mozok.click » Хімія » Розчинність речовин, її залежність від різних чинників
Інформація про новину
  • Переглядів: 31258
  • Автор: admin
  • Дата: 11-01-2018, 13:27
11-01-2018, 13:27

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

Категорія: Хімія

Готуючи насичені розчини, ми говорили, що в якийсь момент речовина перестає розчинятися. Так, наприклад, за температури 25 °С у 100 г води розчиняється 35,9 г натрій хлориду. Якщо ми насиплемо більше солі, то вона не розчинятиметься, а залишатиметься на дні посудини. Однак цукру в 100 г води за тих самих умов розчиняється близько 200 г. Тому говорять про різну розчинність речовин.

ЩО ТАКЕ РОЗЧИННІСТЬ

Поняття «розчинність» стосується тільки насичених розчинів.

Розчинністю називають здатність речовини розчинятися в тому або іншому розчиннику.

Мірою розчинності речовини за певних умов є її вміст у насиченому розчині. Зазвичай розчинність виражають у грамах безводної речовини, яку можна розчинити в 100 г води (або іншого розчинника) для приготування насиченого розчину за певних умов. Якщо в 100 г води розчиняється більше 10 г речовини, то таку речовину називають добре розчинною. Загалом, розчинними вважають речовини й із розчинністю більше 1 г у 100 г води.

Якщо розчиняється від 1 до 0,1 г речовини в 100 г води — речовина малорозчинна. Речовину вважають майже нерозчинною, якщо в розчин переходить менше 0,1 г речовини.Розчинність деяких речовин (солей, кислот, основ і амфотерних гідроксидів) представлено в знайомій вам таблиці розчинності.

Наприклад, за температури 25 °С у 100 г води розчиняється 36 г калій нітрату. Отже, розчинність дорівнює 36.

Приклад. Визначте, яка речовина краще розчиняється у воді за такими даними: розчинність за температури 25 °С натрій хлориду дорівнює 35,9, а кальцій гідроксиду — 0,185.

Розв'язання. Розчинність натрій хлориду більша, ніж у кальцій гідроксиду, отже, він краще розчиняється у воді.

Розчинність речовини показує максимальну масу речовини, що може розчинитися в 100 г розчинника за певних умов.

Зовсім нерозчинних речовин, мабуть, немає. Ми вже говорили, що вода дуже гарний розчинник. Навіть коли ми наливаємо воду в скляну посудину, дуже невелика кількість частинок зі скла переходить у розчин. Метали також досить незначно розчиняються у воді: невелика кількість йонів металічних елементів переходить у водне середовище. У цілому розчинність різних речовин визначається багатьма складними причинами, деякі з яких досі не зрозумілі. Тому важко передбачити розчинність якої-небудь речовини за її хімічною формулою або агрегатним станом.

Як приклад наведемо розчинність (у грамах речовини на 100 г води за кімнатної температури) декількох речовин: твердих, рідких і газоподібних, зі схожими хімічними формулами (табл. 5).

Таблиця 5

Розчинність деяких речовин у воді за кімнатної температури

Дізнайтеся більше

Найменшу розчинність у воді має арґентум(І) сульфід Ag2S — 6,5 10-16 г у 100 г води.


ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗЧИННІСТЬ

Ви звернули увагу, що, говорячи про розчинність, ми згадуємо умови, за яких відбувалося розчинення? Це важливо, тому що маса речовини, що може розчинитися, залежить від різних причин.

Чинник 1: природа розчинника й речовини, що розчиняється.

Наприклад, цукор краще розчиняється у воді, ніж у бензині, а фенолфталеїн добре розчинний у спирті, але не у воді. Чому так відбувається? На жаль, досі немає наукової теорії, яка б повністю пояснювала процес розчинення. Часто користуються старим, практично встановленим правилом «Подібне розчиняється в подібному». Це означає, що речовини з ковалентним полярним і йонним зв’язком краще розчиняються в полярних розчинниках, таких як вода. І навпаки, речовини з неполярними або слабко полярними зв’язками краще розчиняються в неполярних розчинниках, наприклад у бензині.

