mozok.click » Інформатика » Робота з комп'ютерними публікаціями
Інформація про новину
  • Переглядів: 2193
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 06:01
14-09-2017, 06:01

Робота з комп'ютерними публікаціями

Категорія: Інформатика

Робота з публікацією має деякі особливості, які ми ще не розглядали, пов’язані з використанням стилів, а також зі збереженням і друком.

Використання стилів

Щоб швидко й однотипно оформити публікацію, як і при роботі з текстовим процесором, застосовують стильове оформлення.

Стиль — це іменована сукупність параметрів форматування об’єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд. У Scribus є можливість використовувати стилі абзаців, символів та ліній.

Для створення стилю потрібно:

1) вибрати команду меню Зміни ^ Стилі;

2) в діалоговому вікні Керування стилями натиснути кнопку Новий (рис. 17.1);

3) зі списку вибрати тип об’єкта, для якого потрібно створити стиль,— з’являться засоби для введення параметрів стилю;

4) ввести назву стилю та за потреби — решту параметрів;

5) натиснути кнопку Застосувати або Виконано, щоб зміни набули сили.

Після цього назва стилю буде

з’являтися у відповідному списку при форматуванні тексту чи ліній (рис. 17.2).

Задати абзацний відступ, інтервали перед і після абзацу та більшість інших параметрів абзаців у Scribus можна тільки за допомогою стилів абзаців. На панелі властивостей можна задати лише міжрядковий інтервал та вирівнювання.Збереження публікацій

Програма Scribus зберігає публікації у власному форматі, що має розширення .sla. За потреби вона дозволяє експортувати документ в інші формати.

Для експортування публікації в інші формати потрібно вибрати команду меню Файл ^ Експортувати, а потім зазначити потрібний варіант:

• Записати текст — зберігає вміст текстової рамки або «ланцюжка» рамок у текстовий файл без форматування. Команда доступна, якщо вибрано текстову рамку;

• Записати як зображення — відкриває діалогове вікно, в якому зазначають формат файла (PNG, BMP, JPG, TIFF тощо), якість, роздільність, розмір (у відсотках від початкового), а також цільову папку та діапазон сторінок, які слід експортувати;

• Записати як PDF — відкриває діалогове вікно з результатами доекспорт-ної перевірки публікації, в якому перелічено особливості об’єктів, які можуть стати на заваді експорту. Можна, не закриваючи вікна, виправити недоліки й натиснути кнопку Перевірити знову або знехтувати помилками і спробувати виконати експорт. У разі продовження експортування з’явиться вікно, в якому вводять параметри pdf-файла та клацають кнопку Записати.

Друк публікації

Щоб з’ясувати, який вигляд матиме надрукована публікація, слід вибрати команду Файл ^ Перегляд перед друком. Як і під час експортування файла в формат PDF, буде проведено доекспортну перевірку. Відкриється вікно для перегляду зображення, в якому можна вмикати й вимикати низку параметрів друку, спостерігаючи результат на екрані.

У разі вибору команди меню Файл ^ Друк також проводиться доекс-портна перевірка публікації і з’являється вікно для уточнення параметрів друку, в якому слід вибрати цільовий принтер і натиснути кнопку Друк.


Алгоритм створення публікації

Ще раз повторимо, які кроки слід виконати для створення публікації.

1. Запустити видавничу систему.

2. Вибрати метод створення документа: вручну, з шаблона. За ручного створення — виконати початкове налаштування його параметрів.

3. Підготувати розмітку сторінок за допомогою напрямних і сітки.

4. Додати текстові й графічні матеріали з інших файлів.

5. Налаштувати взаємне розташування, обтікання об’єктів текстом тощо.

6. Зберегти публікацію.

7. Надрукувати публікацію або експортувати в потрібний формат. Питання для самоперевірки

1. Які види стилів підтримує програма Scribus?

2. Опишіть порядок створення стилю абзацу.

3. Що означає експортувати файл?

4. Як зберегти у файлі тільки текст із вибраної рамки?

5. Як отримати зображення сторінки у форматі JPG?

6. Як підготувати публікацію до друку?

Вправа 17

Зберегти публікацію в різних форматах та надрукувати її.

1) Завантажте програму Scribus, відкрийте файл з іменем Вправа 15. Виконайте експортування документа у формати PDF, JPG, SVG. Перегляньте результати. Які особливості має публікація, збережена в різних форматах?

