mozok.click » Географія » Електроенергетика України
Інформація про новину
  • Переглядів: 3044
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 15:08
30-01-2018, 15:08

Електроенергетика України

Категорія: Географія

Назвіть види економічної діяльності, які тісно співпрацюють з електроенергетикою.

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Електроенергетика впливає не тільки на розвиток господарства, а й на його територіальну організацію. Будівництво потужних ліній електропередач дає змогу освоювати паливні ресурси незалежно від віддаленості районів споживання. Розвиток електронного транспортурозширює територіальні межі промисловості. Достатня кількість електроенергії стимулює виробництво електросталі,алюмінію, титану, магнію та інших кольорових металів, уяких частка паливно-енергетичних витрат у собівартості готової продукції значно більша порівняно з традиційнимивидами промисловості. У деяких регіонах України (Донбас,Придніпров’я) електроенергетика визначає їхню виробничуспеціалізацію.

структура та чинники розміщення електроенергетики укрАїНи. У розвитку й розміщенні електроенергетики в Україні визначальними є такі чинники:

концентрація виробництва електроенергії шляхом будівництва великих районних електростанцій, які використовують дешеве паливо й гідроенергоресурси;

комбінування виробництва електроенергії й тепла з метою теплопостачання міст й індустріальних центрів;

широке освоєння гідроенергоресурсів з урахуванням комплексного вирішення завдань електроенергетики, транспорту, водопостачання, іригації та рибництва;

випереджальний розвиток атомної енергетики, особливо в районах з напруженим паливно-енергетичним балансом.Територіальна структура електроенергетики залежить переважно від наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів електроенергії. Нині майже третина електроенергії виробляється в районах споживання й понад 2/3 — у районахїї виробництва.

найбільші тес, аес, гес та леп в україні. Найпоширеніші в Україні теплові електростанції, які за характером обслуговування споживачів є районними (ДРЕС). Вони виробляють майже 50 % усієї електричної енергії в державі. Частка вугілля в структурі палива, яке використовуютьТЕС, велика. Перевагою ТЕС є відносно вільне розміщення,удвічі менший обсяг капіталовкладень порівняно з ГЕС. Найбільшими ДРЕС в Україні є Вуглегірська, Старобешівська,Курахівська, Слов’янська (Донецька область); Криворізь-ка-2, Придніпровська (Дніпропетровська область); Бурштин-ська (Івано-Франківська область); Запорізька (Запорізькаобласть), Ладижинська (Вінницька область), Трипільська(Київська область) та ін.

Мал. 99.

Дедалі більшого значення набувають теплоелектроцентралі, споруджені поблизу споживача, оскільки радіус транспортування від них тепла невеликий (10-12 км), а коефіцієнт корисного використання тепластановить майже 70 %, тоді як на ТЕС — 30-35 %. Теплоелектроцентраліобігрівають понад 25 міст України. Найбільші з них — Київська ТЕЦ-5,Дарницька (Київ), Київська ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5,

Одеська, Калуська (Івано-Франківська область), Краматорська (Донецька область) та ін.

Атомні електростанції не пов’язані з родовищами видобування необхідного для них палива, що забезпечує широкий маневр їх розміщення. АЕС зорієнтовані винятково на споживачів, особливо на райони з обмеженими ресурсами палива та гідроенергії. Україна має достатні умови для розвитку атомної енергетики. Запасів урану вистачить більш як на100 років. За масштабами виробництва уранового концентрату країна посідає провідне місце у світі. Проте Україна потерпає від того, що необхідно ввозити ядерне паливо, яке самане виробляє. Потрібно налагодити виробництво елементів,що виводять тепло з реакторів. Створення повного ядерногоциклу в Україні розраховане на тривалий період і потребуєзначних коштів.

В Україні працюють такі потужні атомні електростанції, як Запорізька (мал. 99), Південноукраїнська, Рівненська,Хмельницька.

Гідроелектростанції (ГЕС) — одні з найефективніших електроенергетичних підприємств. Вони виробляють електроенергію, яка в п’ять-шість разів дешевша, ніж на ДРЕС,а персоналу для їх обслуговування потрібно в 15-20 разівменше, ніж на АЕС. Коефіцієнт корисної дії ГЕС становитьпонад 80 %. Однак розміщення їх повністю залежить відприродних умов, а виробництво ними електроенергії має сезонний характер. Будівництво гідроелектростанцій на рівнинних річках України завдає значних матеріальних збитків, оскільки потребує затоплення великих площ територійсільськогосподарського призначення під водосховища. Покищо гідроенергетика посідає незначне місце в енергетиціУкраїни — близько 9 % виробництва електроенергії. Основні гідроелектростанції розташовані на Дніпрі — Дніпрогес,Кременчуцька, Каховська, Середньодніпровська, Канівськата Київська; Дністрі — Дністровська; річці Ріка в Закарпатській області — Теребле-Ріцька. Найоригінальніша за інженерним рішенням — Теребле-Ріцька ГЕС (мал. 100). Вонавикористовує енергію двох гірських річок з різними рівнямиводи. Деякі ГЕС, зокрема Київська, вичерпали свій ресурсі функціонують з низьким виробничим коефіцієнтом.

