mozok.click » Основи здоров'я » Глобальні проблеми, породжені діяльністю людини
Інформація про новину
  • Переглядів: 9961
  • Автор: admin
  • Дата: 8-01-2018, 00:31
8-01-2018, 00:31

Глобальні проблеми, породжені діяльністю людини

Категорія: Основи здоров'я

Дізнаєтеся про глобальні проблеми, породжені діяльністю людини; знатимете позитивні і негативні наслідки техногенного процесу

Пригадайте

Що таке безпечна життєдіяльність?

Назвіть основні принципи безпечної життєдіяльності.

Сучасне життя досить комфортне. Щоб задовольнити свої потреби, люди постійно змінюють довкілля, створюють техногенне середовище. Вплив технічного прогресу на життя людини може бути позитивним і негативним.

Приклади позитивних наслідків технічного прогресуЗмінюючи довкілля, люди порушують хистку рівновагу, що існує в природі. Технічний прогрес спричинив загрози безпечній життєдіяльності людини.

Приклади негативних наслідків технічного прогресу

Ці та інші проблеми поглиблюються через збільшення чисельності населення планети, зменшення запасів природних ресурсів, розростання гігантських мегаполісів, накопичення зброї масового знищення, втручання людини в біосферу. Слід пам’ятати, що забезпечення безпеки розвитку та існування стосується всіх країн і народів. Політичні, економічні й соціальні проблеми, які стосуються всього людства, називають глобальними.


Глобальні проблеми

Назва

Заходи безпеки

Політичні

❖ Збереження миру на планеті

❖ Накопичення озброєнь масового знищення

❖ Регіональні, міждержавні

і міжнаціональні військово-політичні чи релігійні конфлікти

❖ Міжнародний тероризм

❖ Зміцнення системи загальної безпеки

❖ Міжнародні договори про припинення гонки озброєнь

❖ Участь держав у міжнародних

і регіональних організаціях та фондах, які допомагають запобігти міждержавним і регіональним конфліктам, участь авторитетних політичних та громадських діячів у розв’язанні конфліктів мирним шляхом, шляхом переговорів

❖ Міжнародне співробітництво, створення міжнародних організацій та служб для боротьби з тероризмом

❖ Міжнародна допомога країнам,

які потребують захисту і підтримки

Назва

Заходи безпеки

Економічні

❖ Енергетична

❖ Сировинна

❖ Продовольча

❖ Модернізація виробництва

❖ Перехід до енергозберігаючих технологій

❖ Виробництво електроенергії

з використанням енергії сонця і вітру

❖ Розвідування нових покладів корисних копалин

❖ Впровадження безвідходного виробництва, вторинна переробка сировини

❖ Підвищення врожаїв сільськогосподарських культур, родючості ґрунтів, придатних для їх вирощування

❖ Гуманітарна допомога країнам, що її потребують

Екологічні

❖ Зменшення запасів природних ресурсів

❖ Забруднення навколишнього середовища

❖ Втручання в біосферу

❖ Зміна клімату на планеті

❖ Модернізація виробництва

❖ Переробка і використання металобрухту, макулатури, склотари

❖ Утилізація відходів

❖ Раціональне використання природних ресурсів

❖ Використання фільтрів для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу

❖ Будівництво очисних споруд

❖ Створення і розширення природно-заповідних територій

❖ Міжнародний контроль за раціональним використанням ресурсів Світового океану, освоєнням космосу

❖ Екологічна освіта і виховання населення

❖ Створення і діяльність міжнародних організацій і фондів, які борються із забрудненням довкілля

Демографічні

❖ Збільшення чисельності населення

❖ Державні програми планування сім’ї

❖ Програми регулювання міграційних процесів

Соціальні

❖ Охорона здоров’я

❖ Негативні явища соціального середовища

❖ Соціальне забезпечення, подолання бідності

❖ Розвиток освіти, науки і духовної культури

❖ Розвиток технологій, безпечний інформаційний простір

❖ Розвиток медицини

❖ Боротьба з епідеміями небезпечних інфекційних хвороб

❖ Боротьба зі злочинністю, проявами агресії в суспільстві, курінням, алкоголізмом, наркоманією

❖ Пропаганда здорового способу життя

❖ Забезпечення повноцінного харчування

❖ Поліпшення екологічних умов проживання

❖ Ліквідація неграмотності, безробіття

❖ Захист інформаційного простору

До глобальних проблем належать також освоєння і використання природних ресурсів, контролювати і зберігати які неможливо зусиллями лише окремих держав. Це атмосферне повітря, космос, природні багатства Антарктиди, тварини, що мігрують, ресурси Світового океану і прісної води.

Океан — це «легені» планети, джерело харчування населення земної кулі та зосередження покладів корисних копалин. Однак інтенсивне судноплавство, видобуток нафти і газу, скидання у відкриті водойми відходів промислового виробництва спричинили забруднення морських просторів, порушили екологічну рівновагу у Світовому океані. До гранично допустимих показників наближається вилов риби та інших морепродуктів. Нині людство має вжити заходів, щоб відновити порушену рівновагу, створити гарантії збереження її в майбутньому.

Усі глобальні проблеми і загрози взаємозалежні та взаємозумовлені. Так, енергетична та сировинна загрози взаємопов’язані з екологічною, екологічна з демографічною, демографічна з продовольчою тощо. Отже, щоб розв’язати глобальні проблеми, потрібні спільні зусилля всієї світової спільноти.

Висновок

Щоб поліпшити життя, люди змінюють довкілля, створюють техногенне середовище. Технічний прогрес може впливати на життя людини позитивно і негативно. Нині масштаби проблем, які породжені діяльністю людини, зростають і стосуються всіх країн і народів. Проблеми, що стосуються всього людства, називають глобальними. Для розв’язання цих проблем мають об’єднати зусилля всі держави світу.

Завдання

1. Чим корисне для людини техногенне середовище?

2. Якими можуть бути негативні наслідки технічного прогресу?

3. Чому масштаби проблем, породжених діяльністю людини, зросли?

4. Назвіть глобальні проблеми людства. Чому виникло це поняття?

5. Схарактеризуйте кожну глобальну проблему.

6. Розгляньте фотоілюстрації. Назвіть глобальні проблеми і схарактеризуйте засоби, які може вжити людство для їх розв’язання.

7. Установіть взаємозв’язок між глобальними загрозами (на вибір).

8. З чим, на вашу думку, пов’язана проблема освоєння ресурсів Світового океану?

9. Які глобальні проблеми, на вашу думку, актуальні для України? Чому так думаєте? Доведіть на прикладі.

10. Яку з глобальних проблем ви назвали б найважливішою? Чому? Обґрунтуйте думку.


Ситуаційні завдання

Розгляньте схему. Назвіть позитивний і негативний вплив технічного прогресу на здоров’я і життя людини.

Попрацюйте в парі або групі

Запропонуйте шляхи розв’язання глобальної проблеми (на вибір). Обговоріть свої відповіді.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

1. Установіть взаємозв’язок між глобальною проблемою (на вибір) та здоров’ям і життям людини на особистому рівні. Які життєві навички стануть вам у пригоді, щоб зменшити вплив глобальної проблеми на власне здоров’я і життя? Скористайтеся набутими знаннями, матеріалами форзаца 2.

2. Чи зможе людство, на вашу думку, розв’язати демографічну та продовольчу проблеми? Обґрунтуйте відповідь.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Бойченко, Василашко

 


^