mozok.click » Основи здоров'я » Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці
Інформація про новину
  • Переглядів: 14412
  • Автор: admin
  • Дата: 8-01-2018, 00:06
8-01-2018, 00:06

Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці

Категорія: Основи здоров'я

Дізнаєтеся, чому самореалізація важлива для молоді; знатимете про складові самореалізаціі

Пригадайте

Що таке соціальна роль?

Чому важливо розвивати життєві навички?

Самореалізація — це постійне прагнення щодо розвитку власних здібностей і можливостей. Це процес, що триває впродовж усього життя. Самореалізація стає можливою, коли людина усвідомлює власні здібності, інтереси та потреби. Усе життя людина докладає зусиль і діє так, щоб самореалізуватися і досягти життєвих цілей.

Потреби людини, її інтереси та цінності з віком змінюються. Як наслідок, змінюються життєві цілі, або життєві стратегії. Наприклад, у підлітковому віці у хлопців і дівчат формується характер і система цінностей, вони оцінюють власні здібності й можливості, осмислюють власні права й обов’язки. На основі здобутих знань і досвіду розвивають нові якості — самостійність, самопізнання, моральні, інтелектуальні та творчі здібності. У цей період формуються самоідентичність, власні погляди на життя і життєві цінності.В юності молоді люди продовжують набувати інтелектуальної й соціальної зрілості. Юнаки й дівчата усвідомлюють своє покликання, обирають професію. Коли ціль досягнуто і молода людина отримала професійну освіту, оволоділа професією, життєва ціль може змінитися — виникає потреба досягти успіху у професії, наприклад посісти певну посаду. Посівши посаду, починається процес пристосування до нових обов’язків, спілкування зі співробітниками тощо.

Такі процеси відбуваються в усіх сферах життях людини: дружбі, навчанні, спілкуванні, коханні чи спорті.

Якщо молода людина пізнає себе, всебічно розвиває здібності, адекватно оцінює можливості, вона може якнайповніше реалізувати себе в житті. Іншими словами — стати успішною. При цьому не варто зважати на те, чи подобається близьким дорослим і друзям та чи інша професія, чи вважається майбутня робота престижною тощо. Адже людина почувається щасливою тільки тоді, коли має можливість реалізувати власні здібності й можливості, а не бажання інших людей. Варто також пам’ятати, що життя унікальне, кожна його мить неповторна. Отож слід намагатися щоразу якнайповніше проявляти свої здібності, бо завтра такої можливості може й не трапитися.

Щоб якнайповніше самореалізуватися, варто знати складові самореа-лізації.

Усі ці складові взаємопов’язані та впливають одна на одну. Щодня впродовж життя людина набуває нових умінь і навичок, долає труднощі та радіє успіхам. Як немає неважливих для людини сфер життя, так і всі складові самореалізації однаково важливі.

Що точніше ви сформулюєте ціль, то ясніше уявлятимете шлях до неї. Адже успіх — це не просто уявлення про те, як змінити життя на краще. Це постійні конкретні кроки для досягнення мети. Це насамперед свобода вибору та самостійний контроль власного життя. Це задоволення від того, чим займаєтеся. Якщо вам цікаво, ви почуваєтеся щасливими, впевненими, вільними.


Самореалізуватися прагнуть усі. Це бажання не залежить від сфери діяльності людини, професії, яку оберете. Буває, люди одержують ті чи інші блага від життя і своєї діяльності, та почуваються невдоволеними. Пригадайте вже відому вам піраміду потреб.

Якщо потреби існування людини не задоволено, людина не здатна думати про інші потреби. Проте саме вони пов’язані із саморозвитком і саморе-алізацією. Якщо не задоволено потреби у спілкуванні, дружбі, повазі, людина відчуватиме занепокоєння, тривогу, постійне нервове напруження.

Зрозуміло, що секрет успіху в кожної людини свій. Однак спільним для всіх успішних людей є головне — постійне вдосконалення. Удосконалення своїх знань, умінь, навичок. Зміцнення фізичного здоров’я та вдосконалення тіла. Адже для досягнення цілі людині потрібні сили, наполегливість і гарне самопочуття — тобто міцне здоров’я. Іншими словами, секрет успіху полягає в гармонійному розвитку людини.

Вважають, що люди, які реалізувалися в житті, мають такі основні спільні ознаки:

сприймають себе та інших людей такими, які вони є; поводяться природно й гідно; діють відповідально; керують власним життям; віддані, доброзичливі й толерантні;

додержуються моральних норм і загальнолюдських цінностей; здатні продукувати нові ідеї, мають розвинене творче мислення; оптимістичні, мають почуття гумору;

виявляють мужність і рішучість у складних життєвих ситуаціях. Отже, щоб самореалізуватися, підлітки мають розвивати не тільки індивідуальні риси та якості характеру, а й додержуватися загальнолюдських цінностей. Загальнолюдські цінності й потреби мотивують людину на тривалу й копітку роботу із самовдосконалення.

Якщо більшість цих потреб задоволено, можна вважати людину зрілою особистістю, яка реалізувалася в житті.

Висновок

У п ідлітковому віці хлопці та дівчата оцінюють власні здібності й можливості, у них формується система цінностей і характер. Це сприяє са-мореалізації в житті — якнайповнішому розвитку власних здібностей і можливостей. Слід знати складові самореалізації. Уміти ставити цілі, досягати їх і постійно вдосконалюватися. Розвивати не тільки індивідуальні риси та якості характеру, а й додержуватися універсальних, загальнолюдських цінностей.

Завдання

1. Що таке самореалізація?

2. Назвіть складові самореалізації.

3. Пригадайте, яке місце серед потреб займає самореалізація. Чому?

4. Проаналізуйте схему «Потреби й цінності, що сприяють самореалізації» на с. 53. Чи згодні ви з наведеним переліком? Чому? Чи доповнили б ви перелік власними прикладами?

5. Які потреби й цінності, на вашу думку, найважливіші для розвитку підлітка? Чому?

6. Чому самореалізація важлива для людини?

7. Чи згодні ви з тим, що самореалізація триває все життя? Чому? Доведіть на прикладі.

8. Які спільні ознаки мають люди, які реалізувалися в житті? Поясніть чому. Наведіть приклади.

9. Поясніть твердження французького письменника Ромена Роллана: «Життєвий шлях людини означає безперервне подолання не лише зовнішніх перешкод, а й старіючих форм своєї власної свідомості, щоб відродитися на більш високому рівні. Це шлях людини до зрілості».

Ситуаційні завдання

Розгляньте фотоілюстрації. Чи сприятимуть заняття підліків самореалізації? Чому? Які життєві навички розвивають підлітки в кожній наведеній ситуації?


 

Попрацюйте в парі або групі

Пригадайте відомих собистостей, героїв художніх творів, кінофільмів чи мультфільмів (на вибір), які досягли успіху в житті. Обговоріть, що насамперед, на вашу думку, сприяло цьому. Кого з них вважаєте прикладом для себе? Чому? Обґрунтуйте відповідь.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Визначте й запишіть, що впродовж життя ви хотіли б мати, здійснити, чого навчитися, набути, якою людиною стати. Оцініть, що вам справді цікаво, що надихає, з чого радієте. У якій сфері життя ви хотіли б отримати визнання? Чим ви із задоволенням займаєтеся нині? Порівняйте записи зі зробленим раніше малюнком власного колеса життя. Зробіть висновок, у якій сфері життя, на вашу думку, ви можете реалізуватися.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Бойченко, Василашко

 


^