mozok.click » Основи здоров'я » Значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування та протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей
Інформація про новину
  • Переглядів: 5484
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:57
9-01-2018, 10:57

Значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування та протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про значення моральних цінностей у протидії епідемії ВІЛ - інфекції/СНІДу;

• як надавати достовірну інформацію з проблеми ВІЛ - інфекції/СНІДу;

• як протидіяти стигмі та дискримінації.

Пригадайте!

Що таке моральні цінності?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Тисячі речей необхідні здоровому, і тільки одна хворому — здоров’я»? (І. Вільде, українська письменниця).

Що таке стигма. Стигма (з грецьк. ярлик, тавро) — надзвичайно сильний соціальний ярлик, що змінює ставлення до інших людей і до себе, примушуючи сприймати людину лише як носія певної якості. Дуже часто наявність стигми в суспільстві призводить до дискримінації.

Запам ЯТайТе!

Дискримінація — це обмеження чи позбавлення людини прав через її національність, колір шкіри, стать, релігійні переконання або стан здоров’я.

Життя з ВІЛ (за умови регулярного вживання спеціальних препаратів) прак -тично нічим не відрізняється від життя без нього. Люди продовжують навчатися, спілкуватися, працювати, робити звичні справи. Але часто ми дізнаємося про ди -скримінацію ВІЛ - позитивних людей. Чому так відбувається?

Людині, яка хворіє на респіраторні інфекційні захворювання, кір, гепатит А, ніхто не дорікає за це, на відміну від людей із ВІЛ - інфекцією. У будь -якому сус -пільстві до людей, які чимось відрізняються від загалу, ставлення неоднозначне. Більшість громадян стає на захист людей з особливими потребами, але є й такі, які вороже ставляться до них, аж до явно вираженої агресії.Як протидіяти стигмі й дискримінації ВІЛ-позитивних людей. Що саме спричи -няє стигматизацію людей, які живуть з ВІЛ? Для формування стигми необхідне підґрунтя, яким є некомпетентність і страх. Іноді людям бракує інформації, вони вдаються до узагаль -нень і винаходять хибні стереотипи. Якщо ці стереотипи пов’язані з якимось явищем, що викликає страх, то людям, які певним чином причетні до явища, приписують негативні риси, що підтримують існуючі страхи. Такі

люди, мабуть, не замислюються над запитанням: «Що відчуває людина, у якої ви -явили ВІЛ - інфекцію?» Це нелегке запитання постає нині перед сотнями й сотня -ми тисяч людей, породжуючи багато трагедій у людських долях. ВІЛ - позитивна людина розуміє, що вона може інфікувати рідних, друзів, знайомих. Але ВІЛ -позитивний чи хворий на СНІД — це насамперед людина, наділена такими сами -ми почуттями, бажаннями, надіями, як і здорова людина. Тому основна допомога полягає в наданні їй психологічної підтримки (мал. 64).

Зазвичай люди, дізнавшись, що вони ВІЛ - інфіковані, відчувають потребу по -ділитися з кимось своїми переживаннями, знайти розуміння та співчуття, не по чуватися самотніми в боротьбі з хворобою.

Запам 'аТайТе!

Будь-яка людина має ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту. Адже ВІЛ/СНІД не зважає на статеву належність, сексуальні вподобання, спосіб життя, соціальний статус чи расу. Усі рівні перед ризиком бути зараженими ВІЛ-інфекцією, і тільки від нас самих, від розуміння ризику, від нашої поведінки залежить наше здоров’я.

Висловлюємо свою думку

Уявіть, що ви стали свідком того, як принижують людину, що живе з ВІЛ. Спробуйте захистити її. Для цього пропонуємо ознаки, за якими найчастіше стигматизують.

• Різниця між людьми підкреслюється та вважається важливою. Ми всі різні, але ми не вважаємо значущими відмінності за кольором очей або за кольором волосся. Однак коли йдеться про ВІЛ, то відмінності стають важливими: людей ділять на ВІЛ-позитивних і ВІЛ-негативних, і ця відмінність одразу привертає увагу. Хіба він може навчатись у нашому класі? Адже він ВІЛ-інфікований!

