mozok.click » Географія » Видобування інших видів природної сировини
Інформація про новину
  • Переглядів: 491
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 15:04
30-01-2018, 15:04

Видобування інших видів природної сировини

Категорія: Географія

Пригадайте, які ресурси належать до будівельної сировини.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ РЕСУРСІВ У СВІТІ. Неметалеві ресурси світу представлені фосфоритами, калійними йкам’яними солями, самородною сіркою, алмазами та різноманітною будівельною сировиною. Кам’яну сіль отримують як із самородних родовищ,так і внаслідок випарювання води солоних озер і морської води. Світовіресурси кам’яної солі — невичерпні. Майже кожна країна має покладикам’яної солі, а колосальне її джерело — Світовий океан. Кам’яна сільє одним з основних видів сировини для ряду виробництв у хімічній промисловості: соди, хлору, сульфату натрію тощо. Значне видобування соліведеться в США, Китаї, Україні, Канаді, Німеччині, Білорусі тощо.

Ресурси калійних солей у світі є доволі значними і становлять 250 млрд т. За їх запасами чільні місця посідають такі країни Америки, як Канада, США, Бразилія; Азії — Ізраїль, Йорданія, Китай, Росія,Таїланд; Європи — Білорусь, Німеччина, Україна; Африки — Ефіопія,Туніс. За нинішнього видобутку калійних солей у світі (30 млн тна рік) їхніх запасів вистачить майже на 70 років.

Фосфорити залягають на просторах Азії (Казахстан, Росія), у Північній Америці (США), Африці (Алжир, Марокко, Туніс), Азії (Ізраїль, Йорданія). Фосфорити й калійні солі використовують як сировину для хімічної промисловості — виробництва мінеральних добрив.

Будівельна сировина — пісок, глина, гравій, граніти, кварцити, вапняк — поширена в більшості країн світу. Різняться лише технології видобування. У розвинених країнахвони економічно обґрунтовані й ефективні, а в країнах, щорозвиваються, — здебільшого застарілі. Сьогодні велику кількість будівельних матеріалів видобувають з океанічного дна.

Великі запаси алмазів мають Південна Африка, Намібія, Ботсвана, Канада, Росія. Чи є алмази в Україні?Це міф чи реальність? Скоріше схоже на реальність. Геологічна будоваалмазоносних районів світу і деякихрегіонів України є подібною. А наоколицях Кропивницького вжевиявили алмазоносні породи.Видобування природної хімічної сировини й будівельних матеріалів в Україні.

хімічної сировини в Україні належать родовища кам’яної та калійної солей, сірки й фосфоритів (мал. 93). Основні родовища кам’яної (кухонної) солі в Україні розміщені на Донбасі (мал. 92), Прикарпатті, Закарпатті. Родовища калійнихсолей розташовані на території Львівської та Івано-Франківської областей. Калійні солі використовують здебільшогодля виробництва калійних добрив, іноді — в основній хімії.Однією з головних екологічних проблем, зумовлених їх видобуванням, є скиди з водозабірників і шламосховищ у поверхневі річкові стоки зі значно перевищеним вмістом солей.Украй небезпечним є також інтенсивний розвиток карстовихпорожнин. З 1978 р. їх утворилося майже 500 тис. м3. Подальший перебіг цих процесів загрожуватиме залізничнимшляхам та автомобільним дорогам.


Проаналізуйте і зробіть висновок, чи рівномірно залягають кам’яна сіль, калійна сіль, сірка, фосфорити територією України (мал. 93).

Основні родовища самородної сірки розташовані в межах Львівської, а також частково Івано-Франківської областей(перші промислові запаси були виявлені в 1950 р.). Сьогоднікар’єрну розробку сірки припинено у зв’язку з економічними й екологічними проблемами виробництва. Нині видобування сірки провадять методом підземної виплавки. Розробка сірчаних родовищ спричинила значні викиди шкідливихречовин в атмосферу. Разовий вміст сірководню в повітрінаселених пунктів за межами гірничого відводу вдвічі перевищує середньорічну гранично допустиму концентрацію.

Фосфорити використовують як сировину для виготовлення фосфатних добрив, потребу в яких особливо відчувають поширені в Україні чорноземні ґрунти. Наша країна має достатню фосфоритоносну базу; значні поклади фосфоритіввиявлено на Сумщині, Поділлі, у південній частині Волині.

