчання в школі.


Питання для самоперевірки

1. Що таке інформаційна система?

2. Назвіть види інформаційних систем.

3. Опишіть складові технічної інформаційної системи.

4. Яке суспільство називають інформаційним?

5. Що таке інформаційна культура?

Вправа 1

Розглянути соціальну інформаційну систему учнівський клас.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.

2) Запишіть у документ засоби інформаційної системи учнівський клас, призначені для пошуку, передавання, зберігання, аналізу, опрацювання і подання інформації.

3) Запишіть у документ інформаційні процеси, що відбуваються в класі впродовж уроку.

4) Збережіть файл документа з іменем Вправа 1 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 1 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^