mozok.click » Інформатика » Розмітка гіпертексту засобами мови HTML
Інформація про новину
  • Переглядів: 5189
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 06:07
14-09-2017, 06:07

Розмітка гіпертексту засобами мови HTML

Категорія: Інформатика

Текстові редактори мають у своєму арсеналі інструменти для форматування текстових документів. Розглянемо, як відбувається форматування гіпертексту для його відображення у вікні браузера.

Поняття про мову HTML

Звичайний текст можна пристосувати для відображення браузером за допомогою спеціальних позначок — тегів, сукупність яких разом із правилами їх використання називають мовою розмітки гіпертексту.

HTML (англ. HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертексту) — це набір тегів та правила їх застосування для створення гіпертекстових документів.

Веб-сторінка являє собою створений мовою HTML документ, відображений у вікні браузера.

HTML не є мовою програмування.

html-документ

html-документ (html-файл) є текстовим документом, тому створити його можна в будь-якому текстовому редакторі.

Тег — це записана в кутових дужках < > позначка мови HTML, яку опрацьовує браузер.

Для правильного відображення браузером веб-сторінки необхідно дотримуватися такої структури html-документа (рис. 21.1):Форматування тексту

У html-документі розмір і регістр символів, якими записано теги, не мають значення. Розмір і накреслення символів, що відображаються у вікні браузера, визначаються розміткою гіпертекстового документа.

Тегами мови HTML визначають вигляд об’єктів, зокрема текстових фрагментів, на веб-сторінці.

Теги бувають парними (контейнери) і непарними. Парний тег складається з відкриваючого і закриваючого тегів. Закриваючий тег починається символом «/».

Теги з помилками або такі, що не підтримуються використовуваним браузером, ігноруються.

Розглянемо значення деяких тегів форматування тексту:

Тег може містити атрибути — параметри, значення яких впливають на дію тега. Атрибути записуються після відкриваючого тега.

Зазвичай значення атрибутів беруть у лапки.

Ter <body> (рис. 21.3) з атрибутами text (колір тексту) і bgcolor (колір тла):

Розглянемо приклад застосування атрибутів (рис. 21.4).


Марковані та нумеровані списки

Для створення маркованого списку використовують тег <ul>.,.</ul> з атрибутом type, який задає вигляд маркера: "disk" — ·, "circle" — О або "square" — ■.

Для створення нумерованих списків використовують тег <ol>.</ol> з атрибутами type (тип нумерації:

"1" — арабські цифри, "А" — латинські літери, "І" — римська нумерація тощо) і start (задання початкового номеру арабськими цифрами). Елементи списку розмічають тегами <li>.</li>

(рис. 21.5).


Питання для самоперевірки

1. Що таке мова HTML?

2. Яка структура html-документа?

3. Що таке тег, атрибут тегу?

4. Які теги використовують для створення списків?

Вправа 21

Створити Мті-документ із відформатованим текстом.

1) Запустіть текстовий редактор Блокнот і введіть у текстовий документ теги за зразком, наведеним на рис. 21.1.

2) Збережіть створений файл як Мші-документ: Файл ^ Зберегти як ^ Тип файлу (всі файли) ^ Ім'я: Вправа 21.html.

3) Відкрийте папку зі збереженим файлом і за допомогою браузера відкрийте Мті-файл Вправа 21.

4) У редакторі Блокнот змініть Мті-код так, щоб на синьому тлі жовтим напівжирним шрифтом відображався нумерований список (див. рисунок).

5) Збережіть файл Вправа 21.html та обновіть сторінку браузера. За необхідності відкоригуйте Мті-код відповідно до завдання у п. 4.

6) Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 21 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^