mozok.click » Біологія » Узагальнюючі завдання до теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»
Інформація про новину
  • Переглядів: 8562
  • Автор: admin2
  • Дата: 9-06-2017, 21:33
9-06-2017, 21:33

Узагальнюючі завдання до теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»

Категорія: Біологія

Узагальнюючі завдання

 

У завданнях 1-9 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Зображена на мал. 1 структура виконує функцію:

а) зберігає і відтворює спадкову інформацію

б) транспортує речовини

в) створює запас поживних речовин

г) каталізує реакції

 

2. З тих самих мономерів, що й речовина на мал. 1, складається:

а) колаген   б) крохмаль   в) РНК   г) естроген

 

3. Речовина на мал. 1 може накопичуватися:

а) на зовнішній мембрані мітохондрій

б) у клітинній стінці дріжджів

в) у клітинах печінки людини

г) у хлоропластах кукурудзи

 

4. Зображена на мал. 2 структура є складовою:

а) клітинної стінки рослин

б) білків

в) РНК

г) внутрішнього шару клітинної мембрани

 

5. Цифрою 3 на мал. 2 позначено:

а) карбонільну групу   в) карбоксильну групу

б) гідроксильну групу   г) радикал

 

6. Аміногрупу на мал. 2 позначено цифрою:

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

 

 

7. Структура на мал. 2 є мономером:

а) нуклеїнової кислоти   в) ліпіду

б) білка                     г) полісахариду

 

8. Моносахарид на мал. 3 позначено цифрою:

а) 1   б) 2   в) 3   г) 4

 

9 ) Структура на мал. 3 є мономером:

а) нуклеїнової кислоти   в) білка

б) ліпіду                    г) полісахариду

 

10. Напишіть назви груп органічних речовин, до яких належать молекули, зображені на малюнках:

 

 

 

11. Розгляньте структурну формулу молекули, зображеної на малюнку. Поясніть, яким чином будова цієї молекули дозволяє їй ефективно виконувати свої функції.

 

12. Добудуйте комплементарний ланцюг ДНК: АТТГАЦЦЦГАТТАГЦ.

 

13. Установіть відповідність між групами органічних речовин та речовинами, які до них належать.

Групи             Речовини

1 білки        а) прогестерон

2 вуглеводи  б) гемоглобін

3 ліпіди       в) крохмаль

                г) інсулін

                д) фруктоза

                е) тестостерон

 

Перевірте свої знання з теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули».

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 ^