mozok.click » Трудове навчання » Проектування майбутньої професійної діяльності
Інформація про новину
  • Переглядів: 1355
  • Автор: admin
  • Дата: 28-12-2017, 01:39
28-12-2017, 01:39

Проектування майбутньої професійної діяльності

Категорія: Трудове навчання

1. Як правильно обрати свою професію?

2. Які професії потрібні на ринку праці?

Проектувати можна і потрібно не тільки вироби, адже проект надає можливість уявити, що буде у майбутньому.

Кожна людина хоче бути успішною і щасливою, але успіху в житті досягає лише той, хто правильно визначає свою мету та план її досягнення, ставить перед собою нові завдання і наполегливо працює. «Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю душу, то щастя само вас знайде» - стверджував вітчизняний педагог Констянтин Дмитрович Ушинський.

Досягти поставленої мети в здобутті професії можна, реалізовуючи свій професійний план. Так, наприклад, щоби здобути потрібну тепер і в майбутньому професію, вам необхідно успішно закінчити 9-й клас і отримати свідоцтво про неповну середню освіту, а потім вступити до професійно-технічного училища, коледжу чи ліцею, який надає професійну підготовку. Можна також продовжити навчання у старших класах, а водночас відвідувати заняття у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, в якому здійснюють профільне навчання технологій та вивчають професії.Інший варіант професійного плану: здобути загальну середню освіту, успішно скласти незалежне зовнішнє оцінювання (тестування) і після закінчення школи (ліцею, колегіуму тощо) вступити до університету, академії чи вищого професійного училища для здобуття вищої освіти та висококваліфікованої професії. А далі вже для найталановитіших відкриється шлях до наукової діяльності.

У разі неуспіху щодо вступу до вищого навчального закладу здобута в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті чи ліцеї професія знадобиться для реалізації резервного плану.

У житті кожної людини завжди має бути вибір і можливість досягти успіху! В основу професійного плану треба взяти мету та обґрунтовану відповідь на питання «ким бути»?

Щоби скласти свій професійний план, треба реально оцінити свої інтереси і можливості: стан здоров’я, здібності, нахили до певного виду діяльності, вольові якості тощо. Тобто необхідно всебічно проаналізувати власне «я».

Не менш важливо для успіху в житті та оптимального вибору професії порівняти свої бажання з можливостями та потребами на ринку праці, зіставити «хочу», «можу» і «треба» (мал. 53).

Мал. 53. Стратегія успіху та умови оптимального вибору професії


При складанні професійного плану необхідно дізнатися, в якому навчальному закладі можна набути професію, які умови вступу до нього. У цьому вам допоможуть сайти навчальних закладів, інформація з телепередач, Інтернету, книг, журналів, відвідання «Ярмарку професій», «Днів відчинених дверей», а також розповіді вже досвідчених дорослих.

Потрібно також урахувати труднощі, з якими можна зіткнутися на шляху до здобуття професійної підготовки.

Проконсультуйтеся щодо вибору професії зі шкільним психологом і лікарем. Це допоможе уникнути зайвих проблем і надасть можливість маневру у виборі спорідненої професії, яка також може сподобатися вам.

Відповідно до класифікації професій, розробленої Є. Клімовим, усі професії можна розподілити на типи: «людина-природа» (П), «людина-техніка» (Т), «людина-людина» (Л), «людина-знакова система» (З), «людина-художній образ» (Х); класи: «гностичні» (Г), «перетворювальні» (П), «винахідницькі» (В); на відділи: «професії ручної праці» (Р), «машинної праці» (М), «автоматизованої праці» (А) та професії, в яких праця здійснюється функціональними засобами організму людини (Ф). За умовами праці професії поділяють на групи:

праця у приміщенні (П), на відкритому повітрі (В), в незвичайних умовах (Н), з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я і життя людей (М). За цією класифікацією можна скласти формулу вибору професії (мал. 52).

