mozok.click » Географія » Загальна характеристика машинобудування України
Інформація про новину
  • Переглядів: 2505
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 01:39
31-01-2018, 01:39

Загальна характеристика машинобудування України

Категорія: Географія

Поміркуйте, як впливає машинобудування на ваше повсякденне життя.

МАШИНОБУДУВАННЯ — НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАПРЯМ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Про важливість для України машинобудування свідчить хоча б такий факт: воно охоплює майже всі спеціалізовані види (загалом їх близько 20). У світі такий повний спектр машинобудівних видів мають близько 10 країн. Він є основою важкої індустрії йвідіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази національної економіки. У сучасних умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль у пришвидшенні науково-технічного прогресу.Випускаючи знаряддя праці, машинобудування забезпечує комплекснумеханізацію й автоматизацію виробництва.

Незважаючи на складність реформування комплексу в нових умовах, він усе-таки розвивається. За роки незалежності України було сформовано новий його напрям, єдиний, якого бракувало для повного набору, —виробництво годинників (мал. 144). У структурі комплексу відбулисяпевні важливі зміни, спрямовані на збільшення частки виробництв, яківипускають предмети споживання: побутову техніку, комп’ютери, мобільні телефони, транспортні засоби особистого користування.

На машинобудування припадає значна частка промислово-виробничого потенціалу України. Роботу машинобудівних підприємств забезпечують понад 1 млн працівників.Пріоритетними видами машинобудування є: авіаційний, аерокосмічний, суднобудування, електронний, виробництво міських транспортних засобів, оборонний експортний напрям, виробництво зернових комбайнів, енергоощадного обладнання.

Частка машинобудування в загальному обсязі промислової продукції помітно скоротилася за останнє десятиліття й сьогодні не перевищує 15 %.

Українське машинобудування значною мірою залежить від постачання комплектуючих: частка імпортних компонентів у його продукції становить 41 % (натомість у Франції — 20,5 %, США — 9,5 % Японії — 4 %). Таким чином, одне з головних завдань вітчизняного машинобудування —зменшення залежності від інших країн шляхом розвитку власного виробництва багатьох необхідних компонентів для всіх видів продукції.

У економіці України провідні місця посідають такі види машинобудування: важке і транспортне, сільськогосподарське, автомобільна й електротехнічна промисловість. Саме їм належить більша частка виробленої вартості продукту.

Дізнайтеся детальніше про Київський годинниковий завод (мал. 144) на його офіційному сайті.

принципи розміщення підприємств машинобудівного комплексу. Машинобудування визначає науково-технічний прогрес. Вирішальне значення для розміщення машинобудівних підприємств мають такі чинники: споживчий, сировинний, трудовий, науковий та факторзручного транспортно-географічного положення.


 

Які основні відмінності в розташуванні машинобудівних підприємств у Краматорську та Львові (мал. 145, 146)?

Металомісткі виробництва тяжіють до металургійних баз (виробництво шахтної та гірничодобувної техніки, устаткування для металургійної промисловості, локомотивобудуван-ня, вагонобудування). Складальні підприємства (виробництвоавтомобілів, літаків) розташовуються на перетині важливихтранспортних шляхів, бо потребують кооперування великоїкількості підприємств, які постачають різноманітні деталі.

Наукоємні виробництва розташовують у великих містах, де є багато висококваліфікованих кадрів. Чимало підприємствмашинобудування (суднобудування, виробництво сільськогосподарської техніки) розміщені поблизу споживача, щознижує транспортні витрати.

Важке машинобудування тяжіє до металургійних баз і споживача. У його рамках виробляють енергетичне, металургійне, гірничо-шахтне, хімічне устаткування й обладнання.

Найбільші центри: Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь,

Горлівка, Краматорськ. Виняткове значення цього комплексу серед інших полягає в тому, що саме його підприємства виготовляють знаряддя праці для матеріального виробництва, оснащують нематеріальне виробництво, примножуютьзавдяки механізмам продуктивну працю та інтелектуальніможливості людини (мал. 145).

