mozok.click » Інформатика » Комп'ютерний словник
Інформація про новину
  • Переглядів: 1313
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 06:46
14-09-2017, 06:46

Комп'ютерний словник

Категорія: Інформатика

Авторське право — сукупність установлених і гарантованих державою прав автора (та його правонаступників) щодо створення або використання об’єктів творчої діяльності.

Векторне зображення — зображення, що складається з графічних примітивів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями. Видавнича система — комплекс апаратних і програмних складових, який надає користувачу зручні засоби для розробки багатосторінкових публікацій зі складним макетом.

Доменне ім'я — текстова адреса комп’ютера в Інтернеті, яка складається з кількох доменів, відокремлених крапками.

Захищений сайт — сайт, який використовує для обміну даними протоколи захищеного зв’язку.

Інтелектуальна власність — результат інтелектуальної або творчої діяльності однієї або кількох осіб.

Інтерактивне спілкування — обмін текстовими, аудіо- та відеоповідомлен-нями в режимі реального часу.

Інформаційна безпека — сукупність заходів для захисту даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень і несанкціонованого доступу.

Інформаційна культура — складова загальної культури особистості, що визначає її поведінку у сфері інформаційної діяльності.

Інформаційна система — сукупність взаємопов’язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів.

Інформаційна технологія — сукупність методів і процесів опрацювання інформації із застосуванням відповідних засобів.

Інформаційне суспільство — суспільство нового типу, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, перероблення та використання інформації.Канал зв'язку — середовище поширення закодованого сигналу та технічні засоби його передавання й приймання.

Канали новин (стрічки) — це формати публікацій даних, призначених для відображення інформації, яка періодично оновлюється.

Колірна модель — система кодування кольорів, яка використовується для зберігання, виведення на екран та друку зображення.

Комп'ютерна графіка — розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання зображень за допомогою комп’ютера. Комп'ютерна модель — інформаційна модель, реалізована за допомогою програмного середовища (текстового або графічного редактора, редактора презентацій, середовища програмування тощо).

Комп'ютерна публікація — публікація, підготовлена з використанням комп’ютера.

Комп'ютерний вірус — шкідлива програма, що здатна до самокопіювання та вбудовування в код інших програм, системні ділянки пам’яті, завантажувальні сектори, поширювати свої копії різними каналами зв’язку. Мережевий протокол — сукупність правил (стандартів) для обміну даними між комп’ютерами.

Одновимірний масив — масив, доступ до елементів якого визначається за допомогою одного індекса.

Персональне навчальне середовище — інформаційне середовище, яке використовує людина для власних навчальних потреб.


Пошуковий каталог (веб-каталог) — сайт, що надає користувачеві систематизовану за різними темами добірку посилань на інші сайти.

Провайдер (інтернет-провайдер) — організація, яка надає послуги, пов’язані з доступом до глобальної мережі Інтернет.

Растрове зображення — зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір.

Сайт (веб-сайт) — об’єднання тематично пов’язаних веб-сторінок і документів під одним доменним іменем.

Спам — небажана пошта переважно рекламного характеру.

Хмарні технології — сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних.

Хостинг — можливість використання дискового простору сервера, постійно під’єднаного до мережі, для розміщення, функціонування та обслуговування сайтів, файлових сховищ, електронної пошти тощо.

Шаблон публікації — це файл публікації, який слугує основою для створення інших публікацій.

HTML — набір тегів та правила їх застосування для створення гіпертек-стових документів.

IP-адреса — ідентифікаційний номер пристрою в мережі.

URL-адреса — шлях до інтернет-ресурсу (уніфікований покажчик ресурсу).

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^