mozok.click » Географія » Хімічна промисловість в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 6532
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 00:56
31-01-2018, 00:56

Хімічна промисловість в Україні

Категорія: Географія

Поміркуйте, з яким промисловим виробництвом найтісніше пов’язана хімічна промисловість.

Хімічна промисловість в Україні та основні центри виробництва хімічної продукції. За специфікою формуванняхімічна індустрія належить до складних видів виробництв. У її структурівиділяють такі підвиди: гірничо-хімічний, основна хімія, хімія органічного синтезу, виробництво полімерних матеріалів, хімія тонкого органічного синтезу (лаки, фарби, фотохімічні товари), побутова хімія. Основухімічної промисловості становлять: видобування сировини, виробництвомінеральних добрив і полімерних матеріалів.

Хімічна індустрія стрімко розвивається, тому її структура із часом змінюється. Тож колись єдина хімічна промисловість тепер поділяєтьсяна нафтохімічну, хімічну, мікробіологічну та фармацевтичну.

Численні міжвидові, внутрішньовидові й технологічні зв’язки, широкий асортимент продукції, використання великої кількості палива, енергії та води зумовлюють своєрідність територіальної організації хімічної промисловості. Сучасне розміщення її підприємств зумовлене також географічними, економічними й технічними чинниками.

Основна хімія — це виробництво мінеральних добрив, кислот, соди. При виробництві мінеральних добрив ураховують два основні чинники: близькість до споживача та наявність сировини.Азотні добрива виготовляють у Черкасах та з відходів коксохімічного виробництва у Сєвєродонецьку.

Калійні добрива виробляють у районах видобування сировини. Цей напрям основної хімії зазнає реорганізації. Для відродження виробництва калійних добрив розроблено спеціальну програму, згідно з якою рівень їх випуску планується довести до 1,5 млн т на рік. Калійні добрива виготовляютьна підприємствах «Полімінерал» (м. Стебник Дрогобицькогорайону Львівської області), «Оріана» (м. Калуш Івано-Франківської області), «Сірка» (м. Новий Розділ Львівської області), «Хімпром» (м. Вінниця), а також на Костянтинівськомухімічному заводі.

Фосфорні добрива виробляють у безпосередній близькості до споживача — у Вінниці, Сумах (мал. 124), Одесі або в районах металургійного виробництва (Маріуполь).

Найбільші центри виробництва соди в Україні — це Лисичанськ та Слов’янськ. Кислоти виробляють у Рівному, Новому Роздолі,Кам’янському.

Гірничо-хімічна промисловість забезпечує сировиною підприємства хімічної промисловості. Вона охоплює видобування сірки (Роздольськета Новояворівське підприємства), калійних солей (Калуш, Стебник),кам’яної солі (Артемівське, Сакське, Солотвинське), фосфоритів(Незвиське, Кролевецьке).

Проаналізуйте карту (мал. 125). Визначте найбільші центри основної хімії в Україні.


Свого часу вирішували, яке підприємство будувати в м. Білій Церкві на Київщині: шинний чи автомобільний завод. Чи справді такі схожі принципи розміщення цих підприємств? Відповідьаргументуйте.

Хімія органічного синтезу охоплює виробництво синтетичних матеріалів. В Україні найрозвиненішими є такі різновиди оргсинтезу, як шинна (Біла Церква (мал. 126), Дніпро) та гумоазбестова промисловість (Лисичанськ, Суми, Одеса,Біла Церква) (мал. 125).

Гумова промисловість виробляє тисячі найменувань продукції. Вона представлена Білоцерківським заводом гу-мотехнічних виробів, Київським підприємством «Київгума»,Київським і Сумським регенераторними заводами, підприємствами в Бердянську, Запоріжжі, Харкові, Одесі.

Розміщення полімерної промисловості залежить від достатньої кількості вуглеводневої сировини, палива, електроенергії, води, а деяких підвидів — від трудових ресурсів.Пластмаси виробляють на нафтохімічних комбінатах, азотно-тукових і хлорних заводах, а також у спеціалізованих цехахпідприємств. Найбільшими виробниками синтетичних смол

і пластмас є Сєверодонецьк, Кам’янське та Первомайськ. У великих містах України випускають поліхлорвінілові смоли й пластмаси, у Сєвєродонецьку — склопластики та пластмасові вироби, а в Запоріжжі виробляють синтетичні смоли. На підприємствах Кам’янського й Первомайська випускають полівініл і полістирол. Центрами полімерної промисловостітакож є Калуш, Одеса, Київ, Фастів — вони забезпечують переробку синтетичних смол на пластмасові, плівкові та інші вироби.

Лакофарбова промисловість поставляє споживачам оліфу, лаки, фарби, розчинники, шпаклювальні суміші (мал. 127). Основні центри:Одеса, Львів, Борислав, Чернівці, Кривий Ріг, Кам’янське.

