mozok.click » Правознавство » Адміністративні правопорушення та відповідальність за них
Інформація про новину
  • Переглядів: 4618
  • Автор: admin
  • Дата: 8-02-2018, 01:23
8-02-2018, 01:23

Адміністративні правопорушення та відповідальність за них

Категорія: Правознавство

Згадайте.... — що таке правопорушення, який його склад;

— які види проступків ви знаєте.

Як ви розумієте... — вислів Івана Котляревського «Хто живе чесно й годується трудами своїми, тому й шматок черствого хліба смачніший од м'якої булки, неправдою нажитої»?

Чи знаєте ви, що... — якщо вчинений адміністративний проступок є малозначним, орган (посадова особа), який уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від відповідальності за проступок й обмежитись усним зауваженням?

«Розплата в цьому світі настає завжди. Є два генеральні прокурори: один — хто стоїть біля ваших дверей і карає за проступки проти суспільства, інший — сама природа. Їй відомі всі провини, що вислизають від законів».

Дені Дідро, письменник

25.1. Що таке «адміністративне правопорушення?

Одним із видів правопорушень, як ви вже знаєте, є проступки, які можуть мати різний ступінь шкідливості й посягати на різні цінності і блага, що охороняються державою. Ті з них, що посягають на державний чи суспільний порядок, на власність, права і свободи громадян, права і законні інтереси підприємств, установ і організацій, на встановлений порядок управління тощо, називають адміністративними. А відповідальність за їх учинення передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), прийнятим ще 07.12.1984 р., та іншими законами (це визначає Стаття 2 КУпАП)Адміністративне правопорушення (проступок) — протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. (Стаття 9 КУпАП)

Адміністративне правопорушення має притаманні тільки йому ознаки:

• протиправність — означає, що така поведінка особи заборонена

законодавством;

• шкідливість — адже за своєю природою таке діяння є анти

громадським і завдає шкоди інтересам громадян, суспільства, держави;

• винність — внутрішнє ставлення особи до своєї поведінки та її

наслідків (хотіла вона їх настання чи навіть не передбачала, що вони можуть настати). Від того, умисно чи необережно вчинено правопорушення, залежить суворість стягнення, можливість звільнення від адміністративної відповідальності. А відсутність вини виключає визнання діяння адміністративним порушенням;

• це вольовий акт (діяння), тобто особа поводиться саме так із власної

волі, і така поведінка може бути як дією — активним порушенням установлених нормами права заборон (наприклад, дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати; знищення громадянами межових знаків меж землекористувань, незаконне вирубування й пошкодження дерев і чагарників; марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів; самовільний проїзд у вантажних поїздах, посадка і висадка під час руху потяга, проїзд на підніжках і дахах вагонів тощо), так і бездіяльністю — пасивним невиконанням передбачених нормативними актами обов’язків (скажімо, порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати або виплата їх не в повному обсязі; неподання громадянами декларацій про доходи; невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень; умисне приховування громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності);

• караність означає, що за скоєння адміністративного правопорушення

настає адміністративна відповідальність.

Як і будь-яке правопорушення, адміністративний проступок має свій склад, який охоплює чотири елементи:

1. Об’єкт

адміністративного

правопорушення

Суспільні відносини, тобто відносини, які складаються в різних галузях діяльності людей, й зокрема: громадський порядок, власність, права і свободи громадян, установлений правопорядок тощо

2. Об’єктивна сторона

Зовнішня сторона проступку — дія чи бездіяльність особи, яка призвела до правопорушення і, як правило, до негативного наслідку

3. Суб’єкт адміністративного правопорушення

Фізична, осудна особа — громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка вчинила проступок і яка досягла встановленого законодавством віку адміністративної відповідальності. Згідно зі ст. 12 КУпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент скоєння право-порушення 16-річного віку.

Для окремих адміністративних правопорушень характерний спеціальний суб’єкт — посадова особа, власник транспортного засобу, військовослужбовець

4. Суб’єктивна сторона

Внутрішня сторона проступку — це психічні процеси, які відбуваються в свідомості суб’єкта, що характеризують його волю, думки, наміри. Включає в себе: вину (основна ознака), мету вчинення проступку, мотив

Право, виражене в тексті закону


КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

Практичне завдання

Визначте об’єктивну сторону вказаних адміністративних правопорушень

і доповніть таблицю

Адміністративне правопорушення

стаття

КУпАП

об’єктивна

сторона

1. Знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках

ст. 65

дія

2. Самовільне, без потреби, зупинення поїзда

ст. 109

 

3. Невиконання особами, які перебувають на повітряному судні, розпоряджень командира судна

ст. 112

 

4. Пошкодження споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку

ст. 114

 

5. Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів

ст. 1212

 

6. Пошкодження таксофонів

ст. 148

 

7. Самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або громадського житлового фонду чи фонду житлово-будівельних кооперативів

ст. 151

 

8. Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця

ст. 1643

 

9. Виконання робіт, надання послуг, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил

ст. 168і

 

10. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку

ст. 173і

 

11. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

ст. 1854

 

12. Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу

ст. 2121

 

Право, виражене в тексті закону

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Учинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


25.2. Види адміністративних стягнень

Кожна особа, яка вчинила правопорушення, повинна відповідати за нього. А відповідальність полягає у застосуванні до осіб, що винні у вчиненні адміністративних правопорушень, адміністративних стягнень.

