mozok.click » Основи здоров'я » Роль життєвих цінностей у формуванні характеру
Інформація про новину
  • Переглядів: 6567
  • Автор: admin
  • Дата: 8-01-2018, 00:15
8-01-2018, 00:15

Роль життєвих цінностей у формуванні характеру

Категорія: Основи здоров'я

Дізнаєтеся більше про роль життєвих цінностей у формуванні характеру людини; проаналізуєте власні життєві цінності; знатимете, як вони впливають на ваш характер

Пригадайте

Назвіть чинники, від яких залежить характер людини.

Чому для підлітків важливе самопізнання?

Ви вже знаєте, що цінності — це те, що для вас найважливіше. Пізнаючи себе, підлітки формують власні життєві цінності. Відповідно до них приймають рішення. Завдяки їм розрізняють добро і зло, який вчинок правильний, а який — неправильний. Оцінюючи дії людей, міркують: «Я так не зробив би» або «Я вчинила б так само». Система цінностей впливає на вашу поведінку та ставлення до оточуючих. Від неї залежить, як поводитеся, з ким спілкуєтеся, яке рішення приймаєте.

Якщо результат суперечить життєвим цінностям, людина відчуває незадоволення життям. Отож обміркуйте, що для вас найважливіше, які ваші життєві цінності. Одні вважають, що це гроші, їжа, одяг, житло. Для інших — розвиток і самовдосконалення.

Проте є цінності, які важливі для всіх. Їх називають загальнолюдськими.Формування системи цінностей залежить від різних чинників і проходить низку етапів.

Етапи формування системи цінностей

Дитинство

Діти наслідують цінності близьких дорослих. Вплив родини найсильніший

Підлітковий вік

Хлопці та дівчата здебільшого переймають цінності друзів чи тих, кого наслідують. Прагнуть зрозуміти, що означає бути дорослими, чому слід додержуватися загальнолюдських цінностей. Формують життєві навички, потрібні для успішного виконання соціальних ролей. На цьому етапі найсильніший вплив оточення: друзів-однолітків, однокласників, підліткової компанії, спортивної команди, засобів масової інформації тощо

Молода людина

Молоді люди усвідомлюють важливість загальнолюдських цінностей для власного розвитку. Додержуючись їх, формують власну систему цінностей, самоідентифікуються. Розвивають критичне мислення. Порівнюють вчинки свої та дорослих з уже засвоєними правилами й обов’язками членів суспільства. Усвідомлюють власні соціальні ролі. Визначають належність до певної соціальної групи, нації тощо. Осмислюють власні вчинки та поведінку, продовжують формувати життєві навички, учаться жити в суспільстві. На формування системи цінностей, крім оточення, впливають особисті переконання, самооцінка.

Доросла людина

Люди додержуються загальнолюдських цінностей, поєднуючи їх із власними. Самостверджуються у професії та суспільстві, беруть активну участь у суспільному житті. Створюють родину, піклуються не тільки про себе, а й про близьких. Відчувають самоповагу, здатні критично оцінити життя

Характер людини відображає її цінності. У характері поєднуються і відбиваються найбільш стійкі, істотні особливості людини, які: визначають ставлення людини до:

❖ самої себе (вимогливість, критичність, самооцінка тощо);

❖ інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, жорстокість або доброта, грубість або чемність тощо);

❖ навчання чи праці (лінощі чи працьовитість, вдумливість чи легковажність, відповідальність чи безвідповідальність, організованість чи неуважність тощо);

відображають якості людини:

❖ вольові (уміння долати труднощі, керувати емоціями, наполегливість, самостійність, рішучість, дисциплінованість, самоконтроль тощо);

❖ духовні (співчуття, допомога іншим, щирість, турботливість, повага до інших, сумлінність, додержання норм суспільної моралі тощо). Якщо ставлення людини до самої себе позитивне, то вона має адекватну самооцінку, розвивається гармонійно й почувається благополучною.


