mozok.click » Інформатика » Спеціальні інструменти пошуку
Інформація про новину
  • Переглядів: 4420
  • Автор: admin
  • Дата: 18-09-2017, 10:36
18-09-2017, 10:36

Спеціальні інструменти пошуку

Категорія: Інформатика

Пригадайте, як здійснюється пошук в Інтернеті.

Ми звертаємося до Інтернету, якщо потрібна якась інформація. Проте ми не завжди знаємо, де саме, на яких сайтах шукати цю інформацію, тому способи пошуку можуть бути різними. Можна переглядати веб-сторінки, переходячи з однієї на іншу за допомогою гіперпосилань, а можна скористатись пошуковими інструментами.

Інформаційний пошук (information retrieval, data search) — процес знаходження, відбору й видачі певної інформації із заздалегідь заданими ознаками, в тому числі документів, їх частин та/або даних, із масивів і записів будь-якого виду.

Пошук даних, пошук документів, інформаційний пошук і текстовий пошук є самостійними напрямами інформатики. Вони мають власні методики та практичне застосування.

П ошукові інструменти — спеціальне програмне забезпечення, основна мета якого — забезпечити найбільш оптимальний і якісний пошук інформації для користувачів Інтернету.

Залежно від призначення пошукові інструменти розміщуються на спеціальних серверах (рис. 1). Зазвичай інтерфейс цих інструментів подано у вигляді сторінки з гіперпосилан-нями, рядком подання запиту (рядком пошуку) й інструментами активізації запиту — ключового слова або фрази, яка вводиться користувачем у рядок пошуку. Для формування різних запитів використовують спеціальні («», ~) і математичні (*, +, ?) символи.

Найпоширенішими пошуковими інструментами є каталоги інтернет-ресурсів та пошукові системи.

Паталог інтернет-ресурсів (веб-каталог) — це ієрархічний каталог, який постійно оновлюється, поповнюється і містить безліч категорій та окремих веб-серверів зі стислим описом їх вмісту (рис. 2).Спосіб пошуку за каталогом базується на принципі «рух сходами вниз», тобто рух від загальних категорій до більш конкретних.

Базу даних каталогу заповнюють працівники, зазвичай вручну. Вони переглядають веб-сторінки та обирають ті, що, на їхню думку, можуть бути цікавими, заносять URL-адреси сторінок до відповідної рубрики каталогу, причому одна й та сама сторінка може бути занесена до різних рубрик.

Однією з переваг тематичних каталогів є те, що пояснення до посилань дають автори каталогу й повністю відображають його зміст. Таким чином користувач отримує можливість точніше визначити, наскільки відповідає вміст тематичного каталогу меті його пошуку.


Найбільшого поширення набули спеціальні пошукові системи (машини веб-пошуку).

Машини веб-пошуку — це сервери з величезною базою даних URL-адрес, які автоматично звертаються до сторінок Всесвітньої павутини за цими адресами, формують і прописують ключові слова зі сторінок у свою базу даних (індексують сторінки). Таким чином, пошук здійснюється вже в цих базах даних.

До найпопулярніших пошукових систем належать Google, Yahoo! і MSN — їм надають перевагу 80 % користувачів (рис. 3).

Пошукові машини пропонують два види пошуку в Інтернеті: простий та розширений.

Із простим пошуком ви ознайомились у 6 класі. Згадаємо, що при цьому користувач сам формулює запит. Разом із тим він може отримати величезний обсяг інформації, часто зайвої.

Якщо користувач невдало сформулював запит, він може взагалі не отримати потрібний результат — той просто потоне в океані відповідей. Подолати цю проблему можна за допомогою використання операторів математичної логіки, а саме: AND (логічне множення, &), R (логічне додавання,

| ) і NOT (заперечення).

У пошуковій системі Google існує потужний інструментарій для роботи із зображеннями — Google Images (Зображення). Він дозволяє шукати по зображенню, завантажувати його в рядок запиту або ж вказувати його URL-адресу. Крім того, можна налаштувати пошук зображень, використовуючи команди меню Інструменти (рис. 4).

Розширений пошук використовують для пошуку даних за їхніми властивостями шляхом здійснення серії послідовних запитів, які становлять набір правил для пошуку.


Сучасні пошукові системи за посиланням Розширений пошук пропонують користувачам спеціальні зручні форми, призначені для здійснення команд розширеного пошуку.

Команди розширеного пошуку призначені не для пошуку документів за їх змістом, а, наприклад, для пошуку веб-вузлів за їх назвами, за фрагментами їх адрес, за адресами посилань, які зустрічаються на їх веб-сторінках, тощо (рис. 5).

Команди розширеного пошуку дають змогу знаходити веб-сторінки за їх заголовками, доменними іменами серверів, датами створення, наприклад — документи, опубліковані в певний день або після певної дати.

Деякі сучасні сервіси Google

• Google Alerts — дозволяє здійснювати моніторинг оновлення інформації (за темами або ключовим словом) й отримувати повідомлення на акаунт Gmail.

• Google Trends — показує тенденції пошуку в Інтернеті з певної теми в певний час і в певному місці; допоможе стежити за темою і бачити, який ефект справила публікація онлайн-матеріалу.

• Google Correlate — показує зв'язок питань, поставлених у мережі, з трендами й подіями реального світу.

• Google Fusion Tables — дозволяє створювати карти, діаграми й графіки на основі ваших даних, забезпечені прив'язкою до певного місця.

Запитання для перевірки знань

Що є результатом пошуку інформації з використанням пошукової системи?

Назвіть види веб-каталогів.

Поясніть, у чому полягають і з чим пов'язані переваги та недоліки веб-каталогів.

Які послуги можуть надавати користувачам пошукові системи?

Знайдіть інформацію про правила безпечної роботи в Інтернеті та підготуйте повідомлення.

Порівняйте особливості пошуку даних із використанням веб-каталогів і пошукових систем. Визначте переваги та недоліки кожного типу пошукових систем.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Руденко (поглиблений рівень)

 


^