Хімія тонкого органічного синтезу. До тонкої хімії належить виробництво барвників (активні, хромові, кислотні, аніонні), поверхнево-активні речовини (піногасники), хімікати-добавки для гуми й пласмас і т. ін. Одним з відомих підприємств є «Барва» (мал. 127), яке розташоване в Тисменецькому районі Івано-Франківської області.

Промисловість хімічних волокон характеризується високою матері-ало-, енерго- й водомісткістю. Розрізняють хімічні волокна штучні, які виробляють із целюлози, та синтетичні, сировиною для яких є синтетичнісмоли. Найбільші підприємства розміщені в Чернігові (синтетичні волокна), Києві (Дарницький шовковий комбінат), Черкасах (штучний шовк),Сокалі (штучне волокно).

Проаналізуйте значення цих підприємств (мал. 128) для енергетичної безпеки України.

Мал. 128. Кременчуцький (а)і Херсонський (б)нафтопереробнізаводи

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В укрАїні. Хімічна промисловість є одним з найбільших забруднювачів навколишнього середовища, але водночас чи не єдина опікується утилізацією виробничих відходів. Упровадження прогресивних хімічних технологій, що дають змогу звести до мінімуму промислові відходи, максимальне очищення стічних вод і викидів в атмосферу сприятимуть оздоровленню місць надмірної концентрації хімічних підприємств,а також дають змогу обмежити вплив природних чинників на розміщення об’єктів хімічної промисловості в регіонах з порівняно високим рівнемзаселення.

Значення хімічної промисловості надалі зростатиме, особливо це стосується хімії полімерів і тонкого органічного синтезу. Їх розвиток у майбутньому є нагальною потребою для української економіки.

нафтохімічна, мікробіологічна та фармацевтична промисловість. Нафтохімічна промисловість розвинулася на базі нафтопереробних підприємств. Україна власними ресурсами забезпечує близько 8 % потребу сирій нафті. Нафтопереробна промисловість зосереджена

в районах видобування нафти, портових містах, у Донбасі, Придніпров’ї, Прикарпатті та в центральній частині України. Це нафтопереробні підприємства Одеси, Бердянська,Кременчука, Херсона (мал. 128), Лисичанська, Запоріжжя,

Вінниці, Дрогобича, Борислава, Надвірної та Львова. Основні нафтохімічні підприємства розташовуються на нафтопроводах, якими надходить імпортна нафта (Кременчук, Лисичанськ, Херсон, Одеса), а також біля власних джерелсировини (Борислав).

Мікробіологічна промисловість випускає антибіотики, кормові добавки для тваринництва та ферментні препарати.

Це доволі перспективний вид діяльності, який є наукоємним за своєю сутністю. Ще недостатньо розвинена українська хіміко-фармацевтичнапромисловість. Лише на 20 підприємствах здійснюється випуск кінцевої продукції, обсягом близько 600 найменувань. Обсяг виробництва фармацевтичних підприємств не забезпечує потреб населення, тому значнучастину ліків доводиться завозити з-за кордону. Найбільші центри: Харків (мал. 129), Київ, Одеса, Львів. Певним досягненням є започаткуваннявипуску важливого медичного препарату — інсуліну


Мікробіологічна промисловість

забезпечує господарство країни дуже важливими препаратами. Так,на підприємствах Одеси та Львовавиготовляють переважну більшістьнеобхідних вакцин, які потрібні дляімунізації населення. У межах України поки що не випускають тільки вакцину від поліомієліту.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. У структурі хімічної промисловості розрізняють такі підвиди: гірничо-хімічний, основна хімія, хімія органічного синтезу, хімія тонкого органічного синтезу, виробництво полімерних матеріалів.

2. У процесі розвитку від хімічної промисловості відокремилися нафтохімічна, мікробіологічна та хіміко-фармацевтична, які є тепер спорідненими з нею видами економіної діяльності.

3. Найважливішими чинниками розміщення хімічної промисловості є:сировинний,енергетичний, водний,трудовий.

знаю, розумію, вмію пояснити

1. Користуючись картою, схарактеризуйте розміщення підприємств із виробництва хімічної продукції.

2. Опрацювавши відповідні карти шкільного атласу, визначте найбільші центрихімічної, нафтохімічної та фармакологічної промисловості, нанесіть їх на контурну карту та сформуйте висновок про основні тенденції їх розміщення.

3. Чому хімічну промисловість вважають брудною з екологічної точки зору ?

4. Заповніть у зошиті таблицю 19, указавши в ній найбільші центри виробництвадобрив в Україні.

Таблиця 19. Центри виробництва добрив в Україні

Азотні добрива

Калійні добрива

Фосфорні добрива

     

5. Сформулюйте основні принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.

6. Дайте розгорнуту характеристику територіальної та видової структури хімічної індустрії.

7. Яке найближче до вас хімічне підприємство ви знаєте? Як воно функціонує?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^