• Людям, що відрізняються від інших, приписують негативні якості. Ми можемо ставитися до людей стереотипно й при цьому позитивно, наприклад, уважати, що жінки більш добрі та дбайливі, ніж чоловіки. Якщо ж ідеться про стигму, то ставлення змінюється на негативне. (Наприклад, люди з ВІЛ хочуть заразити інших; ВІЛ-позитивні винні в передачі вірусу; я не хочу спілкуватися із сусідськими дітьми, бо в них батько ВІЛ-інфікований, а ВІЛ-інфіковані всі озлоблені йхочуть заразити інших).

• Люди діляться на нас і них. Коли ми когось стигматизуємо, то мислимо категоріями «ми» і «вони». Це дає змогу людям немовби «усуватися» від тих, у кого є небажана якість (вони самі винні в тому, що інфікувалися ВІЛ!).

Значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування. При -

гадаймо з курсу 8 класу про взаємозалежність моральних засад і здоров’я. У по -всякденному житті духовно розвинену людину називають культурною, високоморальною. Що ж таке моральність?


Моральність — це одна з форм суспільної свідомості, що відображає цілісну систему поглядів на сутність людини й усього суспільства.

Кожне суспільство має певну систему моральних цінностей — принципів, норм і правил поведінки, дотримання яких необхідне для його існування та функціонування. Моральна свідомість виробила й спеціальні поняття, за допо -могою яких виправдовують або засуджують вчинки, поведінку людини: добро та зло, справедливість і несправедливість, честь і гідність тощо.

Поміркуйте

Висловте судження.

• Чому одну поведінку суспільство схвалює, а іншу засуджує?

• Чому поганий вчинок завдає страждань і негативно впливає на здоров’я, а добрий — радує, додає життєвих сил та енергії?

Ви вже знаєте, що, на відміну від інших захворювань, ІПСШ і ВІЛ - інфекція зде -більшого пов’язані з небезпечною поведінкою. Легковажність, нестриманість, без -відповідальність, небажання чи нездатність передбачити й урахувати наслідки своєї поведінки часто призводять до захворювання на ІПСШ та до ВІЛ - інфікування.

За яких причин молоді люди починають статеві стосунки до шлюбу. Розглянемо аргументи «за»: 1. Цікавість. Дуже часто молоді люди кажуть: «Це ж цікаво! У житті все треба спробувати!» 2. Аби бути як усі, бо це модно. 3. Щоб краще пізнати одне одного або відчути дорослість. 4. Фізіологічна потреба.

Розглянемо аргументи «проти»: 1. ВІЛ/СНІД. 2. Гепатити В і С. 3. ІПСШ.

4. Незапланована вагітність. 5. Сексуальне використання. 6. Приниження.

Я вважаю Так. А Ти?

Об’єднайтесь у пари та дайте відповіді на запитання.

• Чи варто починати статеве життя з цікавості, щоб отримати ВІЛ/СНІД або гепатити В і С?

• Чи варто робити це «як усі», боятися мати власну думку й заразитися ІПСШ?

• Чи варто поспішати відчути себе дорослими, а потім вирішувати дійсно дорослі проблеми?

• Чи варто дозволяти, щоб вас використовували для своїх потреб?

Пізнаємо себе

Відпрацювання навичок поширення достовірної інформації про вШ-інфекцію/сніД у своєму середовищі

Про ВІЛ люди зазвичай мало знають, тому дуже бояться цього захворювання. З цілої низки причин ВІЛ став одним із найбільш стигматизованих захворювань за всю історію людства. Це призвело до виникнення різного роду міфів, які побутують у суспільстві та впливають на ставлення до людей з ВІЛ.

Об’єднайтесь у групи з умовними назвами «Лікарі», «Учителі», «Батьки», «Мас-медіа», «Учні» і дослідіть достовірність інформації про ВІЛ-інфекції/СНІД. Аргументовано спростуйте недостовірну інформацію та поширте її у своєму оточенні, провівши рольову гру.

• А ви чули про ВІЛ? Яка це страшна хвороба!

• А ви чули про СНІД? Це ж «чума XXI століття»!