2) Виберіть команду Файл ^ Перегляд перед друком, порівняйте зображення у вікні Перегляд перед друком з тим, як виглядає сторінка в робочому полі вікна програми. Чим відрізняються ці зображення?

3) Надрукуйте публікацію на принтері, вказаному вчителем. Порівняйте отриманий документ із документом, наявним на екрані. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 17 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».


Практична робота 6

Створення простої комп'ютерної публікації на базі шаблону

Завдання: створити буклет на базі шаблону.

Обладнання: комп’ютер зі встановленою програмою Scribus та доступом до Інтернету.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть видавничу систему Scribus. У вікні Новий документ виберіть вкладку Новий з шаблона і створіть публікацію на основі шаблону Brochure 1 або за вказівкою вчителя.

Примітка. Якщо з’явиться вікно Підміна шрифту, то це означає, що в системі наявні не всі шрифти, використані в шаблоні. Щоб погодитися з запропонованою заміною, слід клацнути кнопку Гаразд. Проте можуть виникнути проблеми, якщо в якомусь зі шрифтів відсутні українські літери, тому краще уточнити пропоновані варіанти.

2. На першій сторінці у відповідні рамки введіть назву школи, назву буклета «Ми і спорт», девіз «Швидше! Вище! Сильніше!» і номер телефону школи або власний (рис. 1).

3. Вставте у текстові рамки текст із файлів, які заздалегідь підготовлено або надано вчителем.

4. Перевірте, чи всі текстові фрагменти помістилися в рамки. За потреби змініть розміри рамок і/або символів.

5. Додайте заголовки (рис. 1, 2).

6. Малюнки з шаблону замініть іншими за темою буклета — заздалегідь підготовленими або наданими вчителем.

•7. Знайдіть у мережі Інтернет карту свого населеного пункту і помістіть її у відповідну рамку.

•8. Експортуйте публікацію у файл з іменем Практична робота 6_1.pdf. 9. Змініть кольори графічних елементів оформлення і заголовків. •10. Експортуйте публікацію у файл з іменем Практична робота 6_2.pdf. Завершіть роботу за комп’ютером.

Примітка. Деякі елементи можуть бути спільними для сторінок і тому доступними для змін лише в режимі зразка сторінки. Для переходу в цей режим виберіть команду меню Зміни ^ Зразки сторінок, а для виходу закрийте вікно Редагування зразків сторінок.

Зробіть висновок: які переваги надає використання шаблонів публікацій.

Практична робота 7

Проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Завдання: створити інформаційний бюлетень, що ілюструє результати статистичного аналізу даних про комп’ютери учнів класу. Обладнання: комп’ютер зі встановленими видавничою системою Scribus, редактором презентацій, растровим графічним редактором.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Провести дослідження та підготовку матеріалів для публікації.

1) Здійсніть опитування кількох учнів класу щодо технічних даних їхніх домашніх комп’ютерів та оформте результати за зразком:

2) Узагальніть результати опитування за зразком:

3) Засобами однієї з вивчених програм підготуйте чотири діаграми, що ілюструють кожен із показників.

4) Шляхом копіювання діаграми в буфер обміну збережіть усі діаграми в окремі файли формату PNG.

5) Знайдіть зображення комп’ютера у форматі SVG, наприклад на сайті openclipart.org.

2. Розробити публікацію.

1) Запустіть видавничу систему Scribus. У вікні Новий документ установіть параметри: макет — Односторінковий, формат — А4, поля — по 40 пт, без автоматичних текстових рамок.

2) За допомогою напрямних виконайте розмітку сторінки для розміщення заголовка, загального опису і чотирьох окремих матеріалів.

3) Додайте текстові матеріали: загальний опис у рамці під заголовком публікації, опис відповідних досліджуваних даних у рамках під заголовками.

4) Розташуйте зображення комп’ютера поруч із заголовком публікації.

5) Розташуйте діаграми у правому нижньому куті відповідних текстових рамок (див. рисунок).

6) Налаштуйте обтікання діаграм текстом. За потреби скоригуй-те розмір шрифту.

7) Збережіть публікацію у файлі з іменем Практична робота 7 у відповідну папку. Завершіть роботу з комп’ютером.

Зробіть висновок: якими є напрямки застосування публікацій під час проведення досліджень.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^