mozok.click » Podręczniki w języku polskim » Informatyka » Etapy tworzenia witryn. Konstruowanie stron internetowych
Інформація про новину
  • Переглядів: 1401
  • Автор: admin
  • Дата: 27-03-2018, 14:48
27-03-2018, 14:48

Etapy tworzenia witryn. Konstruowanie stron internetowych

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Informatyka

1. Co to jest design? Jakie główne zasady designu prezentacji oraz slajdów?

2. Co to jest uzupełnienie? Jakie jest znaczenie w trakcie tworzenia publikacji?

3. Z czego kształtuje się nazwa domeny zasobu internetu; URL-adres?

ELEMENTY STRUKTURY STRON INTERNETOWYCH

Strony internetowe są informacyjnymi zasobami służby World Wide Web, już poznaliście wcześniej, jak spełniać wyszukiwanie oraz przegląd stron. Rozpatrzymy sposoby ich tworzenia.

W strukturze strony internetowej ustalamy następujące składowe (rys. 9.16):

• kontent (ang. content — treść) — pojęciowe wypełnienie strony internetowej, dostępne użytkownikowi: teksty, obrazy, wideo, dźwiękowe dane itp.;

• elementy nawigacji - środki dla przejścia do innych stron internetowych;

• design (wzornictwo) - elementy strukturałizowania tekstu i jego formatowania, opracowania strony.

Strony internetowe są tekstowymi dokumentami. Ich stwarzają z wykorzystaniem języka z oznaczeniem hipertekstu HTML (ang. Hyper Text Markup Language — język oznaczenia hipertekstu). W nich mieści się HTML-kod strony internetowej składający się z danych dwóch typów:

• tekstu, który będzie wyświetlał się na stronie;

• tagów (ang. tag - etykieta, oznaka) — rozkazów, co wyznacza oznaczenie tekstu: jego strukturę, format fragmentów tekstu, zabezpieczające wstawianie nietekstowych obiektów na stronę i inne.Przejrzeć HTML-kod strony internetowej, otwartej w oknie przeglądarki Google Chrome, można wyborem w kontekście spisu strony działania Przejrzeć źródło strony. Na rysunku 9.17 przedstawiono obraz części strony internetowej oraz odpowiedni fragment HTML-kodu.

Chcesz wiedzieć więcej?

W fragmencie kodu, podanego na rysunku 9.17, jest tagi, które wyznaczają strukturę strony:

<h1> ... </h1> - tag tworzenia tytułu na stronie internetowej. W stworzonym tytułu pochodzi tekst: 6 stycznia - Wieczór Święty (Czas przed wieczorem Bożego Narodzenia Chrystusowego);

<img src=«...»/> - tag wstawki na stronę internetową obrazu oraz ustalenia znaczeń jego właściwości. W podanym fragmencie na stronę wstawiono obraz z plika /images/4_ Svatkovyi_kalendar/aa52251 fab14.jpg.

<p> ... </p> - tag tworzenia akapitu na stronie internetowej. W stworzonym akapicie umieszczono tekst: Zgodnie z dawną tradycją należące festyny Bożego Narodzenia zaczyna się jeszcze wieczorem w przeddzień Bożego Narodzenia z duchownych i materialnych przygotowywać. Wieczór ten nazywa się Świętym lub Czasem przed wieczorem Bożego Narodzenia Chrystusowego, co przypada na 6 stycznia.

<strong> ... </strong> - tag wydzielania fragmentu tekstu półtłustą czcionką. Na stronie wydzielono tekst: Jednak nie mniej ważną była zrobiona zawczasu i poważne przygotowanie do bożonarodzeniowy-noworocznych obrzędów.

<a href=«...»> ... </a> - tag tworzenia hiperłącza. W podanym fragmencie te hiper-łącza związano ze słowem Diducha oraz zabezpieczają przejście na stronę tej samej strony internetowej z adresem /zvychai-ta-obriady/obriadova-symvolika/279-didukh.

ETAPY TWORZENIA WITRYNY

Opracowanie witryny składa się z kilku etapów. Te etapy są analogiczne do etapów rozstrzygnięcia zadań z użyciem komputera.

