mozok.click » Основи здоров'я » Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки
Інформація про новину
  • Переглядів: 4258
  • Автор: admin
  • Дата: 8-01-2018, 00:08
8-01-2018, 00:08

Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

Категорія: Основи здоров'я

Дізнаєтеся більше про самопізнання, формування особистості та самооцінки

Пригадайте

Чому підлітковий вік називають перехідним періодом від дитинства до юності? Яка поведінка властива підліткам?

Як оцінюють вашу поведінку оточуючі?

Самопізнання і формування особистості

Ви вже знаєте, що в підлітковому віці дівчата та хлопці опановують нові знання, набувають нового досвіду, розширюють коло спілкування. У кожного з них формується характер, кожен з них має певні здібності та психологічні властивості. Молодь вибирає власне місце в суспільстві. У молодих людей розвивається самосвідомість. З’являється бажання зрозуміти себе.

Ви пам’ятаєте, що процес самопізнання й формування особистості триває впродовж усього життя людини. Пригадайте за схемою.

Етапи процесу самопізнання й формування особистості

Дитинство

Для дитини існує тільки навколишній світ. Її вчинки, поведінка, настрій здебільшого залежать від зовнішніх обставин, від оцінки їхньої поведінки оточуючими дорослими.

Підлітковий вік

Прагнення зрозуміти себе, зосередженість на своєму внутрішньому світі. Бажання усвідомити, чим вони унікальні, а чим схожі з іншими. Порівняння власних думок та дій з поведінкою і думками оточуючих. Визначення власних цінностей. Розвиток самосвідомості, формування самоідентичності, самооцінки.

Молода людина (юн ість)

Набуття економічної незалежності, інтелектуальної та соціальної зрілості. Вибір власного місця в суспільстві, оволодіння професією. Усвідомлення власної можливості для самореалізації в житті.

Доросла людина

Самоствердження в суспільстві та професії. Високий рівень розвитку моральних якостей, інтелектуальних і творчих здібностей. Додержання загальнолюдських цінностей. Поєднання власних цінностей із загальнолюдськими.

Здається, що самопізнання не потребує особливих зусиль. Кого ж знаєш краще, ніж себе? Проте цей процес непростий. Кожна людина насамперед має самоідентифікуватися.Ідентифікація (від лат. identifico — ототожнювати) — ототожнення, уподібнення, розпізнавання. Ідентифікація формується у взаємодії з оточуючими. Кожен із вас сприймає нову інформацію, робить висновки, висловлює власні думки. Учиться критично оцінювати себе й оточуючих, розвиває емоції та інтелект. Порівнюючи себе з оточуючими, прояснює та усвідомлює власну ідентифікацію.

У процесі ідентифікації підлітки мають відповісти на запитання про себе:

«Хто я?»

З якою людиною чи групою людей у суспільстві ви себе ототожнюєте?

Чи схожі у вас цінності та якості?

Якщо ви засвоїте властиві їм якості, стандарти й цінності, то як це вплине на вас? Чи допоможе це виконувати ваші соціальні ролі?

«Які мої якості й риси характеру?»

Які риси характеру вам властиві?

Яких моральних принципів додержуєтеся? Які ваші уподобання та здібності?

Що ви цінуєте?

Яка ваша система цінностей?

«Як можу

реалізуватися в житті?»

Які у вас плани і цілі?

Яка ваша місія в житті? Ваше життєве кредо?

Які ваші можливості для досягнення запланованого? Які труднощі?

Які ваші досягнення на шляху до життєвої мети?

Чи підтверджує ваш нинішній досвід правильність вибору життєвої мети?

Ідентифікація себе допомагає хлопцям і дівчатам опановувати різні види діяльності, засвоювати норми поведінки та соціальні цінності, сприяє вибору місця в житті.

На процес ідентифікації підлітків впливає також самооцінка.


