mozok.click » Інформатика » Адресація в мережах
Інформація про новину
  • Переглядів: 1448
  • Автор: admin
  • Дата: 18-09-2017, 10:27
18-09-2017, 10:27

Адресація в мережах

Категорія: Інформатика

Пригадайте, що локальна мережа може бути одноранговою або клієнт-серверною (з виділеним сервером).

В одноранговій мережі ресурси (файли, програми) можуть бути розміщені на різних комп’ютерах мережі. Щоб забезпечити до них доступ певній групі користувачів, комп’ютери програмно об’єднують у робочі групи.

Робоча група — це група комп'ютерів локальної мережі, користувачі якої виконують однотипні завдання й регулярно обмінюються даними.

В одній мережі фізично об'єднаних комп'ютерів може бути декілька робочих груп, програмно розмежованих одна від одної. Робочим групам надають імена, наприклад WorkGroup.

Пригадайте, що таке обліковий запис користувача. Які типи облікових записів ви знаєте?

Користувачі однорангової мережі зазвичай мають різні права доступу до її ресурсів. Права доступу до папок комп’ютера визначає користувач, який має на цьому комп’ютері обліковий запис адміністратора. Одні папки доступні всім користувачам, інші — тільки окремим.

Користувачам клієнт-серверної мережі права доступу надає адміністратор сервера. За допомогою спеціального програмного забезпечення створюється база клієнтів (комп’ютерів, облікових записів), кожному із них призначаються права доступу до ресурсів.

У мережах із виділеним сервером комп’ютери об’єднують у домени (від англ. domain — володіння).Домену надають ім'я, наприклад Classroomjnf. У великій локальній мережі може бути декілька доменів.

Домен — це група комп'ютерів, що обслуговуються спільним сервером, який керує розподілом прав доступу користувачів до ресурсів мережі. Такий сервер називають контролером домену.

Домен — це логічне об’єднання комп’ютерів, облікових записів і ресурсів клієнт-серверної мережі під одним іменем. У клієнт-серверній мережі ресурси загального доступу, такі, як папки з файлами, мережеві програми-сервіси, мережеві принтери, зосереджуються на одному або декількох серверах.

У клієнт-серверних мережах облікові записи користувачів, а також інформація про інші об’єкти мережі зберігаються централізовано на сервері. Це дає змогу користувачам працювати з мережевими ресурсами на різних комп’ютерах під одним обліковим записом.

У мережі комп’ютери обмінюються даними, тобто передбачається, що дані будуть надходити від передавача до приймача. Це вимагає ідентифікації всіх комп’ютерів, тому кожен комп’ютер у мережі має унікальне ім’я.

На локальних комп'ютерах користувачі можуть мати окремі облікові записи. Приклад входу користувача в систему в клієнт-серверній мережі SCHOOL — ім'я сервера, на якому зареєстрований користувач, Pupil — ім'я користувача.


Щоб переглянути імена, надані комп’ютеру та робочій групі або домену, необхідно відкрити контекстне меню об’єкта Мій комп'ютер та вибрати команду Властивості (див. рисунок).

Налаштування мережі здійснює адміністратор мережі — людина, яка відповідає за розподіл ресурсів та правильне функціонування мережі.

Комп’ютери локальної мережі можуть бути не під’єднані до Інтернету. В такому випадку використовуються так звані приватні IP-адреси, які вибираються із спеціально зарезервованих блоків адрес (192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 або 10.0.0.0/7). Більш детально це буде розглянуто в розділі 5.10.


Вкладка Ім'я комп'ютера вікна Властивості системи

Запитання для перевірки знань

Що називають робочою групою мережі?

Що називають доменом?

Як переглянути імена комп'ютера та робочої групи?

У чому полягає відмінність між робочою групою та доменом?

Наведіть переваги об'єднання комп'ютерів у робочу групу; домен.

Як відобразиться на роботі комп'ютерів локальної мережі вихід із ладу одного з комп'ютерів робочої групи?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Руденко (поглиблений рівень)

 


^