Легендарним також є вітчизняний автовиробник —

«АвтоЗАЗ», що в Запоріжжі. Це єдине в Україні підприємство, яке здійснює повний цикл виробництва легкових автомобілів, що включає штампування, зварювання, фарбування, обладнання кузова таскладання автомобіля (мал. 147).

У 90-х роках холдингова компанія «Львівський автобусний завод»(ЛАЗ) була внесена до «Книги рекордів Гіннеса» за те, що виробництвоавтобусів сягнуло 14 600 одиниць нарік (мал. 146). ЛАЗ спеціалізуєтьсяна випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Доскладу холдингу входять «Львівськіавтобусні заводи», «Дніпровськийавтобусний завод» (м. Кам’янське),«Миколаївський машинобудівнийзавод» (м. Миколаїв), торговий дім«Українські комерційні автомобілі»,сервісна компанія «Бус-Сервіс»,лізингова компанія LAZ Finance тощо.

Тракторне й сільськогосподарське машинобудування орієнтується на споживача. Найбільші його центри розташовані в степовій та лісостеповій зонах: Харківська область (Деркачі, Лозова), Київ, Кропивницький,

Вінниця, Мелітополь, Одеса, Львів, Дніпро, Херсон, Тернопіль, Бердянськ та ін.

Електротехнічне машинобудування орієнтується на трудові ресурси й споживача. Охоплює понад 100 підприємств. Найбільші з них — у Харкові, Запоріжжі, Донецьку,Тернополі, Одесі, Бердянську.


 

Виробництво транспортних засобів є важливим і складним напрямом машинобудування. У ньому вирізняють кілька підвидів. Залізничне машинобудування — цевиробництво локомотивів (Харків, Кременчук), вагонів(Кам’янське, Кременчук), цистерн (Маріуполь). Автомобільна промисловість дає народному господарству легкові(Запоріжжя, Луцьк, Сімферополь) та вантажні (Кременчук)автомобілі, автобуси й автонавантажувачі (Львів), тролейбуси (Дніпро), мотоцикли (Київ), мопеди (мал. 148), велосипеди та іншу продукцію (запчастини, окремі вузли та блоки). Центрами авіакосмічної промисловості є Київ, Харків,Дніпро. Суднобудування та судноремонт розміщені в найбільших морських і річкових портах (Миколаїв, Херсон,Одеса, Чорноморськ, Київ, Кілія).

Для виробництва транспортних засобів важливими є такі чинники, як наявність кваліфікованих трудових ресурсів, урахування транспортного чинника та орієнтація на споживача.

Розміщення підприємств машинобудування, що спеціалізується на оборонних технологіях, ґрунтується на багатьох чинниках. Найголовнішим з них є близькість до наукових баз, бо саме вони є «певнимилокомотивами, що тягнуть за собою продуктивність цього виду виробництва». Найбільшими з таких центрів є Дніпро, Харків та Київ. Крімцього, важливим чинником є кваліфіковані трудові ресурси, яких чимало у великих містах України.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Частка машинобудування в загальному обсязі промислової продукціїостаннім часом помітно скоротилася.

2. Українське машинобудування значною мірою залежить від постачання комплектуючих із-за кордону.

3. Металомісткі підприємства тяжіють до металургійних баз, складальні — до транспортних вузлів, а наукомісткі — до великих міст.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Зіставте принципи розміщення металургійних і машинобудівних підприємств.

2. Доведіть, що машинобудування є найважливішою ланкою промисловості.

3. Які перспективи розвитку машинобудування в Україні?

4. Які машинобудівні підприємства є у вашій області? Як ви поясните причинитакого розташування?

5. Зіставте чинники розміщення підприємств важкого машинобудування та тих,на яких здійснюється виробництво транспортних засобів.

6. Яким чином пов’язане машинобудування з оборонною сферою?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^