Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 3903
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:35
 • 0
10-01-2018, 08:35

Сільське господарство світу. Рослинництво

Категорія: Географія

Порівняно з іншими видами економічної діяльності сільському господарству властиве освоєння значних земельних площ, тривалий термін виробничого процесу, велика трудомісткість. Його роль в економіці різних країн і регіонів має значні відмінності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3093
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:34
 • 0
10-01-2018, 08:34

Тваринництво України

Категорія: Географія

Що необхідно для розвитку тваринництва? Яких свійських тварин розводять у домашніх господарствах вашого краю?

Інформація про новину
 • Переглядів: 4369
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:33
 • 0
10-01-2018, 08:33

Сільське господарство України. Рослинництво

Категорія: Географія

Сільське господарство — один з найдавніших видів економічної діяльності в Україні. На сільське господарство припадає 1,9 % ВВП держави. У ньому зайнято 3,3 млн осіб. Від 2015 р. воно є лідером в експорті товарів — так само як і 100 років тому. Сільське господарство є основою економічного розвитку більшості регіонів нашої держави.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4210
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:32
 • 0
10-01-2018, 08:32

Сільське господарство та його складові

Категорія: Географія

Ви дізнаєтесь

• про види діяльності в сільському господарстві

• які є види сільськогосподарських угідь

• про країни з аграрною міжнародною спеціалізацією

• де розміщені основні лісові пояси світу

і навчитесь

• пояснювати поширення у світі свинарства, птахівництва, формування спеціалізованих районів скотарства та вівчарства

• наводити приклади впливу природних і суспільних чинників на рівень розвитку та спеціалізацію сільського господарства в регіонах світу, країні

• характеризувати особливості розміщення рослинництва й тваринництва в Україні

• аналізувати карти сільськогосподарських культур і тваринництва

• оцінювати місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції

• показувати на карті зони (райони) вирощування основних сільськогосподарських культур України

• показувати сільськогосподарські зони, гірські та приміські сільськогосподарські райони

• пояснювати розміщення лісових поясів світу, лісових масивів в Україні

• показувати на карті світу ліси помірного поясу, вологі екваторіальні й тропічні ліси, райони лісового господарства у світі та в Україні

• порівнювати лісозабезпеченість України, світу й окремих його регіонів

• оцінювати вплив лісового господарства на екологічний стан довкілля

Інформація про новину
 • Переглядів: 2957
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:30
 • 0
10-01-2018, 08:30

Інтернаціоналізація світового господарства

Категорія: Географія

Процес встановлення глибоких і стійких взаємозв’язків між країнами та проведення ними злагодженої міждержавної економічної політики називають міжнародною економічною інтеграцією.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1929
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:29
 • 0
10-01-2018, 08:29

Сучасне світове господарство та особливості його розвитку

Категорія: Географія

За сучасних умов світове господарство дедалі більше набуває ознак цілісності. Цей процес об’єктивно зумовлений дією таких чинників: науково-технічний прогрес, соціалізація, глобалізація й інтернаціоналізація.

Інформація про новину
 • Переглядів: 11066
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:28
 • 0
10-01-2018, 08:28

Просторова структура світового господарства

Категорія: Географія

БАГАТОРІВНЕВІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Сучасний світ — складна соціально-економічна система. Національні господарства, які входять до його складу, належать до різних типів економічних систем.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1663
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:28
 • 0
10-01-2018, 08:28

Економічні системи та їхні типи

Категорія: Географія

ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. Господарство країни, організоване певним чином, називається економічною системою. У сучасному світі розрізняють чотири основні її типи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2142
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:27
 • 0
10-01-2018, 08:27

Сучасне світове господарство

Категорія: Географія

Різні природні умови визначили потребу у придбанні товарів, що виробляли чи вилучали з природи інші народи. Уже на початку розвитку світової економіки, ще за привласнюючого господарювання, первісні люди обмінювали рідкісні мушлі та бурштин на інші види виробів. З постанням перших держав виникають міжнародні економічні відносини й формується світовий ринок.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8376
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 08:25
 • 0
10-01-2018, 08:25

Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки

Категорія: Географія

Чи з’явились у вашому населеному пункті (обласному центрі) нові підприємства? Чим це обумовлено? Які чинники, на вашу думку, впливають на розвиток сільського господарства?

^