mozok.click » Основи здоров'я » Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя
Інформація про новину
  • Переглядів: 4206
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:46
31-08-2017, 18:46

Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дев'ятикласники обговорювали значення слова «глобальний». Ігор сказав, що воно походить від слова «глобус», що означає кулю. Марія заперечила йому, бо вона вважала, що слово «глобальний» означає «загальний» і до кулі не має відношення. Хто з них має рацію?

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини,— це сукупність загроз, що ставлять на межу знищення всього людства. Глобальні загрози охоплюють усі сфери життя людей і стосуються всіх країн. Для запобігання цим загрозам потрібне міжнародне співробітництво, контроль за розвитком людства, розробка спільних заходів і засобів безпеки на глобальному рівні.

Глобальний характер можуть мати екологічні та техногенні катастрофи, забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами, демографічні проблеми, голод, злидні, безграмотність, безробіття, війни й тероризм.

Ми розуміємо, що існують різні види глобальних загроз: загроза нової світової війни, економічної кризи, нестачі енергетичних ресурсів, забруднення навколишнього середовища тощо. Але, як не дивно, до багатьох із цих загроз призвів розвиток промисловості, сільського господарства, будівництво гребель, доріг, каналів, видобуток корисних копалин. Масштаби впливу науково-технічного прогресу на навколишнє середовище й планету величезні. Господарська діяльність людини перетворилася на потужну геологічну силу, що змінює вигляд Землі, впливає на склад літосфери, атмосфери, гідросфери. Існує необхідність контролювати розвиток людства, оскільки технічний прогрес має як позитивні, так і негативні наслідки.Знайдіть необхідну інформацію та розв'яжіть проблему. Технічний прогрес може перетворитися на регрес.

Наприклад, сьогодні використовують потужні трактори, плуги, культиватори й борони, що можуть обробляти ґрунт на глибину понад 27 см. Але виявилося, що ці механізми порушують мікроструктуру ґрунту і це негативно позначається на врожайності й призводить до ерозії. Запропонуйте можливі варіанти вирішення цієї проблеми.

Наприклад, завдяки науково-технічному прогресу виникають нові виробництва, що забезпечують різноманітні людські потреби, але разом із цим збільшуються відходи виробництва, що не розкладаються під впливом природних процесів. Проблема утилізації таких відходів уже набула планетарного масштабу.

Знайдіть необхідну інформацію та розв'яжіть проблему. Успіхи ядерної енергетики дають можливість для ефективного розвитку багатьох країн світу. Але іншим аспектом ядерних технологій є загроза забруднення планети радіоактивними відходами. Запропонуйте можливі варіанти розв'язання цієї проблеми.

Розвиток екологічно доцільного мислення й поведінки

Люди з високою екологічною свідомістю розуміють нерозривний зв’язок людської спільноти з природою, ураховують залежність благополуччя людей від стану природного середовища й використовують це розуміння в практичній діяльності. Саме такі люди вміють екологічно мислити, тобто усвідомлювати вплив людства на природу.

Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання. Марина вважає, що виявом екологічного мислення є вміння знаходити на упаковці товару екологічне маркування, а викидаючи сміття, сортувати його. Кирило вважає, що головне в екологічному мисленні — це вміння цінувати красу природи, не залишати за собою витоптані галявини й купи сміття після відпочинку. Хто з них має рацію?


Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання. Про які екологічні проблеми вашої місцевості ви знаєте? Як ви розумієте відповідальне ставлення до екологічних проблем? Чи ставитеся ви до проблем вашої місцевості відповідально?

Екологічне мислення й поведінка людини передбачають:

• наявність цілісної природничо-наукової картини світу;

• розуміння свого місця в природному середовищі;

• усвідомлення проблеми взаємодії людства й біосфери;

• вибір екологічних цінностей;

• дотримання екологічної стратегії діяльності, уміння користуватися принципом «Мислити глобально, діяти локально».

Опорні точки. Існують різні види глобальних загроз: екологічні, соціальні, політичні й економічні. Усі вони взаємозв'язані й стосуються людства в цілому. Для запобігання глобальним загрозам необхідні екологічне мислення й поведінка та міжнародне співробітництво.


Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Про які глобальні загрози, породжені діяльністю людини, ви знаєте?

2. Що передбачають екологічне мислення й поведінка?

II рівень

3. Чому для запобігання глобальним загрозам потрібне міжнародне співробітництво?

4. Що ви знаєте про класифікацію глобальних загроз?

III рівень

5. Доведіть, що науково-технічний прогрес має як позитивні, так і негативні наслідки. Наведіть приклади.

6. Чому необхідний розвиток екологічно доцільного мислення?

IV рівень

7. Доведіть, що глобальні загрози є взаємозв'язаними та охоплюють усі сфери життя людей.

8. Поясніть, як ви розумієте принцип «Мислити глобально, діяти локально».

Практичне завдання № 14

Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров'я громади

Мета: оцінити рівень екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади.

Порядок виконання роботи

1. Пошук інформації щодо екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади (наявність незаконних сміттєзвалищ, забруднення водойм, забруднення повітря, забруднення земель, вирубування дерев тощо).

2. Аналіз отриманої інформації. Обговорення цієї інформації з дорослими, які займаються екологічними проблемами. Розробка критеріїв оцінки рівня екологічних небезпек за місцем проживання.

3. Розробка системи заходів, які треба здійснити для оцінки екологічних небезпек своєї місцевості.

4. Проведення робіт щодо оцінки екологічних небезпек разом з дорослими, які займаються екологічними проблемами.

5. Оформлення результатів проведеної роботи та їх презентація (стаття в газеті або Інтернеті, лист до відповідних державних установ, виступ на радіо або телебаченні).

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^