Przedstawienie zadania. Na tym etapie wyznacza się cel tworzenia strony internetowej, jego główna tematyka, spełnia się analiza istniejących stron internetowych takiej samej lub podobnej tematyki. W wyniku projektant musi wiedzieć:

• cel, z którym tworzy się strona internetowa;

• tematykę strony internetowej, odmienności strony internetowej od innych stron internetowych takiej samej tematyki;

• audytorium potencjalnych zwiedzających strony internetowej: wiek, płeć, koło interesów itp;

lista serwerów do rozmieszczenia na stronie internetowej: forum, czat, system wyszukiwania web katalog, poczta elektroniczna i inne;

• perspektywy rozwoju strony.

Wyznaczenie struktury strony internetowej. Na tym etapie ważnie złożyć listę rozdziałów strony internetowej dla kształtowania systemu nawigacji, spis stron, wyznaczenie łączników między nimi. Ilość stron będzie zależała od tego informacyjnego napełnienia, które planuje się na nim rozmieścić. Wynikiem musi stanąć mapa strony internetowej — schemat, wizualnego odzwierciedlenia hierarchii stron, łączniki oraz przejścia między nimi, czyli wewnętrzną strukturę strony internetowej.

Na przykład, dla strony internetowej waszej klasy, głównym kołem czytelników będą uczniowie klasy i ich rodziny, mapa strony internetowej może być podobna do przedstawionej na rysunku 9.18.

Opracowanie struktury strony internetowej. Następnym zadaniem jest wyznaczenie struktury wyglądu zewnętrznego stron internetowych. Ponieważ dla większości stron internetowych proponuje się stosować jedyny styl, dla tego należy wyznaczyć schemat rozkładu na stronach głównych bloków: jak będzie rozmieszczono główny materiał, dodatkowe informacyjne i reklamowe bloki, anonsy, menu kontekstowe, licznik zwiedzających itp.


Z reguły, na stronach internetowych przewidziano rozmieszczenie:

• górnego bloku — tytułu, w którym mieszczą się łogotyp oraz nazwy;

• bloku nawigacji (menu kontekstowe) dla przejścia do głównych rozdziałów strony internetowej;

• informacyjnego bloku z głównym materiałem, co zajmuje centralną część strony;

• dolnego bloku — sutereny, dla rozmieszczenia kontaktowych danych, zawiadomienie o autorskich prawach itp.

Przykład struktury strony internetowej podano na rysunku 9.19.

Jeśli opracowanie strony internetowej będzie spełniać się automatyzowanymi środkami, to jej struktura może być zaproponowana w szablonie strony.

Opracowanie design-makiety strony internetowej. Design-ma-kieta stron włącza zestaw znaczeń właściwości tekstowych i graficznych obiektów strony: kolorowej gammy, elementów graficznej ozdoby, zestawu czcionek i in., czyli wyznaczenia stylu strony internetowej. Design-makieta opiera się na poprzednio opracowaną zewnętrzną strukturę strony internetowej. Ważnie, żeby styl odpowiadał mianowaniu strony internetowej, właściwościom głównej audytorium które przewidywano dla strony internetowej, był orientowany na nadanie największych wygodnego postrzegania głównego materiału.

Design-makieta (rys. 9.20) może być opracowana przez designera w redaktorze graficznym, malowano na papierze itp. Jeżeli opracowanie strony internetowej będzie wypełniać się automatyzowanymi środkami, to warianty design-makiety mogą być zaproponowane w tematach strony internetowej.

Tworzenie i uzupełnienie strony internetowej. Tworzą się strony, jak rządziło, z użyciem tagów języka HTML. W trakcie tworzenia odbywa się uzupełnienie stron. Uzupełnienie - to proces rozmieszczenia na strony podczas jej tworzenia tekstowych, graficznych i innych obiektów tak, aby strona otrzymała wygląd według opracowanej design-makiety. Na tym etapie spełnia się i informacyjne napełnienie strony internetowej.

