mozok.click » Інформатика » Під'єднання та обмін даними в Інтернеті
Інформація про новину
  • Переглядів: 3318
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:41
14-09-2017, 05:41

Під'єднання та обмін даними в Інтернеті

Категорія: Інформатика

Доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет неможливий без організації швидкого та якісного передавання даних.

Передавання даних у мережі Інтернет

Мільйони користувачів у мережі Інтернет обмінюються повідомленнями. Спеціальні програми поділяють повідомлення на частини — пакети даних, долучають адреси відправника й одержувача та порядковий номер пакета й послідовно передають мережею. Комп’ютер-отримувач збирає пакети, об’єднує у правильному порядку й відновлює вихідні дані.

Кожен пакет даних передається одним із мільйонів маршрутів. Тому навіть якщо тисячі мережевих комп’ютерів і каналів зв’язку одночасно вийдуть з ладу, пакети даних будуть доставлені адресату іншим маршрутом.

Оскільки пакети пронумеровано, то їх можна зібрати й відновити вихідні дані, навіть якщо пакети дістались адресата в різний час і за різними маршрутами. Кожен пакет містить інформацію про свою цілісність (контрольна сума). Якщо в пакеті виявляться помилки й дані спотворяться, комп’ютер-отримувач надішле комп’ютеру-відправнику запит на повторне передавання тільки цього пакета.

Протоколи передавання даних

Для узгодженого передавання й прийняття даних різних типів у мережах існують мережеві протоколи.

Мережевий протокол — це сукупність правил (стандартів) для обміну даними між комп’ютерами.

Розглянемо деякі найвідоміші протоколи та їхнє призначення:

Назва протоколу

Призначення протоколу

Ethernet

Стандарт дротових локальних мереж

Wi-Fi

Стандарт бездротових мереж

WAP

Стандарт доступу до мережі з мобільних телефонів

IP

Передавання пакетів даних

TCP

Управління передаванням і цілісністю пакетів даних

DNS

Перетворення доменних імен в Р-адреси

FTP

Обмін файлами між комп'ютерами

HTTP

Передавання гіпертексту

POP

Отримання повідомлень від поштового сервера

SMTP

Відправлення повідомлень на поштовий серверОсновними протоколами мережі Інтернет можна вважати ІР і ТСР, які забезпечують пакетний обмін даними.

Розробляє й упроваджує технологічні стандарти для Всесвітньої павутини міжнародна організація W3C (World Wide Web Consortium).

Провайдери

У повсякденному житті часто доводиться чути слово «провайдер» (від англ. provider — постачальник).

Провайдер (інтернет-провайдер) — це організація, яка надає послуги, пов’язані з доступом до глобальної мережі Інтернет.

Сервер, який належить провайдеру, є початковою точкою для доступу до мережі Інтернет. З ним за допомогою каналу зв’язку можна з’єднати будь-який комп’ютер або локальну мережу.

Серед основних функцій провайдерів найбільш важливими є такі:

• забезпечення доступу до Інтернету;

• виділення дискового простору для сайтів (хостинг);

• підтримка роботи поштових скриньок;

• послуги зв’язку з передавання голосових повідомлень тощо.

Щоб почати роботу в Інтернеті, крім наявності комп’ютера, потрібно:

• одержати доступ до сервера одного з провайдерів;

• установити й налаштувати програми-клієнти тих служб Інтернету, послуги яких потрібні для користування.


Способи під'єднання до Інтернету

Існують різні способи під’єднання (рис. 4.1), що різняться за принципом роботи, швидкістю передавання даних тощо.

Комутоване під’єднання

Комутоване під’єднання здійснюється з використанням телефонної лінії та модема, що під’єднується до комп’ютера. Цей спосіб є найбільш давнім. Телефонна лінія на час встановлення тимчасового з’єднання блокується (рис. 4.2, а).

Виділене під’єднання

Виділене під’єднання здійснюється через виділений канал зв’язку, який забезпечує постійне з’єднання (це може бути дротовий зв’язок, опто-волокно, радіоканал тощо) із сервером провайдера. Цей спосіб є найпо-пулярнішим. Він не є дешевим, але дозволяє завдяки великій швидкості передавання обмінюватися великими обсягами даних (рис. 4.2, б). 

Технологія ADSL

Технологія ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) реалізується з використанням асиметричної цифрової передплатної лінії. Для приймання та передавання даних використовується телефонна лінія. Вона не блокується на той час, коли є високошвидкісний доступ до Інтернету.

Технологія Wi-Fi

Технологія Wi-Fi — стандарт бездротового зв’язку. Її ядром є так звана точка доступу, під’єднана до наземної мережі. Щоб під’єднатися до точки доступу, власнику ноутбука або мобільного пристрою із Wi-Fi-адаптером потрібно просто потрапити в радіус її дії (50-100 метрів).

Існують й інші способи під’єднання до Інтернету, наприклад за допомогою супутникової антени (рис. 4.2, в).


Під’єднання за допомогою мобільного пристрою

Під’єднання за допомогою мобільного пристрою здійснюється телефоном або модемом без прив’язки користувача до певного місця. Такий доступ обмежений територією, на якій провайдер створив покриття. Існує вже кілька поколінь мобільного зв’язку (рис. 4.3). Найбільш поширеними є стандарти 3G і 4G.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає пакетний принцип передавання даних?

2. Назвіть декілька мережевих протоколів. Яке їхнє призначення?

3. Назвіть основні функції провайдера.

4. Опишіть способи під’єднання до Інтернету.

5. Що таке технологія ADSL; технологія Wi-Fi?

Вправа 4

Визначити параметри під’єднання до Інтернету: спосіб під’єднання, провайдера, ІР-адресу, швидкість обміну даними.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.

2) Визначте спосіб під’єднання вашої локальної мережі до Інтернету та запишіть у створений документ.

3) Відкрийте один із сайтів для визначення параметрів під’єднання до Інтернету (наприклад, www.speedtest.net;2ip.ua тощо). З’ясуйте назву вашого провайдера і запишіть у документ.

4) Визначте ІР-адресу вашого комп’ютера та запишіть у документ.

5) Визначте швидкість приймання та передавання даних в Інтернеті вашим комп’ютером та запишіть у документ.

6) Збережіть файл документа з іменем Вправа 4 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 4 з автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^