Необхідно також урахувати, що в процесі вивчення особливостей роботи у тій чи іншій сфері діяльності чи ознайомлення з професіями, професійний план може змінюватися. Тому до складання та коригування професійного плану необхідно періодично повертатися. З поглибленням ваших інтересів і знань про професію, ретельнішим вивченням та оцінюванням власних здібностей, їх розвитком професійний план стає реалістичнішим.

Які ж питання необхідно відобразити в особистому професійному плані? Найважливіші з питань професійного плану такі:

які ви маєте інтереси та професійні нахили? які ваші успіхи в навчанні та здібності у творчій діяльності? які ваші фізіологічні та психологічні показники, чи є обмеження за станом здоров’я для здобуття професії?

які професії потрібні на ринку праці?

які вимоги до працівника ставить професія, яка вам найбільше подобається? у яких навчальних закладах можна здобути улюблену професію? які можливості для професійного зростання (кар’єри) в обраній сфері професійної діяльності?

як удосконалити свою підготовку для оволодіння професією?

Перелік питань, що їх необхідно з’ясувати у складанні особистого професійного плану, може бути доповнений іншими, які дають змогу оволодіти якомога ширшою інформацією про можливість здобуття обраної професії.

У складанні особистого професійного плану однією з найважливіших умов є врахування особистісних якостей. З виявленням деяких із них ви вже ознайомлювалися на заняттях трудового навчання в попередніх класах. Проте, можливо, вам було складно визначити, які здібності у творчій діяльності у вас найбільше розвинені.

Ознайомтеся з анкетою (таблиця 2). Вона допоможе вам визначити рівень сформованості власних творчих здібностей.

Дані запишіть у дві колонки. В одній - номери запитань із відповідями «так», в іншій - з відповідями «ні».


Таблиця 2

Результати обох колонок підсумуйте окремо і помножте на два.

Рівень сформованості загальних творчих здібностей визначається так: 34—40 балів - дуже високий; 26—32 бали - високий; 12—24 бали - середній; 6—10 балів - низький; 0—4 бали - дуже низький. Для підвищення рівня сформова-ності творчих здібностей періодично аналізуйте особистий професійний план, здобувайте нові знання, вдосконалюйтеся, розвивайте свої здібності.

Ніколи не зупиняйтеся в навчанні. Хто зупиняється, той відстає. Пізнання - вічне, життєдайне і невичерпне джерело, необхідне у вашій майбутній професійній діяльності.

Практична робота № 5

СКЛАДАННЯ ОСОБИСТОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ

Оснащення: довідники кваліфікаційних характеристик, класифікатори професій, профорієнтаційний термінал (за наявності у школі), листівки центру зайнятості з інформацією про потреби на місцевому ринку праці.

Послідовність виконання роботи

1. Запишіть у робочому зошиті, які професії вас цікавлять та які професійні нахили і творчі здібності ви маєте.

2. Відшукайте інформацію центру зайнятості про професії, які потрібні на ринку праці.

3. Ознайомтеся з класифікаторами професій та особливостями обраної професії.

4. Опрацюйте кваліфікаційну характеристику обраної професії.

5. Ознайомтеся з кваліфікаційними характеристиками споріднених професій.

6. Порівняйте свої здібності та можливості з вимогами до професії.

7. Складіть особистий професійний план.

СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Реалістичність - здатність правильно оцінювати об’єктивні умови, можливості, співвідношення сил, інтересів, нахилів, здібностей.

Особистісний - що стосується кого-небудь як індивідуальності, особистості, пов’язаний з виявом особистих, індивідуальних рис та особливостей.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що називають особистим планом професійних намірів?

2. Які особистісні якості впливають на реалізацію плану професійних намірів?

3. З якого документа можна дізнатися про вимоги професії до людини?

4. У яких навчальних закладах можна набути обрану тобою професію?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 9 клас Туташинський

 


^