mozok.click » Інформатика » Адресація в Інтернеті
Інформація про новину
  • Переглядів: 2914
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:42
14-09-2017, 05:42

Адресація в Інтернеті

Категорія: Інформатика

Призначенням будь-якої мережі є доступ та спільне використання віддалених інформаційних, апаратних і програмних ресурсів.

Призначення і структура Інтернету

Інтернет об’єднує окремі комп’ютери та локальні мережі в усьому світі. Розглянемо структуру Інтернету (рис. 5.1).

Основу мережі Інтернет складають сервери, з’єднані між собою постійними лініями зв’язку. Клієнти можуть перебувати на значній відстані від сервера і з’єднуватися з ним різними каналами зв’язку.

Для узгодженої взаємодії всіх складових мережі Інтернет потрібна певна система адресації.ІР-адреса

Згадаємо, що ІР-адреса — це ідентифікаційний номер комп’ютера в мережі. Як і в локальній мережі, ІР-адреса комп’ютера в Інтернеті створюється за протоколом ІРv4 та складається з чотирьох десяткових чисел від 0 до 255, розділених крапками, наприклад 78.111.176.233.

Виявилося, що кількості комбінацій чотирьох чисел (4,2 млрд) для потреб адресації недостатньо, тому з 2008 року запроваджено протокол IPv6. За ним ІР-адреса записується вісьмома шістнадцятковими числами, розділеними двокрапками, наприклад 20Π:0db2:11d3:087f:07a0:345e:8a2e:32c2. Це еквівалентно 16 десятковим числам від 0 до 255 і збільшує кількість можливих адрес до 3,4.1038 (340 трлн).

Комп’ютер у мережі може мати постійну (статичну) або тимчасову (динамічну) ІР-адресу. Статичну адресу мають усі сервери, щоб комп’ютери мережі «знали», де шукати інформацію. Динамічну ІР-адресу комп’ютер отримує щоразу в процесі встановлення тимчасового з’єднання.

Доменне ім'я

Числові ІР-адреси складно запам’ятати, тому користувачі Інтернету використовують доменні імена.

Доменне ім'я — це текстова адреса комп’ютера в Інтернеті.

Домен (від англ. domain — територія, область, сфера) — це певна зона в системі доменних імен, виділена власникові домену (країні, міжнародній організації, регіону, юридичній або фізичній особі) з метою забезпечення доступу через Інтернет до інформації, що належить власникові домену.

Доменне ім’я складається з кількох частин (імен доменів), розділених крапками. Рівень домену рахується з кінця, тобто справа наліво. Домен, ім’я якого зазначено праворуч, називають доменом першого (або верхнього) рівня (рис. 5.2).


Домени першого рівня бувають організаційні (загального користування) та національні (домени держав) (рис. 5.3).

Ліворуч від домену першого рівня зазначається домен другого рівня (він є ресурсом домену першого рівня) і так далі — до домену четвертого (або нижнього) рівня, який є ресурсом домену третього рівня.

Кожному доменному імені відповідає певна IP-адреса, але комп’ютеру з певною ІР-адресою може відповідати кілька доменних імен. Перетворення доменного імені на IP-адресу здійснюють DNS-сервери (Domain Name Service — служба доменних імен).


URL-адреса

Щоб отримати інформаційні матеріали з Інтернету, адреси сервера недостатньо. Потрібна також адреса із зазначенням протоколу і унікального шляху до певного ресурсу. Таку адресу називають уніфікованим покажчиком ресурсу — URL (Uniform Resource Locator).

URL-адреса — це шлях до інтернет-ресурсу (документа, відео, веб-сторінки, зображення тощо).

URL-адреса зазвичай містить три частини:

• назву протоколу, який використовується для доступу до ресурсу (http, ftp, news тощо);

• доменне ім’я або ІР-адресу сервера, де зберігається файл;

• шлях до файла на сервері.

Адреса веб-сторінки може мати такий вигляд: http://www.example.com/32menu.html, де

http:// — протокол передавання гіпертексту; www.example.com — доменне ім’я сервера;

32menu.html — ім’я файла веб-сторінки.

В адресному рядку браузера протокол http:// зазначати не обов’язково.

На багатьох сайтах використовується динамічне генерування веб-сторінок: веб-сторінка формується за запитом на основі певних даних.

Розглянемо приклад динамічної URL-адреси: http://www.example.com/index.php?do=static&page=str1

Операційна система Windows має вбудовані засоби для перегляду веб-сторінок. Якщо в адресному рядку вікна папки набрати URL веб-сторінки й натиснути клавішу Enter, то ця сторінка відкриється для перегляду у вікні браузера.

Адміністрування доменних імен Інтернету

У світовому інтернет-просторі питаннями адміністрування (створенням, розподілом, контролем тощо) доменів першого рівня сьогодні займаються Міжнародний спеціальний комітет (IAHC) та Наглядовий комітет з політики (POC), у Європі — Мережевий координаційний центр (RIPE).

Організації делегують права адміністрування певного домену першого рівня (керування простором у ньому) спеціальним адміністраторам. А вони, у свою чергу, надають права адміністрування доменів четвертого рівня іншим особам і провайдерам.

Питання для самоперевірки

1. Що входить до апаратної і програмної складових Інтернету?

2. Що таке постійна ІР-адреса; тимчасова ІР-адреса?

3. Що таке доменне ім’я?

4. Поясніть необхідність появи доменних імен.

5. Назвіть кілька прикладів доменів першого рівня.

6. Що таке URL-адреса?

7. Яке призначення URL-адреси?

8. Чи можна самостійно придумати або купити для сервера довільний домен першого рівня?

Вправа 5

Визначити тип наданої провайдером ІР-адреси (постійна або тимчасова) та складові URL-адреси.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.

2) Визначте ІР-адресу вашого комп’ютера на спеціалізованому сайті (www.speedtest.net; 2ip.ua тощо), запишіть у створений документ.

3) Порівняйте щойно визначену ІР-адресу з адресою, визначеною раніше і записаною у файлі з іменем Вправа 4, зробіть висновок і запишіть у документ.

4) Знайдіть в Інтернеті фотографію видатного українця або відомої українки, скопіюйте її в документ та підпишіть.

5) Скопіюйте в документ URL-адресу знайденого зображення та виділіть у ній червоним кольором доменне ім’я сервера, на якому зберігається зображення.

6) Збережіть файл документа з іменем Вправа 5 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 5 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^