mozok.click » Географія » Розвиток хімічної промисловості у світі
Інформація про новину
  • Переглядів: 7656
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 00:55
31-01-2018, 00:55

Розвиток хімічної промисловості у світі

Категорія: Географія

Поміркуйте, з якими видами промисловості найтісніше пов’язана хімічна промисловість.

ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Основною сировиною, що використовується в хімічній промисловості, є коксівне вугілля, газ, нафта, солі, сірка, фосфорити. Хімічну продукцію — кислоти, мінеральні добрива, фарби, лаки, отрутохімікати,штучні волокна, синтетичний каучук, пластмаси — застосовують у багатьох технологічних процесах. Хімічна промисловість виробляє фототовари, фармацевтичні вироби, побутові хімікати.

Найбільшими виробниками хімічної продукції у світі є США (близько 20 % світового виробництва), Німеччина (близько 10 %), Росія, Японія, Велика Британія, Італія, Китай, Україна, Франція. Значного розвитку хімічнапромисловість набула в Бразилії, Індії, Республіці Корея (мал. 121).

Основні принципи розміщення підприємств хімічної промисловості такі: тяжіння до місцевої сировини (США, Росія), довізної сировини (наприклад, нафтохімічні підприємства Японії, Італії, Нідерландів, розташовані в портах), нафто- й газопроводів (США, Росія). На розвиток хімічної промисловості у другій половині XX ст. вплинули енергетична кризата загострення екологічних проблем.

чинники розміщення підприємств хімічної промисловості. Розташування сировинних ресурсів, їхня потужність, умови залягання істотно впливають на розміщення підприємств гірничо-хімічної промисловості. Зростання потреб у нафті й газі, що стали основною сировиною для органічного синтезу та нафтохімічної промисловості, посилюєвплив чинника сировинних ресурсів на розміщення виробництва. Щоправда, наявність розгалуженої мережі трубопроводів сприяє наближенню виробництва до районів споживання.Визначте за картою (мал. 121) три найбільші (світового значення) райони розвитку хімічної промисловості.

Основними чинниками розміщення підприємств хімічної промисловості є: сировинний, водний, енергетичний, транспортний, трудовий. Слід ураховувати також характер продукції. Наприклад, виробництвомінеральних добрив буде зорієнтоване на сировинну базу, виробництво

пластмас — передусім на споживача, тому воно зазвичай розташовується у великих промислових центрах, а виробництво фармацевтичної продукції прив’язане до наукових баз і висококваліфікованих трудових ресурсів.


Розгляньмо роль ресурсного чинника. Наприклад, хімічна промисловість України майже повністю працює на власній сировині: кам’яному та бурому вугіллі, кам’яній ікалійній солях, фосфоритах, природному газові та відходахдоменного виробництва. Нафтохімічна промисловість, яка єокремим видом національної економіки, працює переважнона довізній сировині.

У структурному відношенні хімічна промисловість поділяється на основну хімію, гірничо-хімічну промисловість, лакофарбову промисловість, нафтохімію та хімію органічного синтезу.

Україна входить до десятки світових лідерів з виробництва мінеральних добрив.

Одним з європейських хімічних та фармакологічних гігантів є німецький концерн Bayer(мал. 123). На підприємствах цьогоконцерну працює понад 111 тис. осіб.Річний обіг коштів у ньому становитьблизько 33 млрд дол. США, а чистийприбуток — близько 3,5 млрд дол.США. Підприємства концерну виготовляють ліки та різноманітну хімічну продукцію. Дізнайтеся більшепро діяльність Bayer на офіційномусайті цього концерну в Україніта з інших інтернет-ресурсів.

НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ-ВИРОБНИКИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ПОЛІМЕРІВ, ЛІКІВ. Виробництво мінеральнихдобрив у світі зростало дуже швидко із середини ХХ ст. до його90-х років. У ХХІ ст. цей процес уповільнився. Раніше більшість мінеральних добрив вироблялися в Північній Америціта Європі, а з початком ХХІ ст. їх основним виробником ставКитай. Десятка провідних світових виробників мінеральнихдобрив може дещо змінюватися залежно від стану ринку,але в загальних рисах вона така: Білорусь (мал. 122), Індія,Індонезія, Канада, Китай, Німеччина, Росія, США, Україна,Франція.

Виробництво полімерних матеріалів є свідченням певного рівня розвитку національної економіки та впровадження у виробництво прогресивних технологій. Тривалий час лідерські позиції в цьому виробництві посідали США, Японія, Німеччина. Тепер зросла роль економіки Китаю. Значнукількість полімерів виробляють Республіка Корея, о. Тайвань, Франція.

Світовими лідерами з виробництва пластмас є Китай, Німеччина, Республіка Корея, США, о. Тайвань, Японія. Найбільшимивиробниками синтетичних волокон є Китай, США, о. Тайвань. Синтетичний каучук виробляють переважно в Китаї, Німеччині, Росії, США,Франції, Японії.

Виробництво ліків завжди відзначалося високою технологічністю, потребувало нових наукових розробок і відповідного рівня розвитку машинобудування. Тому воно концентрується переважно в розвинених країнах світу. Найбільшими виробниками ліків у світі є країни Європи та США.Ця індустрія добре розвинена в Австрії, Італії, Німеччині (мал. 123),Угорщині, Франції, Швейцарії та інших країнах. Останнім часом фармакологія стрімко прогресує в Ізраїлі, Індії та Китаї.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Основними чинниками розвитку хімічної промисловості є: сировинний, водний,енергетичний, транспортний,трудовий.

2. У ХХ ст. більшість основних хімічних підприємств розміщувалисяв США, у ХХІ ст. значна маса хімічної продукції виробляється в Китаї.

3. У США зосереджено близько 20 % хімічного виробництва світу.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте значення кожного із чинників розміщення хімічної промисловості та вкажіть, яким чином вони впливають на її розвиток.

2. Підтвердьте або спростуйте твердження, що ресурсний чинник є найважливішим у розвитку хімічної промисловості.

3. Укажіть, про що свідчить виробництво полімерних матеріалів у певній країні.

4. Підготуйте інформацію про виробництво ліків у країнах Європи: Німеччині,Швейцарії, Австрії, Угорщині.

5. Поміркуйте, які інтегровані механізми можна задіяти для спільного виробництва мінеральних добрив в Білорусі та Україні.

6. Скориставшись матеріалами підручника, атласу та інформацією з мережіІнтернет, заповніть у зошиті таблицю 18.

Таблиця 18

Країни-лідери з виробництва

ліків

каучуку

синтетичних

волокон

пластмас

       

Мал. 123.

Завод Bayer у м. Леверкузені(Німеччина)—один з хімічнихгігантів Європи

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^