mozok.click » Біологія » Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетики
Інформація про новину
  • Переглядів: 17709
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 10:32
4-08-2017, 10:32

Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетики

Категорія: Біологія

Вивчаючи цю тему, ви ознайомилися з основними закономірностями спадковості й мінливості живих організмів. Пригадайте, які речовини і структури є матеріальною основою спадковості. Як працюють механізми захисту ДНК від пошкоджень?

Переваги сучасних молекулярно-генетичних методів

Молекулярно-генетичні методи працюють переважно з молекулами ДНК і білків. Ці молекули не такі мінливі, як морфологічні ознаки. Крім того, інтерпретація в порівнянні морфологічних ознак може бути значно більшою. Наприклад, можна сперечатися, яка з морфологічних ознак є більш важливою — форма вуха чи довжина рогів. А от із важливістю рибосомальної РНК суперечок не виникає.

Порівнюючи ДНК і білки різних організмів, можна відтворювати їх еволюцію в минулому. Навіть такому далекому, що не залишило для досліджень викопних решток. Ще з епохи доклітинного етапу еволюції життя (мал. 36.1).

Сучасні молекулярно-генетичні методи

Сучасні молекулярно-генетичні методи можна умовно поділити на кілька груп. Це методи виділення й очищення потрібних молекул, методи ампліфікації (копіювання) ДНК, методи гібридизації та методи обробки даних і моделювання. Зазвичай усі методи досліджень використовують у комплексі.

 

Деякі групи методів молекулярно-генетичних досліджень

Група методів

Особливості

Що дають у результаті

Методи виділення й очищення

Ґрунтуються на виділенні хоча б невеликої кількості матеріалу, в якому міститься ДНК

Дозволяють виділяти ДНК з дуже давніх кісток або невеликих фрагментів організмів

Методи

ампліфікації

(копіювання)

ДНК

Роблять копії цілих молекул ДНК або їхніх фрагментів, використовуючи звичайні механізми реплікації. Основою таких методів зазвичай є полімеразна ланцюгова реакція

Дозволяють із дуже незначної кількості ДНК отримати достатньо матеріалу для аналізу

Методи гібридизації

За допомогою спеціальних молекул-зондів упізнають певні молекули ДНК. Використовують властивість ланцюжків ДНК утворювати подвійні ланцюжки з молекулами, які мають відповідні до них послідовності нуклеотидів

Дозволяють розпізнавати наявність у зразках певних молекул нуклеїнових кислот

Методи обробки даних і моделювання

Створюють бази даних про послідовності молекул ДНК різних видів і аналізують інформацію за допомогою спеціальних комп'ютерних програм

Створюють моделі, за якими можна перевіряти гіпотези щодо еволюційних зв'язків організмівСучасні молекулярно-генетичні методи досліджень мають суттєві переваги перед традиційними методами. Вони дають значно більші можливості для проведення досліджень і підвищення надійності їхніх результатів. До таких методів належать методи виділення потрібних молекул зі зразків, методи ампліфікації ДНК, методи гібридизації, методи обробки інформації тощо.

Перевірте свої знання

1. Що вивчає генетика? 2. Які методи досліджень використовує генетика? 3. У чому полягає генеалогічний метод досліджень? Що він дозволяє визначити? 4. У чому полягає гібридологічний метод досліджень? Що він дозволяє визначити? 5. Які молекулярно-генетичні методи досліджень існують? 6. Для чого потрібні методи ампліфікації ДНК? 7. Які переваги мають сучасні методи досліджень перед класичними? 8*. Чому молекулярні методи діагностики є такими важливими для сучасної генетики людини?

Узагальнюючі завдання до теми «Закономірності успадкування ознак»

Ознайомтеся з умовами задачі 1 і дайте відповіді на запитання 1-3. У кожному завданні лише одна правильна відповідь.

Задача 1

У рослини колір пелюсток кодується одним геном. Домінантний алель А забезпечує червоне забарвлення пелюсток, а рецесивний а — біле. Домінування неповне, і гетерозиготні рослини мають рожеве забарвлення пелюсток. Схрестили рослину з червоними й рослину з білими пелюстками.

1 ) Серед гібридів першого покоління:

а) усі матимуть білі пелюстки

б) усі матимуть червоні пелюстки

в) усі матимуть рожеві пелюстки

г) 50 % матимуть білі пелюстки, а 50 % — червоні

2 ) Серед гібридів другого покоління:

а) усі матимуть рожеві пелюстки

б) 50 % матимуть червоні пелюстки, а 50 % — рожеві

в) 25 % матимуть рожеві пелюстки, 50 % — червоні, 25 % — білі

г) 25 % матимуть білі пелюстки, 50 % — рожеві, 25 % — червоні

3 ) Якщо гібриди першого покоління від цього схрещування схрес

тити з особинами з генотипом аа, то серед їхніх нащадків:

а) усі матимуть рожеві пелюстки

б) 50 % матимуть червоні пелюстки, а 50 % — рожеві

в) 50 % матимуть білі пелюстки, а 50 % — рожеві

г) 50 % матимуть червоні пелюстки, а 50 % — білі

Ознайомтеся з умовами задачі 2 і дайте відповіді на запитання 4-6. У кожному завданні лише одна правильна відповідь.

Задача 2

У рослини один ген визначає висоту рослини (домінантний алель А — висока рослина, рецесивний алель а — карликова рослина), а другий ген — забарвлення плодів (домінантний алель В — червоні плоди, рецесивний алель b — жовті плоди). В обох випадках домінування повне.

Схрестили дві рослини, одна з яких має генотип ААЬЬ, а друга — генотип ааВВ.

4 ) Серед гібридів першого покоління всі будуть:

а) високими з червоними плодами

б) карликовими з жовтими плодами

в) високими з жовтими плодами

г) карликовими з червоними плодами

5 ) Серед гібридів другого покоління карликові рослини з жов

тими плодами будуть становити: а) 9/16 б) 8/16 в) 3/16 г) 1/16

6 ) Якщо гібриди першого покоління від цього схрещування

схрестити з особинами з генотипом aabb, то серед їхніх нащадків високі рослини з жовтими плодами будуть становити:

а) 1/2 б) 1/4 в) 3/16 г) 1/16

У завданнях 7-12 оберіть одну правильну відповідь.

7 ) Властивість організму змінювати свою організацію, а також

набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку:

а) фенотип б) мінливість в) генотип г) спадковість

8 ) Г. Мендель сформулював закони спадковості, провівши до

сліди:

а) з кукурудзою в) з житом

б) з дрозофілою г) з горохом

9 ) Особина з генотипом AaBb утворює гамети:

а) тільки AB в) AB, ab і Ab

б) AB і ab г) AB, ab, Ab і aB

10 У дрозофіли в соматичних клітинах є по чотири пари хромосом. Тому число груп зчеплення у дрозофіли дорівнює:

а) 2 б) 4 в) 8 г) 16

11 Найменшу кількість генів серед хромосом людини містить:

а) Y-хромосома в) хромосома 21-ї пари

б) X-хромосома г) хромосома 22-ї пари

12 Поясніть, яке значення мають знання про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини.

Перевірте свої знання з теми «Закономірності успадкування ознак».

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^