mozok.click » Інформатика » Поняття комп'ютерної публікації
Інформація про новину
  • Переглядів: 4729
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:59
14-09-2017, 05:59

Поняття комп'ютерної публікації

Категорія: Інформатика

Програми для створення публікацій

Ви вмієте створювати вітальні листівки, запрошення, оголошення тощо за допомогою текстового процесора чи графічного редактора. Для створення публікацій зі складною структурою існують спеціальні програмні засоби — видавничі системи.

Публікація (від лат. риЬІіко — проголошувати публічно) — це документ, який містить текстові та/або графічні матеріали, призначений для оприлюднення шляхом друку або поширення в електронному вигляді.

Види публікацій

Поняття публікації охоплює дуже широкий спектр різноманітних документів, які, залежно від способу зберігання, бувають друкованими або електронними (розповсюджуються за допомогою електронних носіїв або мережі Інтернет).

Комп'ютерна публікація — публікація, підготовлена з використанням комп’ютера.

Розглянемо деякі види публікацій.

Газета — періодичне видання, розміщене на одному або більше аркушах, яке містить текстові матеріали (статті), можливо, з ілюстраціями. Сторінки газети не скріплюють, а складають удвоє.

Журнал — періодичне багатосторінкове видання, сторінки якого скріплено між собою. В більшості випадків розмір сторінки журналу менший, ніж у газети, а якість паперу і друку вища.

Книга — неперіодичне видання обсягом більше ніж 48 сторінок, скріплених між собою.

Брошура — неперіодичне видання обсягом до 48 сторінок, скріплених між собою.

Буклет — видання, що має вигляд аркуша, складеного декілька разів. У такому вигляді зручно подавати короткі відомості під час презентації установи, проекту тощо.Візитівка — картка невеликого розміру з паперу, картону, пластику, яка містить персональні відомості про людину, установу тощо.

Інформаційний бюлетень — здебільшого односторінкове видання, призначене для оперативного інформування читача з певного актуального питання. Його зручно оприлюднювати на стендах.

Плакат — публікація з однієї сторінки порівняно великого розміру, розрахована на розглядання з доволі великої відстані.

Структура та основні складові публікації

Кожний вид публікації має свої особливості, проте можна виділити структурні складові, властиві публікаціям різних видів.

Розглянемо типову структуру публікації (рис. 15.1).


Зазвичай і друкована публікація, й електронна публікація мають однакові основні складові. Як бачимо, публікація складається з окремих блоків: текстових і графічних. Текстовий блок може містити одну або більше колонок тексту. Блок заголовка може бути як текстовим, так і графічним.

Залежно від виду публікації окремі складові можуть мати певні відмінності або взагалі бути відсутніми.

Програми для створення публікацій

Нескладну публікацію можна підготувати за допомогою текстового процесора. Але зручніше користуватися видавничими системами.

Видавнича система — це програма, яка надає користувачу зручні засоби для розробки багатосторінкових публікацій зі складним макетом.

Засобами видавничої системи можна виконати:

• загальне оформлення (дизайн) — підбір колірної схеми, тла тощо;

• верстку — розміщення на сторінках у певному порядку текстових та графічних матеріалів;

• підгонку — уточнення розташування та розмірів окремих елементів, усунення недоліків розміщення тексту (короткий рядок в кінці абзацу, нестача або надлишок рядків для відведеного місця тощо);

• коректуру — виправлення помилок у тексті;

• експорт — переведення готового документа у формат, придатний для подальшого друку (здебільшого PDF).

Розглянемо процес створення публікації та місце в ньому видавничої системи (рис. 15.2).

До відомих видавничих систем належать власницькі програми Adobe InDesign, QuarkXpress, MicrosoftOffice Publisher, програма Scribus, що належить до вільного програмного забезпечення. Перші дві програми є самостійними, орієнтованими на використання фахівцями. Publisher є складовою частиною деяких версій офісного пакета Microsoft Office і має інтерфейс користувача, подібний до інтерфейсу текстового процесора Word.


Ознайомлення з видавничою системою Scribus

Видавнича система Scribus належить до вільного програмного забезпечення і виходить під ліцензією GNU GPL. Програма випускається одночасно для різних операційних систем і може бути завантажена з сайта sourceforge.net/projects/scribus.