Jeśli na etapie przedstawienia zadania przypuszczało się rozmieszczenie na stronie internetowej dodatkowych serwisów oraz środków wstecznego związku, takich jak systemy wyszukiwania, głosowania, forumów i inne, to jest potrzebny jeszcze i etap programowania strony internetowej. Przy automatyzowanym stworzeniu strony internetowej z podanych środków mogą być wstawione z gotowych szablonów.

Rozmieszczanie (publikacja) strony internetowej. Podczas etapów tworzenia stany przechowane są w lokalnym komputerze projektanta, otrzymuje imię domeny oraz umieszcza się na serwerze, gdzie jest dostępną dla przeglądania użytkownikami Internetu z ograniczonym dostępem.

Serwer nadaje usługi hostingu. Hosting (ang. hosting - przejawy gościnności) - nadanie zasobów urządzeń i oprogramowania do umieszczania plików użytkowników oraz do opracowania zapytań itd.

Istnieją online-systemy konstruowania stron internetowych, oraz zasobów programowych opracowania stron z nadaniem bezpłatnych usług hostingu. Taki jest systemy Google Strony internetowe, Weebly, uCoz i inne. W tych systemach tworzenie strony internetowej wykona się on-line na serwerze hostingu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dla tego, żeby waszą stronę internetową zaczęli odwiedzać użytkownicy Internetu, konieczna jest rejestracja w wyszukiwarkach oraz w katalogach, rozmieścić powoływanie na innych stronach internetowych. Ten proces nazywają popularyzacją lub podtrzymywaniem stron. Dla popularyzacji wykorzystują i inne środki, lecz ważnie, żeby materiały waszej strony internetowej były godne tego, żeby nimi zainteresowali się zwiedzający.

AUTOMATYZOWANE TWORZENIE WITRYNY

Tworzenie witryny środkami online-systemów konstruowania stron internetowych odbywa się ciągiem kilku kroków:

1. Rejestracja ewidencyjnego zapisu na serwerze online-systemu konstruowania stron internetowych.

2. Wybór nazwy strony internetowej oraz szablonu jego załatwienia.

3. Tworzenie strony internetowej, systemu nawigacji.

4. Wypełnienie stron kontentem.

5. Publikacja strony internetowej.

Rozpatrzymy, jak odbywa się proces opracowania witryny środkami, który bezpłatnie nadaje użytkownikom serwer Google. Odpowiedni serwis ma nazwę Google Strony internetowe.

Ewidencyjny zapis Google już stwarzałeś, pracując z pocztą elektroniczną oraz wspólnymi dokumentami Google.

Do tworzenia strony internetowej trzeba:

1. Wejść na Google Dysk z ewidencyjnym zapisem na konto Google.

2. Wykonać Stworzyć => Więcej => Google Strony internetowe.

3. Przejrzeć instrukcję tworzenia strony internetowej, wykorzystując panel Add content (ang. add content — dodać treść), lub zamknąć ją.

Po podjęciu tych działań w oknie przeglądarki będzie otwarta główna strona nowej strony (rys. 9.21) internetowej. W prawej części okna otworzy się boczna panel z elementami sterowania, przeznaczonymi do tworzenia, redagowania oraz formatowania stron internetowych strony internetowej. Jednocześnie na Google Dysk pojawi się pierworys strony internetowej z podpisem Strona internetowa bez nazwy, której odpowiada pewny znaczek

W późniejszym dla redagowania waszej strony internetowej - dodania oraz formatowania stron internetowych itp. — należy skorzystać się z urządzeń bocznej paneli. Otworzyć stronę internetową w trybie redagowania można podwójnym kliknięciem na jego pierworysie na Google Dysk.

WYBÓR NAZWY STRONY INTERNETOWEJ ORAZ SZABLONU

Nadanie nazwy stronie internetowej: należy wprowadzić do pola Wprowadź nazwę strony internetowej w górnej części tytułu strony z lewa. Jednocześnie będzie zmieniono na nazwę strony internetowej tekst Strona internetowa bez nazwy oraz podpis pierworysu strony internetowej na Google Dysk.

Wszystkie zmiany dla dokumentów Google, dokonane są na stronie internetowej i przechowane automatycznie.