Речовин, які б розчинялися абсолютно в усіх розчинниках, не буває.

Продемонструємо здатність речовин розчинятися в різних розчинниках.

Дослід «Розчинення у різних розчинниках»

1. Візьмемо дві хімічні склянки. Першу з них наповнимо водою, другу — бензином. У кожну склянку помістимо невелику кількість калій хлориду. Калій хлорид дуже швидко розчиняється у воді й не розчиняється в бензині.

Висновок: калій хлорид — речовина з йонним зв’язком, він добре розчиняється в «подібній» (полярній) речовині — воді й зовсім не розчиняється в неполярному розчиннику — бензині.

2. Візьмемо дві хімічні склянки. Першу з них наповнимо водою, другу — бензином. У кожну склянку насиплемо невелику кількість порошку сірки. У воді сірка не розчиняється й збирається на поверхні, а в бензині сірка розчиняється. Висновок: у молекулі сірки ковалентні неполярні зв’язки, отже, сірка є неполярною речовиною й має розчинятися в неполярних розчинниках. (Замість сірки можна використати йод, тоді цей дослід також буде супроводжуватися змінами кольору.)

Чинник 2: температура.

Спочатку розглянемо як впливатиме температура на розчинність твердих речовин. Розчинність більшості (але не всіх!) твердих речовин із підвищенням температури збільшується.

Якщо ви уважно прочитали попередній матеріал, то вже зможете пояснити, чому в разі підвищення температури збільшується розчинність твердих речовин. Якщо не можете відповісти — підказуємо: в разі підвищення температури підвищується швидкість руху молекул і швидкість дифузії, гідратація прискорюється, та й підвищення температури сприяє розриву хімічних зв’язків у молекулах або йонних кристалах речовини, що розчиняється (рис. 27).

У разі підвищення температури розчину розчинність твердих речовин, як правило, збільшується.

Однак існують речовини, розчинність яких за нагрівання майже не змінюється. Подивіться на графік. Це, наприклад, натрій хлорид. Є навіть такі тверді речовини, розчинність яких під час нагрівання зменшується, як, наприклад, у кальцій гідроксиду або кальцій сульфату (табл. 6).

Таблиця 6

Вплив температури на розчинність деяких твердих речовин (У таблиці наведено розчинність у г/100 г води.)

Під час охолодження гарячих насичених розчинів надлишок розчиненої речовини випадає в осад. Таке виділення кристалів із розчину називають кристалізацією або перекристалізацією. Нам уже траплялося це явище, коли вирощували кристали.

Підкреслимо, що кристали з розчину виділяються дуже чистими, тому перекристалізацію використовують для очищення речовин.

Тепер розглянемо, як змінюється розчинність газів у воді в разі підвищення температури. Чим вище температура, тим більше енергії одержують молекули газів, які містяться в розчині, тим активніше вони рухаються, зв’язки між молекулами води й газу руйнуються, і молекули газу залишають розчин. Таким чином, розчинність газів у разі підвищення температури у воді зменшується (рис. 28).

Чинник 3: тиск.

Тиск не чинить помітного впливу на розчинність твердих речовин і рідин, тому що під час їх розчинення не відбувається помітної зміни об’єму системи. Зміна тиску впливає тільки на розчинність газів. У разі підвищення тиску газу над розчином проникнення його молекул у воду збільшується, отже, розчинність також збільшується. Щоправда, це відбувається тільки з розведеними розчинами.

Дізнайтеся більше

Кесонна хвороба

Якщо водолази працюють під водою на великій глибині, то внаслідок підвищення тиску розчинність газів повітря (в основному, азоту) у крові людини значно збільшується. Під час підйому на поверхню тиск зменшується, і, відповідно, розчинність газів зменшується теж. Якщо підйом відбувається швидко, то кров буквально скипає, бо гази дуже швидко залишають рідину. Цей стан називається «кесонна хвороба» та призводить до загибелі людини. Тому підйом водолазів із глибини відбувається повільно, щоби гази, які виділяються з крові, поступово виводилися з організму в легенях.

— Виходить, якщо ми будемо зменшувати тиск, то розчинність газів зменшиться?