Зверни увагу!

Адміністративне стягнення — міра відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами. (Стаття 23 КУпАП)

КУпАП установлює такі види адміністративних стягнень:

Попередження

(ст.26 КУпАП)

як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі або фіксується іншим установленим способом

Штраф

(ст.27 КУпАП)

є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення

Штрафні бали

(ст.271 КУпАП)

стягнення, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів. У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який учинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею КУпАП

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом

адміністративного правопорушення (ст.28 КУпАП)

полягає в примусовому вилученні цього предмета за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат з реалізації вилученого предмета

Конфіскація предмета,

який став знаряддям

полягає в примусовому безоплатному переданні цього предмета у власність держави за рішенням суду.

вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст.29 КУпАП)

Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України

Позбавлення спеціального права,

наданого даному громадянинові, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст.30 КУпАП)

Наприклад, позбавлення права полювання застосовується на строк до 3 років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом; позбавлення права керування транспортними засобами застосовується на строк до 3 років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до 10 років за систематичне порушення порядку користування цим правом.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк від 6 місяців до 1 року

Громадські роботи

(ст. 301 КУпАП)

полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи призначають судом на строк від 20 до 60 годин і їх відбувають не більш як 4 години на день.

Це стягнення не призначають інвалідам першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старшим 55 років і чоловікам, старшим 60 років.

Виправні роботи

(ст.31 КУпАП)

призначають судом на строк до 2 місяців із відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20 % її заробітку в дохід держави

Адміністративний

арешт

(ст.32 КУпАП)

призначається судом лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Адміністративний арешт не застосовують до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, до неповнолітніх, до інвалідів першої і другої груп

Арешт з утриманням на гауптвахті

(ст.321 КУпАП)

встановлюється і призначається судом лише у виняткових випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на строк до 10 діб. Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до військово-службовців-жінок

До осіб, які не є громадянами України, може бути застосовано видворення за межі України.

Розв'яжіть юридичну ситуацію

Дайте юридичну оцінку запропонованих ситуацій. Виконайте завдання в групах

1. Троє студентів о шостій годині ранку у дворі будинку по вул. Кривоноса в м. Тернополі кричали і сварилися, поводилися зухвало, пошкодили поштову скриньку та закидали брудом стіни та вікна будинку, своїми діями порушували громадський порядок і спокій громадян.

1. Прочитайте ст. 173 КУпАП і дайте відповідь на запитання: чи є в їх діях склад правопорушення, передбаченого цією статтею?2. Яке зі стягнень може призначити їм суддя?

2. За ворожіння у громадському місці була затримана вагітна циганка. Свою вину у вчиненні цього адміністративного правопорушення вона не заперечувала, однак виправдовувалася тим, що не знала, що ворожіння є протиправним. За вчинення цього діяння до неї було застосоване стягнення у вигляді адміністративного арешту на три доби. 1. Прочитайте ст. 181 КУпАП і дайте відповідь на запитання: чи є незнання про протиправність діяння підставою для звільнення від відповідальності? 2. Чи правильно було обрано адміністративне стягнення? 3. Які зі стягнень можна призначити за скоєння правопорушення, передбаченого цією статтею?

Повторення — матір навчання!

1. Дайте відповіді на запитання:

— Що таке адміністративне правопорушення?

— Які ознаки адміністративного правопорушення?

— Хто може бути суб’єктом адміністративного правопорушення?

— Що таке адміністративне стягнення?

— Які адміністративні стягнення встановлено законодавством?

2. Наведіть приклади адміністративних правопорушень, які вчинено шляхом дії та шляхом бездіяльності.

3. Поміркуйте, чим відрізняються «виправні роботи» і «громадські роботи» як види адміністративних стягнень?

4. Поміркуйте, чи передбачено КУпАП специфічні адміністративні стягнення для окремих категорій суб’єктів?

Сумлінно!

1. Склади розгорнутий план повідомлення на тему «Адміністративні правопорушення та юридична відповідальність».

2. Запиши у вигляді «лінії цінностей» види адміністративних стягнень від найсуворішого до найлегшого.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Васильків, Кравчук

 


^