mozok.click » Інформатика » Розв'язування компетентнісних задач
Інформація про новину
  • Переглядів: 15931
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 06:44
14-09-2017, 06:44

Розв'язування компетентнісних задач

Категорія: Інформатика

Компетентнісні задачі з інформатики — це проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв’язують засобами ІКТ.

Для розв’язування задачі вам треба: провести змістовний аналіз реальної ситуації; визначити, які дані відомі, які результати повинні бути отримані; здійснити пошук необхідної інформації та скласти інформаційну модель об’єкта або явища, що розглядається в задачі.

Ваш досвід із використання різних програмних засобів допоможе визначити, в якому програмному середовищі оптимально реалізувати комп’ютерну модель задачі. Результати розв’язування задачі можуть бути подані в різних формах — кількісній, описовій, графічній та ін. Аналіз результатів дасть змогу сформулювати й обґрунтувати відповідь на проблемне питання задачі.

Компетентнісна задача «Створення клумби»

Група учнів вирішила розбити на шкільному подвір’ї трикутну клумбу. Скільки насіння квітів (у грамах) треба для засіювання клумби?

I. Постановка задачі

Дано: координати вершин кутів трикутної клумби.

Знайти: масу насіння для засіювання клумби заданого розміру.

II. Пошук інформації

Знайдіть в Інтернеті інформацію про види однорічних квітів. (Насіння яких квітів обрати, щоб клумба була різнобарвною? Скільки насіння квітів потрібно, щоб засіяти 1 м2 клумби?)

III. Побудова інформаційної моделіIV. Визначення засобів опрацювання даних

1. Середовище програмування Lazarus — для розв’язування задачі.

2. Редактор презентацій — для оформлення результатів презентації.

V. Опрацювання даних

Створення проекту в середовищі програмування Lazarus

1. Розробіть згідно з рисунком інтерфейс програми, яка дозволить намалювати за заданими трьома точками трикутник, обчислити його периметр і площу. Областю малювання є елемент Imagel з розмірами 200x200 пікселів, що відповідає площі шкільного подвір’я з розмірами 200x200 дм.

2. Опишіть глобальні змінні:

i: Integer;

c: array [1..6] of Integer; // масив координат вершин et: array [1..6] of TEdit; // масив об'єктів типу TEdit У процедурі обробки події OnCreate для форми організуйте заповнення

масиву et і задання початкового значення номера вершини: i := 1;  et[1] := Editi; { ... }  et[6] := Edit6;


3. Уведення координат вершин трикутника здійснюється клацанням полотна Image1 лівою кнопкою миші. У процедурі обробки події onmousedown для елемента Image1 запишіть оператори, що реалізують:

• запам’ятовування і виведення в текстові поля координат клацань лівою кнопкою миші графічного поля;

• побудову відрізків між вершинами трикутника.

4. У процедурі обробки події onclick для кнопки Знайти площу клумби запрограмуйте обчислення довжин відрізків АВ, ВС, АС, периметра і площі трикутника (з урахуванням того, що довжини відрізків обчислюються в дм) і виведення значення площі.

5. Створіть процедуру обробки події для кнопки Знайти масу насіння.

6. Перевірте роботу програми.

V!. Подання результатів

Розробіть презентацію з описом послідовності результатів розв’язування компетентнісної задачі «Створення клумби».

VM. Аналіз результатів

Оцініть повноту і вірогідність результатів розв’язання задачі. Питання для самоперевірки

1. Як задати колір для побудови контуру графічних примітивів?

2. Як накреслити відрізок на полотні елемента Image1?

3. Як очистити полотно елемента Image1?

4. Опишіть порядок створення масиву об’єктів типу TEdit.

5. Як запрограмувати дії при натисканні кнопки миші?


Вправа 40

Доповнити проект у середовищі програмування Lazarus (див. рисунок).

1) Додайте на форму кнопку Очистити, створіть процедуру обробки події onclick для цієї кнопки.

2) Додайте на форму кнопку Вивести довжини відрізків, створіть процедуру обробки події onclick для цієї кнопки.

3) Додайте на форму зображення квітів обраного виду.

4) Виведіть на форму повідомлення, яку частину подвір’я займатиме створена клумба (у відсотках).

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 40 із автоматичною перевір

кою на сайті «Інтерактивне навчання».

Компетентнісні задачі

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві. Створіть документ із посиланнями, коротким описом та скріншотами освітніх сайтів та/або на-вчально-розвивальних комп’ютерних програм, тренажерів, ігор тощо.

Тема 2. Мережеві технології. Створіть презентацію з описом роботи гео-сервісу Google Earth. «Помандруйте» світом за допомогою Google Earth. Відвідайте одне з великих міст, переміщуючись його автошляхами та кімнатами тривімірних моделей його будівель. Зробіть на слайдах презентації фото- або відеозвіт своєї мандрівки.

Тема 3. Комп'ютерна графіка. Створіть GIF-анімацію із 3-4 кадрів.

Тема 4. Комп'ютерні презентації. Створіть інтерактивну презентацію психологічного, навчального або професійного тесту. Слайди презентації повинні містити питання з відповідями — гіперпосиланнями на інші слайди, об’єднані певним алгоритмом. Залежно від відповідей користувач повинен отримувати той чи інший результат, передбачений тестом.

Тема 5. Комп'ютерні публікації. Розробіть інформаційний бюлетень на тему «Наша подорож», оформивши його 2-3 фотографіями, малюнками, виконаними власноруч, і текстовим наповненням про одну з екскурсій вашого класу.

Тема 6. Створення персонального навчального середовища. Сплануйте сайт на довільну тему. За допомогою додатка Google Sites або іншого онлайн-конструктора розробіть власний сайт, який міститиме кілька змістовних сторінок із посиланнями на інші інтернет-ресурси.

Тема 7. Основи інформаційної безпеки. Розробіть тест із 5-7 питань на тему, пов’язану з інформаційною безпекою. Питання та/або відповіді повинні містити малюнки, зроблені власноруч. Користуючись додатком Google Форми, реалізуйте тест і проведіть онлайн-опитування однокласників.

Тема 8. Комп'ютерне моделювання. Дослідіть комп’ютерну модель формування загальної вантажопідйомності згідно з умовою: «Транспортна компанія має можливість придбати не більш ніж 19 тритонних вантажівок і не більш ніж 17 п’ятитонних. Відпускна ціна тритонної вантажівки — 400 тис. грн, п’ятитонної — 500 тис. грн. Компанія може виділити для придбання вантажівок 14,1 млн грн. Скільки потрібно придбати автомашин, щоб їх загальна вантажопідйомність була максимальною?».

Тема 9. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання. Розробіть програму Телефонний довідник. Довідник складається із двох стовпців: Прізвища та Номери телефонів. У програмі треба запрограмувати пошук номера телефону абонента за введеним прізвищем і прізвище — за введеним номером телефону.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^