mozok.click » Біологія » Відомості про органічні речовини. Типи зв’язків у молекулі білка
Інформація про новину
  • Переглядів: 3039
  • Автор: admin2
  • Дата: 9-06-2017, 21:39
9-06-2017, 21:39

Відомості про органічні речовини. Типи зв’язків у молекулі білка

Категорія: Біологія

Структура органічної молекули на прикладі аланіну 

 

Форми органічних молекул

 

Групи органічних сполук

 

Основні функціональні групи 

 

Типи зв'язків

Ковалентні зв'язки

 

Ковалентні зв'язки виникають між атомами елементів у молекулі речовини за рахунок спільних електронних пар. У молекулах білків наявні пептидний і дисульфідний зв'язок. Забезпечують міцні хімічні зв'язки.

 

Пептидний зв'язок

Дисульфідний зв'язок

Цистеїн

Дисульфідний зв'язок може виникати між різними ділянками одного й того самого поліпептидного ланцюга, тоді він утримує цей ланцюг у зігнутому стані. Якщо дисуль-фідний зв'язок виникає між двома поліпептидами, то він об'єднує їх в одну молекулу.

Пептидні зв'язки виникають між карбоксильною групою однієї амінокислоти (-COOH) і аміногрупою (-NH2) іншої амінокислоти.

 

Нековалентні зв'язки

 

У молекулах білків наявні водневі, йонні зв'язки та гідрофобні взаємодії. Забезпечують слабкі хімічні зв'язки.

 

Водневий зв'язок

Йонний зв'язок

Гідрофобна взаємодія

Виникає між атомами Гідрогену, що мають частково позитивний заряд, однієї функціональної групи та атомом (Оксигену, Нітрогену), що має частково негативний заряд і неподільну електронну пару, іншої функціональної групи.

Виникає між позитивно й негативно зарядженими функціональними групами (додатковими карбоксильними і аміногрупами), що містяться в радикалах лізину, аргініну, гістидину, аспарагінової та глутамінової кислот).

Виникає в молекулі білка між радикалами гідрофобних амінокислот.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 ^