Формування самооцінки

Ви вже знаєте, що самооцінка — це ставлення до себе, оцінювання себе, своїх здібностей, характеру, вчинків і д ій, переваг і недоліків. На самооцінку впливає також оцінка ваших дій оточуючими. Отже, самооцінка набувається завдяки власному досвіду, а також залежить від ставлення до вас інших людей.

Самооцінка буває завищеною, заниженою та адекватною. Завищена й занижена самооцінка можуть призвести до розчарувань, погіршення стосунків, перешкодити досягти успіху в житті. Важливо формувати адекватну самооцінку. Тоді ви реально оцінюватимете свої якості та вчинки. Умітимете ставити реальні цілі та досягати їх. Будете впевнені у власних силах, долатимете труднощі, спокійно ставитиметеся до критичних зауважень.

Нагадаємо кроки до формування адекватної самооцінки.

Кроки до формування адекватної самооцінки

1

Запиши на окремому аркуші свої позитивні якості й недоліки. Корисні та шкідливі звички, цікаві справи, якими любиш займатися.

2

Визнач, що хочеш змінити, яким хочеш стати. Став перед собою реальну мету: те, до чого маєш здібності, на що є час. Обміркуй, чи потрібна допомога дорослих.

3

Розділи шлях до мети на окремі етапи. Перемагаючи на кожному етапі, легше рухатися далі. Обов’язково оцінюй проміжні результати. Хвали себе за кожен успіх.

4

Налаштуйся на успіх. Не бійся помилок і невдач. У разі невдачі — почни спочатку. Будь наполегливим, не здавайся. Дій упевнено.

5

Обери те, чого хочеш найбільше. Тоді діятимеш із задоволенням. Результатом стане підвищення самооцінки.

Уміння адекватно оцінювати себе й свої здібності позитивно впливає на процес ідентифікації, сприяє успіху в житті та самореалізації.

Висновок

Самопізнання і формування особистості в підлітковому віці пов’язані з процесом ідентифікації. Ідентифікація особистості формується у взаємодії з оточуючими і сприяє вибору місця в житті. Формування адекватної самооцінки позитивно впливає на процес самопізнання та ідентифікації особистості, сприяє самореалізації та успіху в житті.

Завдання

1. Назвіть і схарактеризуйте етапи процесу самопізнання й формування особистості.

2. Проаналізуйте схему «Етапи процесу самопізнання й формування особистості». Чи пов’язані, на вашу думку, наведені в схемі етапи? Чому?

3. Що таке ідентифікація? Що впливає на її формування?

4. Що таке самооцінка? Які чинники впливають на її формування?

5. Проаналізуйте схему «Кроки до формування адекватної самооцінки» на с. 57. Схарактеризуйте кожен крок.

6. Чому підліткам важливо формувати адекватну самооцінку? Поясніть на прикладі. Скористайтеся знаннями, набутими в попередніх класах.

7. Проаналізуйте схему «Формування ідентичності» на с. 56. Чи згодні ви з тим, що для самоідентифікації важливі відповіді саме на такі запитання? Чому так думаєте?

8. Установіть взаємозв’язок між самоідентичністю та самопізнанням і самооцінкою.

9. Поясніть твердження українського філософа і мислителя Григорія Сковороди: «Коли [людина] спершу не розшукає всередині себе, без користі шукатиме в інших місцях».


Ситуаційні завдання

Розгляньте фотоілюстрації. Чи сприяють, на вашу думку, заняття і поведінка підлітків самопізнанню та формуванню в них адекватної самооцінки? Чому так думаєте?

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть, чи впливає, на вашу думку, самоідентичність на набуття соціальної зрілості. Обґрунтуйте відповіді.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Пригадайте етапи створення карти пам’яті. Створіть карту пам’яті власної особистості. Скористайтеся матеріалами параграфа та схемою «Формування ідентичності» на с. 56.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Бойченко, Василашко

 


^