Специфічну роль відіграють гідроакумулювальні електростанції (ГАЕС) — Київська, Дністровська. Електроенергією, яку вони виробляють, можна забезпечувати споживачів у пікові години. Діючи за принципом переміщення того самого обсягу води між двома басейнами, розміщеними на різнійвисоті, ГАЕС працюють як помпи.


 

Запорізька АЕС є найпотужнішою в Європі

ЕКОНОІУІвсесвіт (О

Під тиском громадськості після ава рії на Чорнобильській АЕС припиненобудівництво Кримської, Чигиринської,Харківської та Одеської АЕС. За наявності цих станцій кількість електроенергії, що виробляється на АЕС, булаб удвічі більшою. Спробуйте зіставитиекономічний та екологічний ефекти відсповільнення темпів розвитку атомноїенергетики.

Схема Теребле-Ріцького гідротехнічного вузла

±-s-

-4“

Зіставте площу водного дзеркала Київського (992 км2) та Кременчуцького (2250 км2) водосховищ. Якийвисновок можна зробити?

97

В Україні діє густа мережа ліній електропередач (ЛЕП). Вони поділяються на такі категорії: низької (від 220 В), середньої (від 6 кВ), високої (від 110 кВ) і надвисокої напруги(від 400 до 750 кВ). Прикладом найпотужніших українськихЛЕП-750 є Південноукраїнська АЕС — Вінниця та Вінниця — Альбертірша (через яку електроенергія йде на експорт).

ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. У нашій країні набуває великого значення використання відновлювальних джерел енергії. Особливо цестосується сонячної (табл. 14) і вітрової енергії та, меншоюмірою, гідроенергетики на малих річках.

Сонячну енергію використовують здебільшого в південних областях країни, Криму та на Закарпатті.

У 2012 р. компанія «Енергоінвест» завершила будівництво Слобода-Бушанської сонячної електростанції (СЕС) потужністю 1,875 МВт у Ямпільському районі Вінницької області (мал. 101), а компанія«Сонячна енергія плюс» ввела в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 5,4 МВт, розташовану в Ужгородському районі Закарпатської області. Фотоелектричні панелі будуть щорічно вироблятиблизько 4,8 млн кВтгод електроенергії, достатньої для забезпеченняпонад 1,3 тис. домогосподарств із щомісячним споживанням 300 кВтгод.

В Україні діють три відносно потужні вітрові електростанції. Наприклад, потужність Новоазовської ВЕС становить 500 МВт.

Крім того, близько сотні електростанцій невеликої потужності функціонують на малих річках, більші з них належать до державноїенергосистеми. Збудовано їх каскади на річках Рось (Корсунь-Шевченків-ська, Стеблівська та ін.), Південний Буг, Синюха.

В Україні розробляють енергоустановки з неізотермічнимипроцесами випаровування та конденсації

(ДКПЕУ). Вони працюють за принципово новою технологією перетворення тепла на роботу, яка не має аналогів у світовій науці й практиці.Коефіцієнт корисної дії ДКПЕУ становить 59-60 %. Можливо, на основі таких установок буде розробленопринципово нову модель електростанції.

ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ СВОГО РЕГІОНУ.

цесі вивчення цієї теми вам необхідно ознайомитися з роботою підприємств електроенергетики, які розташовані у вашій місцевості. Найбільше скупчення таких підприємств у Придніпров’ї та на Донбасі. Проте в будь-якому з куточків України наявні електростанції певного рівня потужності й певного типу роботи.

ЕНЕРГОсистЕмИ. Основна тенденція розвитку електроенергетики України — об’єднання електростанцій в енергосистеми, які виробляють, транспортують і розподіляють електроенергію між споживачами. Це зумовлено потребоюритмічного забезпечення споживачів електроенергією, длявиробництва та споживання якої характерні не тільки сезонні, а й добові коливання. Енергосистеми дають змогуманеврувати у виробництві електроенергії як у часі, так і впросторі. Енергосистеми утворені на основі територіальногопринципу: «Київенерго», «Крименерго», «Дніпроенерго» таін. Незбіг пікових навантажень в окремих ланках енергосистем уможливлює в разі потреби перекидання електроенергії взустрічних напрямках із заходу на схід і з півночі на південь.У процесі транспортування електроенергії на значну відстаньїї втрати неминучі.