• Хіба ви не знаєте, що люди з ВІЛ приречені?

• Вони, однозначно, — усі жертви СНІДу.

• Оці всі самі винні.

• ВІЛ буває тільки в групі ризику.

Кроки до успіху

Ми часто дивимося на людей крізь призму стереотипів. Людям, яких об’єднує тільки одне — наявність вірусу в крові — приписують негативні риси, переносячи ці якості з окремих представників спільноти на всіх її членів. Для розвитку стигми необхідне

підґрунття: незнання та страх. Ми повинні пам’ятати про те, що серед нас живуть ВІЛ-позитивні люди. Є поміж них і діти (ви вже знаєте, що вони мають такі самі права, як і ви). Їм ніхто не має права дорікати, що вони ВІЛ-позитивні. Навпаки, ви повинні допомогти їм, виявивши розуміння та співчуття. Кожен із нас хоча б раз у житті потрапляв у важкі ситуації або мав проблеми, які було важно вирішити. Поради друзів, підтримка завжди допомагають знайти вихід, повірити у власні сили й можливість змінити ситуацію. «Я знаю напевно тільки одне: якби люди сильніше любили одне одного, наше життя стало б значно кращим» — так говорила мати Тереза. Прислухайтеся до її слів.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Як протидіяти стигмі й дискримінації ВІЛ-позитивних людей?

2. Як пов’язані порушення моральних засад поведінки людини з поширенням ВІЛ/ СНІДу в Україні? ‘

3. Яке значення мають моральні цінності для профілактики ВІЛ-інфікування? Домашнє завдання

Виконайте тест із рубрики «Удосконалюємо себе» та обговоріть його результати з батьками й близькими людьми.

Удосконалюємо себе

Запропоновану методику використовують для дослідження співпереживання, тобто вміння поставити себе на місце іншої людини, і здатності до емоційної чуйності щодо переживань інших людей. Співпереживання сприяє збалансованості міжособистісних стосунків. Воно робить поведінку людини соціально зумовленою.

Чи вмієте ви співчувати

Інструкція. Для встановлення рівня співчуття необхідно відповісти на кожне з 36 тверджень (на бланку відповіді або в робочому зошиті), щодо яких можливі п’ять варіантів відповідей. Кожна відповідь кодується балами: «не знаю» — 0; «ні, ніколи» — 1; «іноді» — 2; «часто» — 3; «майже завжди» — 4; «так, завжди» — 5.


1. Мені більше подобаються книжки про подорожі, ніж із серії «Життя знаменитих людей».

2. Підлітків дратує надмірна турбота батьків.

3. Мені подобається міркувати про причини успіхів і невдач інших людей.

4. Серед усіх музичних передач надаю перевагу передачам про сучасну музику.

5. Надмірну дратівливість і несправедливі докори хворого треба терпіти, навіть

якщо вони тривають роками.

6. Хворій людині можна допомогти навіть словом.

7. Стороннім людям не треба втручатися в конфлікт між двома особами.

8. Люди похилого віку дуже вразливі без причин.

9. Коли в дитинстві слухав (слухала) сумну історію, на мої очі наверталися сльози.

10. Роздратованість моїх батьків впливає на мій настрій.

11. Я не звертаю уваги на критику щодо мене.

12. Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з пейзажами.

13. Я завжди прощаю все батькам, навіть якщо вони, на мою думку, були не праві.

14. Якщо кінь погано тягне, його потрібно шмагати батогом.

15. Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то відчуваю, немов це відбувається зі мною.

16. Батьки до своїх дітей справедливі.

17. Я завжди втручаюся у сварку підлітків і дорослих.

18. Я не звертаю уваги на поганий настрій моїх батьків.

19. Я довго спостерігаю за поведінкою тварин, відкладаючи інші справи.

20. Фільми й книжки можуть викликати сльози тільки в несерйозних людей.

21. Мені подобається спостерігати за виразом облич і поведінкою незнайомих людей.

22. У дитинстві я приводив (приводила) додому кішок і собак.

23. Усі люди необґрунтовано озлоблені.

24. Дивлячись на сторонню людину, мені хочеться вгадати, як складеться її життя.

25. У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п’ятах.

