Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 10564
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:48
 • 0
28-01-2018, 16:48

Рух тіла під дією сили тяжіння. Прискорення вільного падіння

Категорія: Фізика

Вільне падіння. Чудовим прикладом прямолінійного рівноприскореного руху, що спостерігається у природі, є вільне падіння тіл (мал. 243).

Рух тіла під дією земного тяжіння, за умови, що опір повітря незначний і на тіло не діють інші сили, називають вільним падінням.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5509
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:47
 • 0
28-01-2018, 16:47

Закон всесвітнього тяжіння

Категорія: Фізика

Гравітаційна взаємодія. Ми знаємо, що планети, зокрема Земля, обертаються навколо Сонця. Сонце притягує планети. Земля притягує Місяць, утримуючи його на орбіті. Від чого залежить сила взаємного притягання між небесними тілами? Чи тільки небесні тіла можуть взаємодіяти?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3302
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:46
 • 0
28-01-2018, 16:46

Третій закон Ньютона. Межі застосування класичної механіки

Категорія: Фізика

Третій закон Ньютона. Ані перший, ані другий закони Ньютона нічого не говорять про те, що відбувається з другим взаємодіючим тілом. Нам здається, що, вдаривши ногою по м’ячу, тільки ми подіяли на м’яч із деякою силою. Мало хто замислюється, що в момент удару м’яч ударив нас із такою самою силою!

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10390
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:45
 • 0
28-01-2018, 16:45

Другий закон Ньютона

Категорія: Фізика

Другий закон Ньютона. Запитання, над яким ми поміркуємо цього разу, таке: що змушує тіло змінити свою швидкість або напрямок руху?

Спостереження підтверджують, що для того, аби змінити швидкість кульки, яка котиться по гладенькій горизонтальній поверхні, потрібно подіяти на неї. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4370
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:44
 • 0
28-01-2018, 16:44

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Категорія: Фізика

Інерція. У попередніх параграфах ми розглядали прямолінійний рівноприскорений рух тіла, не замислюючись, чому тіло може рухатися рівномірно або прискорено. Що є причиною зміни його швидкості або напрямку руху?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 83605
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:41
 • 0
28-01-2018, 16:41

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху

Категорія: Фізика

Графік швидкості рівноприскореного руху. Накреслимо графік залежності швидкості від часу v = f(t) для прямолінійного рівноприскореного руху.

Як ми бачимо з формули vx = v0x + axt, що описує цей рух, між швидкістю й часом існує лінійна залежність, отже, цей графік матиме вигляд прямої лінії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9233
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:40
 • 0
28-01-2018, 16:40

Прискорення. Рівноприскорений рух

Категорія: Фізика

Прискорення. У 7 класі ми розглядали механічний рух тіла, під час якого швидкість руху не змінюється (рівномірний рух). Під час рівномірного руху тіло (матеріальна точка) за будь-які однакові інтервали часу здійснює однакові переміщення. Рівномірно рухається кінець стрілки годинника, молекула газу між двома зіткненнями. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5474
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:35
 • 0
28-01-2018, 16:35

Радіаційний фон. Дозиметрія

Категорія: Фізика

Природні й штучні джерела радіації. Як ми з’ясували, радіація дійсно небезпечна: у великих дозах вона призводить до ураження живих клітин і тканин, а в малих — спричинює ракові захворювання і сприяє генним модифікаціям організмів. Про шкідливий вплив радіації було відомо давно, але особливого загострення ця проблема набула з розвитком атомної енергетики, аваріями на атомних електростанціях, випробуваннями ядерної зброї.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7343
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:32
 • 0
28-01-2018, 16:32

Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір

Категорія: Фізика

Механізм термоядерної реакції. У попередніх параграфах ми розглядали ядерні реакції розпаду радіоактивних речовин, що зумовлені перетворенням атомних ядер у результаті їх взаємодії з елементарними частинками й між собою. І з’ясували, що під час поділу важких ядер виділяється велика кількість енергії. Так під час поділу одного ядра урану-235 виділяється 200 МеВ енергії. Проте виявилося, що при злитті (синтезі) легких ядер виділяється ще більше енергії. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 16946
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 16:31
 • 0
28-01-2018, 16:31

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Категорія: Фізика

Атомні електростанції України. Атомна енергетика України є не лише однією з галузей української енергетики, а й базовою складовою енергозабезпечення країни. На атомних електростанціях виробляють понад 50 % вітчизняної електроенергії.

^