На основі розробки родовищ хімічної сировини функціонує гірничо-хімічна промисловість, яка забезпечує сировиною підприємства хімічної промисловості. В Україні вона включає в себе підприємства з видобування сірки (Роздоль-ське та Новояворівське), калійних солей (Калуш, Стебник),кам’яної солі (Артемівське, Сакське, Солотвинське), фосфоритів (Незвиське, Кролевецьке).

Спектр ресурсів будівельної сировини в Україні дуже великий: граніти, кварцити, вапняки, цементна сировина, мармур тощо. Гранітні кар’єри є в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та інших областях, які розташовані взоні Українського кристалічного щита. Великі поклади гранітів зосереджені в Коростишівському (мал. 95), Корецькому(Житомирська область), Богуславському (Київська область)і Новоданилівському (Миколаївська область) родовищах.Поклади мармуру є в Одеській області та Криму.

В Україні видобувається значна кількість будівельних глин. Наприклад, у Хмельницькій області це Гуменецьке та Дубрівське родовища, а в Дніпропетровській — Жовтокам’янецьке. Окремі різновиди глин використовуються для потреб будівельної індустрії, металургіїтощо. Зокрема, Часів’ярське родовище є ресурсом для чорноїметалургії, а ресурси бентонітових глин Черкаського родовища (мал. 94) (86 % видобутку в Україні) використовуютьсядля потреб чорної металургії, хімічної та харчової промисловості, ливарної справи й тому є дуже цінними.

Дізнайтеся, які найбільші підприємства видобувної промисловості працюють увашій області. Опишіть характер їхньоїдіяльності.

Підприємства довувної промисловості свого регіону.

У кожному регіоні України наявні підприємства добувної промисловості. Найбільше їх зосереджено в районі Українського кристалічного щита —Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Житомирська області.Багато родовищ виявлено також на Донбасі й у Карпатському регіоні.В усіх областях України є підприємства з видобування будівельнихматеріалів.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Світові запаси кам’яної солі є майже безмежними для людства,а калійної солі у світі вистачить лише на 70 років.

2. Економіка України має середній рівень забезпеченості хімічноюсировиною та добре забезпечена будівельною.

3. В Україні є перспективні родовища цінної сировини — бентонітовихглин.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Окресліть основні напрями використання кам’яної, калійної солей та фосфоритів у світовій економіці.

2. Назвіть світових і європейських лідерів з видобуванння калійної солі та фосфоритів.

3. Визначте рівень забезпечення економіки України хімічною сировиною.

4. Які родовища будівельної сировини вам відомі? Для яких потреб вони використовуються?

5. Скориставшись джерелами географічної інформації, самостійно підготуйтевиступ про ресурси каоліну в Україні.

6. З якої метою в Україні використовують граніти, кварцити?

7. Підготуйте за допомогою інтернет-джерел фотопрезентацію про Музейсоляної промисловості, що діє в м. Соледарі. Дізнайтеся про лікувальніособливості соляної шахти в смт Солотвино Закарпатської області.

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Зазначте два основні райони розвитку вугільної промисловості України.

А Донецький Б ПрикарпатськийВ Львівсько-ВолинськийГ Причорноморсько-КримськийД ПридніпровськийЕ Дніпровсько-Донецький

2. Укажіть країну, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти.

А Іран

Б Росія

В Саудівська Аравія Г США

3. Ресурси якої мінеральної сировини є майже невичерпними для людства?

А фосфорити

Б сірка В калійна сільГ кам’яна сіль

4. Зазначте руду, яку найбільше експортують з України.

А залізна

Б манганова В титановаГ нікелева

5. Яка з країн світу видобуває найбільше бокситів?

6. Назвіть чотири сплави, основою для яких є мідь.

7. Укажіть основне призначення манганової руди.

8. Назвіть три найбільші центри видобування кам’яної солі в Україні.

9. Доведіть, що Кривий Ріг є містом високої концентрації кар’єрів, рудників і промисловихкомбінатів.

10. Спираючись на відповідну основу, позначте секторами на накреслених у зошиті круговихдіаграмах ступінь заліснення території України та світу.

Секторні діаграми визначення ступеня заліснення території

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^