mozok.click » Біологія » Поняття про селекцію
Інформація про новину
  • Переглядів: 2598
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 12:58
4-08-2017, 12:58

Поняття про селекцію

Категорія: Біологія

Пригадайте закони спадковості, сформульовані Г. Менделем. З якими об'єктами працював Г. Мендель? У яких випадках ознаки живих організмів успадковуються з порушенням законів Г. Менделя?

Селекція

Селекція — це наука про методи створення нових сортів і гібридів рослин, порід тварин і штамів (генетично однакових) мікроорганізмів. Завдяки селекції вдалося отримати велику різноманітність форм одомашнених живих організмів.

Історія селекції починається з процесу одомашнення перших тварин і рослин. Тоді вона була ще стихійною й не мала наукової бази. Сучасна селекція ґрунтується на досягненнях класичної генетики і молекулярної біології.

У процесі селекції живі організми розвивають ознаки, які потрібні людині (мал. 54.1), наприклад, більша врожайність, великий розмір зерна, швидкий ріст, збільшення відкладень жиру під шкірою тощо. Однак досягається це шляхом перерозподілу ресурсів організму, тому одомашнені форми часто мають меншу стійкість до захворювань і несприятливих погодних умов.

Методи селекції

Методи селекції рослин, тварин і мікроорганізмів досить різноманітні. Але використовуються вони з урахуванням особливостей біології кожної з груп. Тому технології селекційних досліджень для цих груп організмів дещо відрізняються. Методи селекції можна поділити на класичні й методи з використанням молекулярно-біологічних технологій.

  

Класичні методи селекції організмів

 

Метод селекції

Сутність методу

Де застосовується

Масовий добір

Відбір багатьох особин з потрібними ознаками без урахування ознак батьків. Найдавніший і найпростіший метод селекції

Переважно в селекції рослин і мікроорганізмів, у селекції тварин дуже рідко через малу кількість нащадків

Індивідуальний

добір

Відбір одиничних особин з потрібними ознаками з урахуванням ознак батьків і складанням родоводів (у селекції тварин)

В усіх галузях селекції

Створення чистих ліній

Виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом по великій кількості генів

У селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

Гібридизація:

Штучне схрещування особин з різними ознаками

 

— віддалена гібридизація

Схрещування особин, які є представниками різних видів

Переважно в селекції рослин. У тварин більша частина таких гібридів є неплідною

— споріднене схрещування (інбридинг)

Схрещування особин однієї породи або навіть з однієї родини

У селекції тварин

— неспорід-нене схрещування (аутбридинг)

Схрещування особин різних порід

У селекції тварин і рослин

Селекція — це наука про методи створення нових сортів і гібридів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Методами селекції є масовий та індивідуальний добір, гібридизація, віддалена гібридизація, споріднені й неспоріднені схрещування.

 

Перевірте свої знання

1. Що таке селекція? 2. Які існують методи селекції? 3. Що таке віддалена гібридизація і де її застосовують? 4. Навіщо потрібно створювати чисті лінії? 5*. Які особливості можуть бути притаманними селекції мікроорганізмів? 6*. На конкретних прикладах поясніть, чому методи селекції рослин і тварин відрізняються.

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^