mozok.click » Біологія » Підручник Біологія 7 клас Соболь
Інформація про новину
 • Переглядів: 20929
 • Автор: admin
 • Дата: 15-12-2017, 11:41
15-12-2017, 11:41

Підручник Біологія 7 клас Соболь

Категорія: Біологія

 Рік видання: 2015

 Автор: В. І. Соболь

 Видавництво: Абетка


Читати Онлайн Підручник Біологія 7 клас Соболь

  

Зміст

 1. Тварини та їхні особливості
 2. Тварини та їхня життєдіяльність
 3. Тварини та їхня будова
 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів
 5. Тварини, їхня класифікація та значення
 6. Тварини, їхня різноманітність та поширення
 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування
 8. Жалкі, їхня різноманітність та значення
 9. Кільчасті черви, особливості їхньої будови
 10. Кільчасті черви, особливості їхньої життєдіяльності й поширення
 11. Кільчасті черви, їхня різноманітність та значення
 12. Членистоногі, їхні особливості й різноманітність
 13. Ракоподібні, їхні особливості
 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення
 15. Павукоподібні, їхні особливості
 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення
 17. Комахи, особливості їхньої будови
 18. Комахи, особливості їхнього способу життя
 19. Комахи, їхня різноманітність та значення
 20. Молюски, їхні особливості
 21. Молюски, їхня різноманітність та значення
 22. Паразитичні безхребетні тварини
 23. Хордові, їхні особливості та різноманітність
 24. Риби, їхні особливості
 25. Риби, їхня різноманітність та значення
 26. Амфібії, їхні особливості
 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення
 28. Рептилії, їхні особливості
 29. Рептилії, їхня різноманітність та значення
 30. Птахи, їхні особливості
 31. Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення
 32. Ссавці, їхні особливості
 33. Ссавці, їхня різноманітність та значення
 34. Живлення тварин
 35. Травлення тварин
 36. Дихання тварин
 37. Транспорт речовин у тварин
 38. Виділення у тварин
 39. Опора тварини
 40. Рух тварин
 41. Покриви тіла тварин
 42. Подразливість тварин
 43. Регуляція функцій тварин. Нервова система
 44. Розмноження тварин
 45. Індивідуальний розвиток тварин
 46. Тривалість життя, ріст тварин
 47. Поведінка тварин
 48. Поведінкові реакції тварин
 49. Вроджена поведінка тварин
 50. Набута поведінка тварин
 51. Елементарна розумова діяльність тварин
 52. Індивідуальна поведінка тварин
 53. Репродуктивна поведінка тварин
 54. Соціальна поведінка тварин
 55. Територіальна поведінка тварин
 56. Еволюція поведінки тварин
 57. Організми і середовище існування
 58. Організми та чинники неживої природи
 59. Організми та чинники живої природи
 60. Організми й екосистеми
 61. Вплив людини та її діяльності на організми
 62. Охорона природи
 63. Узагальнення курсу біології за 7 клас
 64. Словник основних понять і термінів з біології за 7 клас
 65. Додатки до підручника Біологія 7 клас Соболь

Як працювати з підручником?

Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з надзвичайно різноманітним, вражаючим, повчальним світом тварин. Ви дізнаєтесь про їхні особливості життєдіяльності, будови, поведінки, про їхню різноманітність, взаємозв’язки між собою та іншими організмами, про вплив природи на них і про їхні можливості у зміні самої природи. Цей підручник дасть вам не лише нові знання, але й допоможе сформувати власні способи діяльності і творити власні освітні продукти.

Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Кожен параграф складається з таких основних частин.

Вступна частина містить цитату або вираз, рубрики «Основне поняття і ключові терміни», «Пригадайте», «Знайомтеся», «У світі цікавого», «Новини науки», «Поміркуйте» та ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації навчання. У цій частині є завдання, кольорові ілюстрації, відомості про тварин, рекорди тваринного світу, кросворди тощо. І все це для вашого зацікавлення і стимулювання діяльності.

«ЗМІСТ» - включає матеріал, спрямований на організацію засвоєння й формування знань, умінь, навичок, способів діяльності та ваших ставлень і переконань. Вчитель пояснює, демонструє, ілюструє, навчає називати, наводити приклади, розпізнавати, характеризувати, описувати тощо, але робить все це обов’язково з вами. У змісті великими буквами синього кольору виділені ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ що організовують найважливішу інформацію, а малими синіми буквами - ключові терміни, що узагальнюють якусь частину інформації. Основні поняття й ключові терміни є обов’язковими для запам’ятовування, на відміну від понять, поданих курсивом. З їхньою допомогою виділяються визначення, назви видів тварин, поняття, що будуть вивчатися пізніше. Матеріал змісту поділений на розділи, до яких подаються запитання, а в кінці - узагальнюючий висновок. Велика увага у підручнику приділена ілюстративному апарату, який містить малюнки, рисунки, світлини, таблиці, схеми тощо та допомагає задіювати різні види пам’яті.

«ДІЯЛЬНІСТЬ» - містить матеріал для формування способів продуктивної діяльності, розвитку творчої активності й дослідницьких умінь, здійснення міжпредметного поєднання знань тощо. Метою цієї частини параграфа є зміцнення, поглиблення, розширення знань шляхом самостійного виконання завдань та створення власних освітніх продуктів, якими є: міні-проекти, описи тварин, малюнки, рисунки, висновки, дослідження, здобута інформація, презентація, власні рекомендації тощо. Ця частина містить теми міні-проектів, творчі завдання, міжпредметні завдання «Біологія+...» тощо. Для формування практичних й дослідницьких умінь у рубриці «Навчаємось пізнавати» подані інструктивні картки практичних робіт і лабораторних досліджень.

«РЕЗУЛЬТАТ» - містить завдання для закріплення, контролю й корекції знань та самооцінки навчальної діяльності. Ці завдання подаються з поступовим ускладненням та із зазначенням рівня їхньої складності й оцінки в балах.

Після кожної теми є блок найважливішої інформації, що містить цитату, таблицю чи схему, загальний тематичний висновок. Все це подається під рубрикою «Узагальнення знань теми». Для перевірки якості засвоєння матеріалу теми у рубриці «Самоконтроль знань» пропонуються нові й цікаві для вас види тестів: тести-конструювання, тести-зіставлення, тести-застосування, тести-узагальнення, тести-оцінювання.

У додатках підручника сформульовані правила формування практичних умінь: правила виконання рисунків у біології, роботи з ручною лупою, роботи з мікроскопом та визначення назв тварин. З метою розвитку пізнавальних умінь і навичок учнів у додатку сформульовані правила-орієнтири використання емпіричних методів дослідження, якими є науковий опис, спостереження, вимірювання, порівняння, проектування та експерименту.

Сподіваємося, що підручник дозволить вам краще зрозуміти складний світ організмів і життєвих явищ та допоможе сформувати багатий арсенал діяльнісних можливостей для пізнання нового, красивого, корисного й повчального, тобто того, без чого життя людини є сірим й нецікавим.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні й здійсненні власних інтелектуальних відкриттів!


^