Запустити програму Scribus можна за допомогою стандартних засобів операційної системи, вибравши команду з головного меню або двічі клацнувши ярлик програми. З’явиться вікно з чотирма вкладками: Новий документ, Новий з шаблона, Відкрити наявний документ, Відкрити недавній документ.

На вкладці Новий документ можна ввести основні параметри документа, який буде створено (рис. 15.3).

• Розміри та орієнтація сторінки — за замовчуванням це формат А4, вертикальне розташування.

У списку Одиниця вимірювання слід вибрати одну з одиниць для введення розміру сторінки, полів тощо. У видавничій справі широко використовують одиницю вимірювання пункт (пт): 1 пт = 1/72"»0,3528 мм.

• Варіант макета — вибір типу документа залежить від того, яку публікацію треба створити (Односторінковий, Двосторінковий тощо).

• Розмітка полів — пов’язана з варіантом макета. В односторінковому макеті поля на всіх сторінках документа будуть однаковими, у двосто-рінковому — вертикальні поля на сторінках із парними і непарними номерами будуть «дзеркальними».

• Розташування першої сторінки — для макетів, відмінних від односторінкового, слід вибрати: Права сторінка чи Ліва сторінка.

• Випуски — додатковий простір на краях аркуша, призначений для того щоб готовий документ (наприклад, брошуру) можна було обрізати; задається у вибраних одиницях.

• Число сторінок у публікації.

У вікні Новий документ також можна встановити прапорець Автоматичні текстові рамки, щоб задати число колонок у текстовій рамці (див. далі) і ширину проміжків між колонками.

На вкладці Новий з шаблона слід вибрати шаблон (заготовку для створення публікацій, див. далі), на основі якого буде створено документ (рис. 15.4).

Для спрощення пошуку шаблони упорядковано за категоріями: Брошури, Візитні картки, Інформаційні бюлетні тощо. Після встановлення нових шаблонів, наприклад з Інтернету, перелік категорій може розширитися.

Вкладки Відкрити наявний документ і Відкрити недавній документ відповідно дозволяють відшукати документ на дисках комп’ютера або вибрати зі списку один із документів, із яким нещодавно працювали.

Після налаштування всіх параметрів документа та підтвердження вибору натисканням кнопки Гаразд з’явиться головне вікно програми Scribus (рис. 15.5). Розглянемо його детальніше.

Залежно від зробленого користувачем вибору в робочому полі з’явиться порожня сторінка або публікація (на рис. 15.5 — на основі шаблону Newsletter Wavestyle із категорії Інформаційні бюлетені).

Якщо вікно Новий документ було закрите без підтвердження вибору, то для створення документа слід вибрати команду меню Файл ^ Новий або Новий з шаблона.

Під головним меню розміщено панелі інструментів Файл, Зміни, Засоби і Засоби PDF. Їх можна перемістити в інше місце вікна, перетягнувши мишею за дві вертикальні риски на лівому краї панелі. Кнопку миші потрібно відпустити, коли вказівник наблизиться до потрібної межі вікна.

У рядку стану розташовано елементи керування: для змінення масштабу перегляду

та переходу на потрібну сторінку

Швидко змасштабувати зображення дозволяє кнопка

що містить-

ся на панелі інструментів Засоби. Клацнувши її, можна перетягуванням

на зображенні вибрати ділянку для збільшення масштабу, а клацанням правої кнопки миші зменшувати масштаб.

Шаблони публікацій

Як і текстовий процесор, видавнича система дозволяє використовувати шаблони. Завдяки цьому значно прискорюється підготовка публікації.

Шаблон — це файл публікації, який слугує основою для створення інших публікацій.

Разом із програмою Scribus постачається деяка кількість готових шаблонів публікацій різних видів: візитівок, буклетів, бюлетенів тощо.

Для створення власного шаблону публікації потрібно:

1) підготувати документ (дібрати матеріали, налаштувати параметри);

2) вибрати команду меню Файл ^ Записати як шаблон;

3) після цього з’явиться вікно Виберіть теку, а в ньому — папка для шаблонів, автоматично створена під час встановлення програми. Зберігати шаблони саме в цю папку дуже зручно: під час створення нового документа вони будуть доступні на вкладці Новий шаблон;

4) у вікні Записати як шаблон слід ввести ім’я файла та інші дані про створюваний шаблон (категорію, короткий опис, ім’я автора, електронну адресу тощо) і підтвердити вибір — після цього новий шаблон можна буде вибрати у списку шаблонів для створення документів.

