mozok.click » Географія » Світове господарство і світовий ринок
Інформація про новину
  • Переглядів: 312
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:37
30-01-2018, 14:37

Світове господарство і світовий ринок

Категорія: Географія

На аркуші паперу або в зошиті спробуйте зобразити уявну модель світового господарства, яка б відображала його структуру.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ЯК ВІДКРИТА СИСТЕМА.

Життя світу не позбавлене прогнозів. Авторитетні фінансові, економічні та політичні видання роблять їх доволі часто. Проте справджуються вони не завжди. Усе це — результат того, що світова економіка є відкритою системою, яка залежить від постійного руху в ній фінансових ресурсів. Один з американських президентів Джордж Буш-молодший сказав:«Гроші з шаленою швидкістю обертаються навколо світу». Це свідчитьпро інтенсивність міжнародних економічних процесів, які стосуютьсяусіх, без винятку, країн світу, що є суб’єктами світової економіки.

Фінансові ресурси (гроші в широкому їх розумінні) є своєрідною «поживною рідиною, кров’ю» економіки. Роль детектора виконує купівельна спроможність населення (чутливо реагує на будь-які зміни в економічнійта фінансовій сферах), регулятора — ринок (він визначає, яка продукціяє затребуваною), а ефектора (того елемента, що здійснює продуктивнудіяльність) — підприємства, які виробляють товари і послуги.

Блоки входу та виходу є віртуальними елементами, тобто вони вказують на те, що гроші можуть вільно входити до сфериекономічної діяльності й виходити з неї (мал. 16).СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ. Численні міжнародні зв’язки об’єднують країни світу в тісну взаємопов’язану систему — світове співтовариство. Національні економіки країн, взаємодіючи,утворюють світове господарство. Воно зазнало тривалого розвитку. На етапізародження був аграрний період, у процесі становлення — індустріальний,а в часи розквіту настає постіндустріальний період розвитку.

Світове господарство — це складна система взаємодії країн, яка функціонує на основі конкуренції та співробітництва між ними (мал. 17).

Україна є учасником загальносвітових економічних процесів. Вона має значний ресурсний потенціал, чітко структу-роване господарство. Тому вже найближчим часом має шанс заявити про себе як розвинена й багата країна. Проте процес становлення національної економіки не завжди простий, він залежить від стабільної політичноїта економічної ситуації як усередині країни, так і загалом у світі.

світовий ринок. Закони вартості, попиту, пропозиції та конкуренції формують важливий елемент світової економіки, такий як світовий ринок. Світовий ринок є формою організації економічних відносин продажу та купівлі товарів між державами світу.

Світовий ринок є результатом міжнародного географічного поділу праці. Як особлива сфера товарно-грошових відносин світовий ринок не єподібним до ринків національних, що діють у кожній із країн.


За товарно-видовою структурою світового ринку вирізняють окремі товарні ринки, котрі відповідають рівню ринку певного товару чи його

частини. За основу цього розподілу беруть Міжнародну класифікацію ООН, згідно з якою товарно-видова структура світового ринку міститьтри провідні групи товарів:

сировину й напівфабрикати; готові вироби;послуги.

Кожну товарну групу становлять підгрупи товарів, які можуть бути окремими товарними ринками. Наприклад, ринок промислової сировинипоєднує ринки паливних ресурсів, руд чорних і кольорових металів,дорогоцінного каміння, хімічної сировини та ін.

СЕКТОРИ СВІТОВОГО РИНКУ. За характером торговельних угод та взаєминами продавців і покупців розрізняють три сектори світового ринку: закритий, відкритий та пільговий ринок товарів.

Закритий сектор світового товарного ринку підпорядковується проміжному впливу ринкових факторів, для нього характерна відноснаусталеність ринкових цін, що базуються на національних цінах й не відображають короткочасних коливань попиту й пропозиції та дійсних вартісних показників збутових товарів.

Відкритий сектор світового товарного ринку є сферою звичайної комерційної діяльності практично незалежних продавців і покупців —малих і великих фірм, аутсайдерів, монопольних об’єднань, державнихі приватних підприємств. Незалежність торговельних контрактів відкритого сектора світового товарного ринку зумовлює відносну нестабільністьвзаємовідносин. У відкритому секторі діють правила «вільного ринку».

«Вільний» ринок — це сектор відкритого ринку, де діє вільна конкуренція виробників і постачальників товарів. Цей ринок відживає, бо його витісняють сучасні механізми міжнародного регулювання світовоготоварного ринку.


Проміжне становище між закритим та відкритим секторами світового ринку посідає пільговий сектор, який функціонує на основі торговельних операцій на підставі довгострокових контрактів (що діють на два йбільше років).

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Україна є учасником загальносвітових економічних процесів. Вонамає значний ресурсний потенціал, чітко структуроване господарство.

2. Світовий ринок є результатом міжнародного географічного поділупраці.

3. Світовий ринок формує світові ціни.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Яким чином міжнародний географічний поділ праці здійснює вплив на світовуекономіку?

2. Як ви вважаєте, чи зростатиме економічна роль України в Європі та світі?Відповідь обґрунтуйте.

3. Підготуйте виступи про основні риси світового ринку.

4. Доведіть, що світовий ринок є породженням міжнародного поділу праці.

5. Схарактеризуйте особливості відкритого сектора світового товарного ринку.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^