Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 1275
 • Автор: admin
 • Дата: 30-01-2018, 12:53
 • 0
30-01-2018, 12:53

Економічний розвиток і національна економіка

Категорія: Географія

називати ознаки понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «індекс людського розвитку»;

розрізняти сектори національної економіки (первинний, вторинний, третинний), форми просторової організації господарства (економічні райони, елементи територіальної структури промисловості, сільського господарства тощо);

розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва (природні умови, сировинний, паливно-енергетичний, водний, працересурсний, споживчий, транспортний, науковий,екологічний, військово-стратегічний);

характеризувати форми суспільної організації виробництва (концентрація (зосередження), дисперсія (розосередження), комбінування, спеціалізація, кооперування, агломерування)

Інформація про новину
 • Переглядів: 4559
 • Автор: admin
 • Дата: 30-01-2018, 12:51
 • 0
30-01-2018, 12:51

Що вивчає економічна географія

Категорія: Географія

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Частину географічної оболонки, з якою суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничійдіяльності, називають географічним середовищем. Воно є природнимоточенням людей і матеріальною основою їхньої життєдіяльності. З розширенням діяльності суспільства географічне середовище охоплює дедалі більшу частину географічної оболонки. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10547
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:31
 • 0
10-01-2018, 09:31

Підручник Географія 9 клас Гільберг, Савчук, Совенко читати онлайн

Категорія: Географія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Оріон

 Автори: Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В

Інформація про новину
 • Переглядів: 941
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:20
 • 0
10-01-2018, 09:20

Додатки до підручника Географія 9 Гільберг

Категорія: Географія

Додаток 1

Провідні країни світу у сфері видобування вуглеводнів, 2015 р.

Інформація про новину
 • Переглядів: 11911
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:19
 • 0
10-01-2018, 09:19

Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття

Категорія: Географія

Сталий розвиток — це сучасна концепція взаємодії суспільства і природи з узгодження між економічним та соціальним розвитком суспільства й збереженням довкілля. При цьому має місце такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб сучасних поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3876
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:18
 • 0
10-01-2018, 09:18

Взаємозв’язок глобальних проблем людства

Категорія: Географія

Усі глобальні проблеми тісно взаємопов’язані. Немає потреби доводити, що енергетична й сировинна проблеми взаємодіють з екологічною, екологічна — з демографічною, демографічна — з продовольчою і т. д. Центральне місце в цій взаємозалежності належить людині та її майбутньому.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5175
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:16
 • 0
10-01-2018, 09:16

Глобальні проблеми людства, причини їхнього виникнення

Категорія: Географія

Ви дізнаєтесь

• які є глобальні проблеми людства

• про причини виникнення глобальних проблем

• що таке «сталий розвиток» та його складові

і навчитесь

• наводити приклади конфліктонебезпечних регіонів на карті Європи та світу

• характеризувати поширення глобальних проблем та їхній прояв на території України

• аналізувати сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем

• показувати на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші у світі райони екологічної катастрофи

• аналізувати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їхньому розв’язанні

• обґрунтовувати можливі шляхи подолання глобальних проблем

Інформація про новину
 • Переглядів: 3965
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:12
 • 0
10-01-2018, 09:12

Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності

Категорія: Географія

Пригадайте з курсу інформатики, що таке інформаційні технології.

КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. 

Вид економічної діяльності, що передбачає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2738
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:08
 • 0
10-01-2018, 09:08

Фінансові послуги

Категорія: Географія

Ви дізнаєтесь

• що таке кредит, фінансовий центр, офшор, аутсорсинг і навчитесь

• визначати взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства й обсягом фінансових послуг у країні

• пояснювати особливості розміщення аутсорсингу у світі та Україні

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6590
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:07
 • 0
10-01-2018, 09:07

Наукова й освітня діяльність

Категорія: Географія

Ви дізнаєтесь

• про роль освіти й науки в суспільстві та чинники, які впливають на їхній розвиток

• джерела фінансування науки й освіти

• про форми просторової організації наукових досліджень та освіти і навчитесь

• знаходити на карті найвідоміші спеціалізовані центри освіти й науки, техно-поліси, заклади охорони здоров’я в Україні та своєму регіоні

• обґрунтовувати рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих регіонах світу, країнах, в Україні

• показувати на карті найвідоміші центри освіти в Україні

 

^