В Україні створено Об’єднану енергетичну систему (ОЕС), централізоване диспетчерське управління якою здійснює національна компанія «Укренерго» (мал. 102). До складу ОЕС України входять атомні, теплові,гідравлічні й гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі,а також електростанції з відновлювальних джерел енергії, магістральні

електричні мережі Укренерго і розподільчі електромережі (обленерго), які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілуелектричної та теплової енергії. ОЕС України пов’язана з енергосистемами сусідніх країн.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Понад дві третини електроенергії України виробляють теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ та ДРЕС). Найбільшими з них є: Криворізька-1,Криворізька-2, Придніпровська, Запорізька, Добротвірська, Бурш-тинська, Калуська, Ладижинська й Трипільська ДРЕС. Теплові електростанції працюють на природному газі, мазуті та вугіллі.

2. Атомна енергетика виробляє чверть української енергії. Вона представлена потужними АЕС: Хмельницькою, Рівненською, Південноукраїнською та найбільшою у Європі — Запорізькою.

3. Гідроенергетика становить найменшу частину в енергетичному балансі країни. Найбільші ГЕС споруджені на Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпрогес, Каховська.Налічуються 55 малих ГЕС, які розташовані на Росі, Південному Бузі,Синюсі та інших річках України.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Назвіть основні чинники розміщення підприємств електроенергетики України.

2. Позначте на контурній карті найбільші електростанції України.

3. Зіставте перспективи розвитку в Україні тепло-, гідро- та атомної енергетики.

4. Чому було зупинено будівництво Кримської, Чигиринської та інших нових АЕС?Як це позначилося на економіці України? Чи вдалося таким шляхом розв’язатиекологічні проблеми?

5. Схарактеризуйте основні відмінності гідроенергетики від теплової та атомноїенергетики.

6. Заповніть у зошиті таблицю 15.


Таблиця 15

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

(на вибір учителя)

5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення

Для виконання роботи вам знадобиться карта «Електроенергетика України». Мета: Закріпити практичні навички роботи з картографічним матеріалом. Позначити на контурній карті райони виробництва електроенергії традиційнимитипами електростанцій. Проаналізувати структуру електроенергетики та перспективи її розвитку.

1. Пригадайте, які види енергії використовують різні типи електростанцій.

2. Позначте умовними знаками на контурній карті найбільші електростанції:теплові: Вуглегірська, Луганська, Слов’янська, Зміївська, Запорізька,Криворізька, Придніпровська, Трипільська, Ладижинська, Бурштин-ська, Добротвірська;

гідроелектростанції: Київська, Канівська, Кременчуцька (мал. 103), Середньодніпровська, Дніпрогес, Каховська, Дністровська, Теребле-Ріцька;

атомні: Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька.

3. Позначте найбільші ЛЕП:

Донбас — Вінниця — Альбертірша (Угорщина) (мал. 104); Хмельницька АЕС — Жешув (Польща);

Південноукраїнська АЕС — Ісакча (Болгарія).

4. Визначте райони максимальної концентрації електростанцій в Україні.Поясніть принципи їх розміщення в цих районах.

5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні

Для виконання роботи вам знадобиться карта «Електроенергетика України».

Мета: Закріпити навички роботи зі статистичними даними, будувати секторні діаграми. Позначити на контурній карті райони виробництва електроенергії традиційними типами електростанцій. Проаналізувати структуру електроенергетики та перспективи її розвитку.

1. За даними таблиці 16 побудуйте секторну діаграму частки різних видівелектростанцій у виробництві електроенергії в Україні та світі.

Таблиця 16. Частка різних електростанцій в електроенергетиці України та світу

2. Проаналізуйте побудовані діаграми та зробіть їхній аналіз.

3. Аргументуйте, що розвиток певного з типів електростанцій є перспективним для України.

називати різновиди чорних і кольорових металів;

наводити приклади найбільших країн-виробників чавуну, сталі, що забезпечені сировиною або орієнтуються на значні обсяги споживання, країн, що виплавляють найбільше у світі та Європі алюмінію, титану, міді;

розуміти вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортного, споживчого, екологічного чинників на розміщенняметалургійних комбінатів; місце України у світовому виробництвіалюмінію з природної сировини;

показувати на карті: центри чорної металургії в Україні — Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ; центри кольорової металургії в Україні — Миколаїв, Запоріжжя, Іршанськ, Київ, Побузьке, Бахмут, Кам’янське;

пояснювати розміщення підприємств чорної та кольорової металургії в Україні;

аналізувати статистичні дані щодо обсягів виробництва та експорту металургійної продукції в Україні та світі;

оцінювати наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^