Do wyboru szablonu strony internetowej trzeba:

1. Wybrać wkładkę Temat w prawej części okna.

2. Wybrać jeden z zaproponowanych tematów (rys. 9.22).

3. Wybrać kolorową gammę oraz styl czcionki z liczby zaproponowanych do wyboru tematu.

Możliwie zmieniać wygląd tytułu strony internetowej. Potem prowadzenie wskazywania na tytuł pojawia się panel ustawień z działaniami Zmienić obraz oraz Typ górnego logotypu. Wybór pierwszego działania powoduje otwarcie listy obrazów, które wykorzystują dla tytułu strony. Przy wyborze drugiego działania staje się możliwym zmiana typu tytułu — jako Duży bauer, Bauer lub Tylko tytuł.

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH

Po stworzeniu strony internetowej zawierającą jedyną stronę, i będąc główną stroną strony internetowej. Każda strona strony internetowej ma nazwę. Nazwę głównej strony trzeba wprowadzić do pola Tytuł strony.

Do tworzenia nowej oraz kolejnej strony na stronie internetowej:

1. Wybrać wkładkę Strony w prawej części okna.

2. Wybrać przycisk Dodać stronę

3. Wprowadzić nazwę strony do pola Nazwa strony.

4. Wybrać hiperłącze Gotowy.

Panel nawigacji formuje się automatycznie podczas tworzenia nowych stron oraz wyświetla się według ustawień domyślnych w górnej części tytułu z prawej strony okna każdej strony.

Kolejność stron można zmieniać, przeciągając z prawej części okna bloku tytułu strony do zapotrzebowanego miejsca.

Do tworzenia strony głównej tematycznego rozdziału należy przeciągnąć bloki tytułów innych stron do rozdziału na główną tytułową stronę rozdziału. Na rysunku 9.23 podano wygląd wkładki Strony podczas przeciągania tytułu

strony Edukacyjne materiały do tematycznego rozdziału Nauka.

Więc formuje się wewnętrzna struktura strony internetowej.

WSTAWIENIE OBIEKTÓW NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Na stronę internetową można wstawiać różne obiekty: tekstowe poła, obrazy, hiperłącza, dokumenty, które umieszczone na Google Dysku i inne. W tym celu mianowano wkładkę Dodać w prawej części okna przeglądarki.

Wszystkie obiekty, które dodają się na stronę internetową, rozmieszczone są osobnymi blokami, które możliwie przesunąć, zmieniać jego rozmiary, korzystając markerów na zasięgach oraz usunąć. Dla każdego bloku otwiera się osobna panel ustawienia.

Mianowanie oddzielnych elementów sterowania wkładki Dodać podano w tabeli 9.2.

Tabela 9.2

Mianowania oddzielnych elementów sterowania wkładki Dodać

Element sterowania

Mianowania

Do tworzenia bloku wprowadzenia tekstu

Do wstawki obrazu z Google Dysk, pod URL adresem z Internetu, z komputera itp.

Do wstawki obrazu z nosicieli danych waszego komputera

Do wstawki obiektów różnych typów z zasobów internetowych lub powoływań na nich według URL-adresu

Do wstawki powoływania na folder z waszego Google Dysk

Do wyszukiwania oraz wstawki wideo z serweru YouTube

Do wstawki waszej kreacji kalendarza w serwisie Google Kalendarz

Do wstawki waszej kreacji mapy w serwie Mapy Google

Do wstawki dokumentów różnych typów z waszego Google Dysku

Do usunięcia wstawionego obiektu należy wybrać przycisk Usunąć

na

paneli ustawień bloku obiektu.

