Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 3202
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:51
 • 0
26-11-2017, 23:51

Словник біологічних термінів за 9 клас

Категорія: Біологія

Абіогенез — загальна назва гіпотез про виникнення життя з неживої матерії.

Автотрофні організми (автотрофи) — живі істоти, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних з використанням світлової енергії (фотосинтетики) або енергії певних хімічнихреакцій (хемосинтетики).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1958
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:50
 • 0
26-11-2017, 23:50

Спільні властивості живих систем

Категорія: Біологія

Весь матеріальний світ підпорядкований законам фізики й хімії. Не є винятком і живі істоти, адже вони побудовані з хімічних елементів, з яких утворюються молекули, що реагують між собою за законами хімії. Основою будь-якого життя єзбереження та перетворення форм енергії. Ці процеси, у свою чергу, відповідаютьфізичному закону збереження та перетворення енергії. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3846
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:49
 • 0
26-11-2017, 23:49

Сучасні біотехнології в медицині

Категорія: Біологія

Біотехнології та медицина. Цілком очевидно, що науковими засадами сучасної медицини є передусім біологічні знання. Йдеться не лише про відомості, що були отримані під час вивчення людини як біологічного об'єкта і які стосуються особливостей його біохімічного складу, фізіологічних процесів чи генетичних вад, досягнень мікробіології, паразитології чи вірусології, а й про результати дослідженьзоологів, ботаніків та екологів. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1963
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:48
 • 0
26-11-2017, 23:48

Генетична інженерія і трансгенні організми

Категорія: Біологія

Генна інженерія. Генно-модифіковані й трансгенні організми. Одним з найбільш перспективних і сучасних напрямів біотехнології вважають генну інженерію — маніпуляції з генетичним апаратом і певними генами, що дає змогу за допомогою молекулярно-біологічних методів штучно конструювати нові генотиповікомбінації або навіть утворювати нові геноми. Ключовим процесом генної інженерії є введення до генетичного апарату одного організму генів або ділянок ДНК іншого, інколи зовсім неспорідненого організму.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2249
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:47
 • 0
26-11-2017, 23:47

Біотехнології. Клітинна інженерія та клонування

Категорія: Біологія

Біотехнологія та перспективи людства. За визнанням багатьох авторитетних учених, XXI ст. повинно стати століттям біотехнології та генетики. Це викликанотим, що застосування біологічних властивостей і процесів у промисловості є більшперспективними, ніж просто використання традиційних способів виробництва, щобазуються на технологіях, розроблених за законами й правилами фізики та хімії. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1516
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:46
 • 0
26-11-2017, 23:46

Одомашнення та селекція

Категорія: Біологія

Одомашнення тварин. Ще в стародавні часи в період первіснообщинного ладу людина навчилася приручати диких тварин та вирощувати дикорослі рослини, надаючи їм бажаних властивостей. Цей процес, коли протягом тисяч поколінь дика тварина чи дикоросла рослина перетворюються на культурну, називаютьодомашненням. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2829
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:45
 • 0
26-11-2017, 23:45

Біосфера, її сучасний стан і збереження

Категорія: Біологія

Діяльність людини та зміни біосфери. За еволюційними мірками сучасна людина сформувалася зовсім недавно, не більш ніж 50 тис. років тому. Проте лише виду людина розумна та ще й за такий проміжок часу вдалося одержати таку владунад процесами, що відбуваються на Землі. У наш час діяльність людини стала силою планетарного масштабу, одним з вирішальних факторів змін, що відбуваються в біосфері. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1669
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:44
 • 0
26-11-2017, 23:44

Біосфера та біогеохімічні цикли

Категорія: Біологія

Біосфера — це жива оболонка Землі, сфера, населена живими організмами; її ще називають екосистемою вищого порядку. У своєму сучасному вигляді вона сформувалася за мільярди років у процесі еволюції. Саме в біосфері проявляється діяльність живих організмів і людства. Біосфера займає всю поверхню Земної кулі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2829
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:43
 • 0
26-11-2017, 23:43

Динаміка та продуктивність екосистем

Категорія: Біологія

Причини змін екосистем. Природну екосистему від просто сукупності організмів відрізняє така її властивість, як стійкість — адже вона зберігає свою структуру й функціональні параметри стабільними протягом багатьох років. Це досягається за рахунок здатності біоценозів до саморегуляції та самовідтворення. Проте за певних умов угруповання організмів починають швидко перетворюватися. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3475
 • Автор: admin
 • Дата: 26-11-2017, 23:42
 • 0
26-11-2017, 23:42

Потоки речовини та енергії. Ланцюги живлення й трофічні рівні

Категорія: Біологія

Ланцюги живлення. Трофічні рівні. Головний процес, який протікає в екосистемах, — перенесення речовин та енергії. Цей потік спрямований від продуцентів до консументів, а потім — до редуцентів. У природі перенесення речовин та енергії — це поїдання одними організмами інших. При цьому вибудовується певна послідовність із об'єктів живлення й тих, хто їх поїдає, тому що останні, у своючергу, стають жертвами хижаків або слугують господарями для паразитів.

Назад Вперед
^