Якщо ставлення до інших людей позитивне, то спілкування і стосунки з близькими та іншими оточуючими доброзичливі. Люди завжди готові допомогти, підтримати одне одного. У характерах оточуючих виокремлюють насамперед позитивне й цікаве. Такі взаємини приносять радість і задоволення.

Якщо у ставленні до інших переважають негативні риси, як наслідок, людина може часто конфліктувати з оточуючими, поводитися агресивно. Такі люди часто надто критичні до всіх і всього, прискіпливі й усім невдо-волені. У рисах характерів знайомих бачать насамперед недоліки. Спілкуватися з такими людьми важко.

Якщо ставлення до навчання і праці позитивне, людина навчається і працює залюбки, творчо розв’язує проблеми. Такі люди в житті надають перевагу саморозвитку й самовдосконаленню, уміють досягати поставленої мети, успішні в професії.

Якщо у ставленні до навчання переважають негативні риси, то в таких учнів може бути відсутня мотивація навчальної та пізнавальної діяльності, їх не цікавитимуть нові знання. Таким учням важко розв’язувати пізнавальні завдання. У майбутньому в таких людей переважатимуть матеріальні вигоди, а не саморозвиток.

Спробуйте визначити власні життєві цінності. Що для вас найважливіше в житті, чому радієте, що надихає, чого прагнете? Поміркуйте, що для вас означає відданість, патріотизм, любов і повага до рідної культури, чесність, порядність, творчість. А можливо, вас вабить визнання і слава? Чи хочете бути сміливим та рішучим? А що для вас означає відповідальність? Свої відповіді запишіть та проаналізуйте. Подумайте, чому обрано саме це.

Відомо, що обрані людиною життєві ц інності впливають на її здоров’я і благополуччя. Якщо серед ваших цінностей дружба, довіра, чуйність, повага, оптимізм, то ви будете здоровими і благополучними, матимете гарні взаємини з оточуючими. Ви поводитиметеся впевнено, долатимете вплив негативних емоцій. Здоров’я, гарний настрій, оптимізм допомагатимуть долати труднощі на шляху до мети.

Висновок

Пізнаючи себе, підлітки обирають найважливіше для себе, усвідомлюють життєві цінності. Формування системи цінностей залежить від різних чинників і проходить низку етапів. Життєві цінності впливають на характер людини. Важливо додержуватися загальнолюдських цінностей, зростати здоровими й благополучними.


Завдання

1. Що таке цінності?

2. Які чинники впливають на формування системи цінностей людини?

3. Назвіть загальнолюдські цінності. Можете доповнити перелік? Чому так думаєте?

4. Чому формування власної системи цінностей важливо для людини?

5. Проаналізуйте схему «Етапи формування системи цінностей» на с. 90. Схарактеризуйте кожен етап.

6. Поясніть, чи може людина жити без власної системи цінностей.

7. Доведіть, що цінності можуть впливати на характер людини.

8. Як ви розумієте твердження німецького філософа Іммануїла Канта: «Характер полягає в тому, щоб діяти за принципами»?

9. Вважають, якщо різні люди мають гарний характер, то в них деякі риси характеру збігаються. Чи згодні ви із цим? Чому так думаєте? Наведіть приклади.

Ситуаційні завдання

Розгляньте фотоілюстрації. Які цінності і як вплинули на характер підлітків у кожній наведеній ситуації?

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть, що для кожного з вас означає гарний характер. Які риси характеру мають люди, яких ви хотіли б наслідувати? Наведіть приклади з власного досвіду, літературних творів чи кінофільмів.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

У попередні роки ви вже визначали, що найважливіше для вас. Запишіть і проаналізуйте власні життєві цінності цього року. Визначте найважливіші. Зробіть висновок, чи змінилися цінності і чи з’явилися нові пріоритети. Оцініть, як власні життєві цінності впливають на ваш характер. У чому це полягає?

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Бойченко, Василашко

 


^