— Так, і ми це спостерігаємо, коли відкриваємо пляшку з газованою водою. Щоби зробити воду газованою, в неї під тиском пропускають вуглекислий газ. Частина газу розчиняється у воді, частина — взаємодіє з водою. Коли ми відкриваємо пляшку, тиск зменшується й пухирці газу виходять із води.

— До речі, перемішуванням ми можемо прискорити цей процес.

— Так, якщо ми активно струшуємо пляшку з газованою водою, а потім швидко її відкриємо, то газована вода буквально фонтаном виривається із пляшки.

— Ми підсилимо виділення газу, нагріваючи пляшку. А якщо пляшка з газованою водою стоїть на сонці на пляжі...

— От, хотів просто попити — а тут суцільна хімія...

Робимо висновки:

Чинники, що впливають на розчинність


ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Під час виконання дослідів дотримуйтеся правил безпеки!

Просимо допомоги батьків!

Розчинність різних речовин у воді

Дослідіть розчинність у холодній і гарячій воді таких речовин: кухонної солі, цукру, рослинної олії, лимонної кислоти, харчової соди.

Для дослідження беріть невеликі кількості речовин і однаковий об’єм води. Зверніть увагу, скільки кожної речовини було використано для одержання насиченого розчину за кожної температури. Поясніть отримані результати.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

85. Для яких розчинів застосовне поняття «розчинність»? Що воно характеризує?

86. Укажіть, за якої розчинності речовину вважають добре розчинною; малорозчинною; нерозчинною.

87. Знайдіть у таблиці розчинності приклади розчинних, малорозчинних і нерозчинних сполук.

88. Розчинність речовини дорівнює 0,0001. Чи добре ця речовина розчиняється у воді?

89. Які чинники впливають на розчинність речовин у воді? Який чинник застосовний тільки до газів?

90. Наведіть приклади, які доводять, що розчинність залежить від природи розчинника й речовини, що розчиняється.

91. Як змінюється розчинність твердих речовин і газів у разі підвищення температури?

92. Наведіть приклади, які доводять, що розчинність залежить від температури.

93. Наведіть приклади, які доводять, що розчинність газів залежить від тиску.

94. Що таке перекристалізація й де її використовують?

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

95. Укажіть назву речовини, яка добре розчиняється у воді:

а) барій сульфат; в) ферум(ІІ) сульфід;

б) купрум(ІІ) нітрат; г) арґентум(І) йодид.

96. Укажіть назву речовини, розчинність якої збільшується з підвищенням температури:

а) водень; в) кисень;

б) вуглекислий газ; г) калій йодид.

97. Укажіть назву речовини, розчинність якої збільшується з підвищенням тиску:

а) калій гідроксид; в) натрій хлорид;

б) карбон(^) оксид; г) натрій йодид.

98. Укажіть назву речовини, розчинність якої збільшується зі зниженням температури:

а) калій хлорид; в) цукор;

б) водень; г) літій нітрат.

99. За якої температури розчинність двох солей KNO3 i CuSO4 однакова (див. криві розчинності речовин, рис. 27):

а) 20 °С; в) 25 °С;

б) 10 °С; г) 18 °С.

Для допитливих

100. Під час охолодження насиченого розчину за температури 40 °С калій хлорату KClO3 масою 1200 г до температури 20 °С із розчину випали кристали. Користуючись кривою розчинності солі (рис. 27), розрахуйте масу кристалів солі, що випали з розчину.

101. Розчинність деякої солі за температури 25 °С становить 185 г/л. Яку масу солі можна одержати, якщо випарити всю воду з 200 мл такого розчину?

102. Чому в китів, дельфінів не виникає кесонної хвороби, коли вони стрімко піднімаються з глибини до поверхні? Чому цього стану немає у професійних шукачів перлів, які опускаються на значну глибину без акваланга й водолазного костюма?

Підказка: подумайте, як дихають водолази в скафандрі й нирці без дихальної апаратури.

103. Якщо у склянку з газованою водою вкинути трохи кухонної солі, відразу почне виділятися вуглекислий газ. Поясніть це явище.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Гранкіна

 


^