26. Побачивши покалічену тварину, я намагаюся їй чимось допомогти.

27. Людині стане легше, якщо уважно вислухати її скарги.

28. Побачивши вуличну подію, я намагаюся не ставати свідком.

29. Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або розвагу.

30. Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій своїх хазяїв.

31. Зі скрутної конфліктної ситуації людина має знайти вихід самостійно.

32. Якщо дитина плаче, на те є причини.

33. Молодь повинна задовольняти будь-які прохання й дивацтва старших за віком.

34. Мені хотілося б розібратися, чому деякі мої однокласники іноді бувають замислені.

35. Безпритульних тварин треба ловити та знищувати.

36. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті проблеми, я намагаюся змінити тему розмови.

Опрацювання даних. Перш ніж підрахувати отримані результати, перевірте ступінь вашої відвертості. Чи не відповіли ви «не знаю» на деякі з тверджень під номерами 3, 9, 11, 13, 28, 36, а також чи не позначили пункти 11, 13, 15, 27 відповідями «так, завжди»? Якщо це так, то ви не побажали бути відвертими перед собою, а в деяких випадках прагнули здаватися кращими, ніж є. Результатам тестування можна довіряти, якщо на всі перелічені твердження ви дали не більше трьох нещирих відповідей, при чотирьох — варто сумніватися в їхній вірогідності, а при п’яти — можете вважати, що роботу виконали дарма.

Тепер підсумуйте всі бали, одержані за пункти 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21,22, 24, 25, 26, 27, 29 і 32. Порівняйте результат зі шкалою розвиненості співчутливості.

Якщо ви набрали від 82 до 90 балів — у вас болісно розвинене співпереживання. У спілкуванні, як барометр, тонко реагуєте на настрій співрозмовника, який ще не встиг сказати ані слова. Вам важко від того, що інші використовують вас як громовідвід, звалюють на вас свій емоційний стан. Погано почуваєтеся в присутності «важких» людей. Дорослі й діти охоче довіряють вам свої таємниці та звертаються за порадою. Нерідко відчуваєте провину, побоюючись завдати людям клопоту; не тільки словом, а й навіть поглядом боїтеся їх зачепити. Водночас самі дуже вразливі. Можете страждати, побачивши скалічену тварину. Ви потребуєте емоційної підтримки людей.

Від 63 до 81 бала — ви чутливі до потреб і проблем інших людей, великодушні, схильні багато що їм прощати. Зі справжнім інтересом ставитеся до людей. Ви емоційно чуйні, товариські, швидко встановлюєте контакти з оточенням і знаходите спільну мову. Люди цінують вашу щиросердність. Ви намагаєтеся не допускати конфліктів і знаходити компромісні рішення. Добре переносите критику щодо себе. В оцінці подій більше довіряєте своїм почуттям. Волієте працювати з людьми, ніж самостійно.

Від 37до 62 балів — оточення не може назвати вас «товстошкірим» («товстошкірою»), але водночас ви не належите до особливо чутливих осіб. У міжособистісних стосунках судити про інших більше схильні за їхніми вчинками, ніж довіряти своїм особистим враженням. У спілкуванні уважні, намагаєтеся зрозуміти більше, ніж сказано словами, але при зайвому виявленні почуттів співрозмовника втрачаєте терпіння. Волієте делікатно не висловлювати свою точку зору, не будучи впевненим (упевненою), що її сприймуть. Читаючи художні твори й переглядаючи фільми, частіше стежите за дією, ніж за переживаннями героїв. У вас немає розкутості почуттів, і це заважає вашому повноцінному сприйняттю людей.

Від 12до 36 балів — вам важко встановлювати контакти з людьми, незатишно почуваєтеся у великій компанії. Емоційні прояви у вчинках людей, які вас оточують, часом здаються вам незрозумілими й позбавленими змісту. Надаєте перевагу заняттям конкретною справою, а не роботі з людьми. Імовірно, у вас мало друзів, а тих, хто є, цінуєте більше за ділові якості та ясний розум, ніж за чуйність. Люди платять вам тим самим.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Знайдіть цікаву інформацію та підготуйте повідомлення на тему «Безпека як потреба людини».

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^