Текстові рамки

На відміну від текстового процесора, у програмі Scribus текст вводиться тільки в текстові поля, обмежені текстовими рамками (подібні до написів у текстовому процесорі). Як ви знаєте, при створенні публікації на кожну сторінку можна додати текстову рамку з потрібного кількістю колонок.

Щоб створити текстову рамку, слід клацнути кнопку

на панелі

Засоби, а потім перетягуванням на сторінці встановити рамку.

Якщо замість перетягування клацнути на сторінці, то з’явиться вікно для введення розмірів рамки. Введені у цьому вікні значення можна запам’ятати, встановивши відповідний прапорець, і таким чином спростити побудову однакових рамок.

Щоб змінити розташування текстової рамки, слід перетягнути її мишею, а щоб змінити розміри рамки — перетягнути маркери на її сторонах.

Перед тим як увести текст у рамку, її потрібно двічі клацнути, а потім, завершивши введення й редагування тексту, клацнути поза її межами.

Властивості текстової рамки та введених символів можна змінити у вікні Властивості (рис. 15.6) — воно відкривається за командою з контекстного меню об’єкта або клавішею F2. Якщо у вікні клацнути кнопку з назвою розділу Текст, то розкриється панель Текст, на якій можна змінити відповідні властивості.

Розмітка сторінки

Для розмічання сторінки (впорядкування розміщення тексту, зображень тощо) використовують напрямні лінії та сітку.

Використання напрямних

Напрямні лінії допомагають вирівняти об’єкти на сторінці. Щоб додати напрямну на сторінку, можна навести вказівник на одну з лінійок і перетягнути її в потрібне місце. Якщо ж напрямна більше не потрібна, то її слід перетягти за межі сторінки.

Автоматично додати потрібну кількість напрямних, розташованих у заданих місцях, дозволяє діалогове вікно, що відкривається за командою меню Сторінка ^ Керування напрямними.

Щоб приховати напрямні або знову зробити їх видимими, слід вибрати команду меню Перегляд ^ Показати напрямні.

Увімкнути й вимкнути дію напрямних можна за допомогою команди Сторінка ^ Прилипання до напрямних.

Використання сітки

Як і в багатьох інших програмах, у Scribus є можливість вирівнювати об’єкти за допомогою сітки. Щоб зробити сітку видимою або приховати її, слід вибрати команду меню Перегляд ^ Показати сітку. Увімкнути й вимкнути дію сітки можна за допомогою команди Сторінка ^ Прилипання до сітки.

Детально налаштувати сітку й напрямні можна у вікні налаштувань програми (команда Файл ^ Налаштування) у розділі Розмітка.

Питання для самоперевірки

1. Що називають комп’ютерною публікацією?

2. Опишіть особливості брошури; візитівки; буклета.

3. Опишіть структуру та основні складові публікації.

4. Які параметри публікації потрібно задати, створюючи публікацію?

5. Що таке шаблон публікації?

6. Поясніть призначення текстових рамок; напрямних ліній.

Вправа 15

Створити інформаційний бюлетень «Розклад уроків».

1) Запустіть програму Scribus. Створіть новий документ з параметрами: макет — Односторінковий, розмір — А4, поля шириною по 40 пт, без автоматичних текстових рамок.

2) Виберіть команду меню Сторінка у вікні Керування напрямними і встановіть:

• на вкладці Одиничні — вертикальні напрямні на відстані 30, 90, 120 і 180 мм;

• на вкладці Стовпці/Рядки — три горизонтальні напрямні з відліком координат відносно полів. Закрийте вікно.

3) Клацніть кнопку

а потім у робочому полі додайте текстову рамку шириною 60 мм і висотою 10 мм. Уведіть у цю рамку слово ПОНЕДІЛОК і задайте властивості

символів: розмір — 20 пт, колір — синій, накреслення — напівжирне. Створіть такі самі текстові рамки з назвами інших днів тижня.

4) Додайте текстову рамку з заголовком «Розклад уроків».

5) Під кожною назвою додайте текстову рамку для введення списку уроків, правильно розташуйте їх відносно інших рамок. Уведіть у рамку відповідні списки уроків для кожного дня тижня. Збережіть публікацію у файлі з іменем Вправа 15 у відповідній папці.

6) Змініть розташування текстових рамок. Збережіть публікацію у файлі з іменем Вправа 15_2 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 15 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^