Do poprzedniego przeglądu stron stworzonej strony internetowej można wybrać przycisk Poprzedni przegląd

w górnej części okna przeglądarki. W

tym trybie można zobaczyć, jak będzie wyglądała strona internetowa podczas przeglądu na ekranie monitoru, mapnika lub telefonu. W tym celu przeznaczono przyciski na paneli sterowania poprzednim przeglądem (rys. 9.24). Wyjść z ustawienia poprzedniego przeglądu można wyborem odpowiedniego

przycisku

PUBLIKACJA STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa nie będzie dostępna dla użytkowników Internetu do czasu jej publikacji. Dla publikacji należy:

1. Wybrać przycisk Opublikować w górnej części okna przeglądarki (patrz rys. 9.21).

2. Wprowadzić wykorzystując małe litery łaciny, cyfry oraz myślnik oraz pozostałą część URL-adresu strony internetowej. Pierwsza część adresu (nazwa domeny serwera oraz droga do plika) dla wszystkich stron internetowych będzie jednakowa: sites.google.com/view/. Ostatnia część musi być unikalna dla każdej strony internetowej. Jeżeli wybrany adres nie jest unikalny, o tym będzie powiadomiono, adres należy zmienić. Zapytanie o URL-adres strony internetowej odbywa się podczas pierwszej publikacji strony internetowej.

3. Wybrać przycisk Opublikować.

Opublikowaną stronę internetową można przejrzeć, wyborem działania Przegląd opublikowanej strony internetowej w spisie przycisku Opublikować. Adres zaproponowany dla przeglądu strony internetowej, będzie umieszczony w rzędzie adresy w oknie przeglądu opublikowanej strony.

Po wprowadzeniu zmian do strony internetowej należy wykonać ponowną publikację.


ADMINISTROWANIE STRONY INTERNETOWEJ

Dla normalnego funkcjonowania strony internetowej jest potrzeba w sprawnym sterowaniu (administrowaniu) - zabezpieczać zdolność strony do pracy, chronić od szkodliwych programów, dodawać użytkowników, które mogą redagować stronę internetową, rozdzielać prawa dostępu użytkowników do strony internetowej, zmieniać wewnętrzną strukturę strony internetowej oraz inne działania. Wykonuje te funkcje administrator strony internetowej. Często administratorem jest użytkownik strony internetowej.

Administrowanie strony internetowej, sterowanej przez środki online--systemu konstruowania stron internetowych, częściowo spełnia służba techniczna tego systemu. Do jej obowiązków wchodzi zabezpieczenie pracy strony oraz ochrona od szkodliwych programów. Dodanie użytkowników, podział praw dostępu oraz zmianę wewnętrznej struktury strony internetowej wykonuje, z

reguły, właściciel stronie internetowej lub określony nim administrator.

Podczas administrowania Google Stron internetowych aby dodać użytkownika i nadać dostęp do redagowania strony internetowej należy:

1. Otworzyć stronę internetową w ustawieniu redagowania.

2. Wybrać przycisk Dodać redaktorów

w górnej części strony.

3. Dodać adres poczty elektronicznej użytkownika któremu nadaje się dostęp do redagowania strony internetowej, do pola Zaprosić użytkowników w oknie Dodać redaktorów (rys. 9.25).

4. Wybrać przycisk Nadesłać.

5. Ustalić znak chorągiewki Zabronić redaktorom publikować stronę internetową, zmieniać parametry dostępu i dodawać użytkowników, na ograniczenie dostępu użytkownikom do redagowania oraz administrowania stroną internetową.

6. Wybrać przycisk Gotowy.

Administrator również może zmienić URL-adres strony internetowej oraz wstrzymać go publikację. Odpowiednie polecenia przycisków są w spisie Opublikować.

Uwaga! Podczas pracy z komputerem dostrzegajcie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Stwórz na serwerze Google stronę internetową Salon artystyczny. W tym celu:

1. Wejdź na Google Dysk z twoim ewidencyjnym zapisem do konta Google.

2. Wykonaj Stworzyć => Więcej => Google Strony internetowe.

3. Wprowadź nazwę Salon artystyczny w pole Wprowadź nazwę strony internetowej.

4. Wprowadź nazwę Piękność obok w pole Tytułu strony.

2. Wybierz dla strony internetowej temat Perspektywy oraz zmień obraz na tytule strony głównej. W tym celu:

1. Wybierz tytuł wkładki Tematu w prawej części okna.

2. Wybierz temat Perspektywy, kolor - zielony, styl czcionki - współczesny.

3. Naprowadź wskaźnik na obraz tytułu głównej strony.

4. Wybierz rozkaz Zmienić obraz.

5. Wybierz inny z obraz z galerii oraz przycisk Wybrać.

3. Stwórz stronę strony internetowej według struktury, podaną w pliku Rozdział 9\Punkt 9.3\Cwiczenie 9.3\schemat.docx. W tym celu:

1. Wybierz wkładkę Strony w prawej części okna.

2. Wybierz przycisk Dodać stronę

3. Wprowadź nazwę strony Sala Wystawowa do pola Nazwa strony.

4. Wybierz hiperłącze Gotowy.

5. Stwórz stronę z nazwami Portrety, Pejzaże, Muzeum wyszywanki.

6. Przeciągnij blok z tytułem Portrety tak aby była widoczna dolna granica bloku tytułu Sala Wystawowa.

7. Umieść w podobny sposób blok z tytułem Pejzaże w tematycznym rozdziale Sala Wystawowa,

4. Wypełnij stronę materiałami z folderu Rozdział 9\Punkt 9.3\Cwicze-

nie 9.3. W tym celu:

1. Wybierz stronę Piękność obok tytułu.

2. Wybierz tytuł wkładki Dodać w prawej części okna.

3. Wybierz przycisk pole Tekstowe.

4. Skopiuj tekst z plika Rozdział 9\Punkt 9.3\Cwiczenie 9.3\arty-stycznysalon.docx oraz wstaw do pola tekstowego na stronę Piękność obok.

5. Wybierz przycisk Załadować na wkładce Dodać.

6. Wybierz przycisk Wybrać pliki z komputera oraz otwórz plik werni-saż.jpg z folderu Rozdział 9\Punkt 9.3\Cwiczenie 9.3.

7. Wybierz przycisk Załadować.

8. Przeciągnij blok obrazu, rozmieszczając w centrum dolnej części strony. Zwróć uwagę na pojawienie się siatki dla rozmieszczenia bloków.

9. Umieść teksty oraz obrazy na innych stronach strony internetowej odpowiednio do nazwy strony.

5. Opublikuj stronę internetową. W tym celu należy:

1. Wybierz przycisk Opublikować w górnej części okna przeglądarki.

2. Wprowadź część adresu salon-nazwisko zapisane łaciną.

3. Wybierz przycisk Opublikować.

4. Przejrzyj opublikowaną stronę internetową, wyborem polecenia Przejrzeć opublikowaną stronę internetową w spisie przycisku Opublikować.

5. Skopiuj adres strony internetowej do rzędu adresy wyszukiwarki.

6. Nadeślij nauczycielowi informatyki list elektroniczny z uwiadomieniem adresy stworzonej strony internetowej.

W strukturze strony internetowej wydzielają treść (kontent), elementy nawigacji oraz design.

Strony internetowe są tekstowymi dokumentami, stworzone z zastosowaniem języka oznaczenia hipertekstu HTML. HTML-kod strony mają dane dwóch typów: tekstu, który będzie wyświetlał się na stronie oraz tagów - działań wyznaczających oznaczenie tekstu.

Etapy tworzenia witryny: przedstawienie zadania, wyznaczenie wewnętrznej strony internetowej, opracowanie struktury stron internetowych, opracowanie design-makiety, tworzenie oraz uzupełnienie stron, programowanie i publikacja strony w Internecie.

Mapa strony internetowej — schemat wizualnie wyświetla hierarchię stron w stronie internetowej, łączniki oraz przejścia między nimi, czyli wewnętrzną strukturę strony internetowej. Struktura strony internetowej — schemat rozmieszczenia elementów wyglądu zewnętrznego stron internetowych: tytułu, bloków nawigacji, bloku informacyjnego i in.

Design-makieta stron - zestaw znaczeń właściwości tekstowych oraz graficznych obiektów strony: kolorowej gammy stron, elementów grafiki, schemat czcionek i in., co wyznacza styl witryny. Uzupełnienie - to proces rozmieszczenia na stronie podczas tworzenia tekstowych, graficznych i innych obiektów według opracowanej design-makiety.

Hosting - urządzenia techniczne i zasoby programowe serwera do rozmieszczenia plików użytkownika, zabezpieczenia dostępu do nich, opracowania zapytań oraz inne. Organizacje nadające usługi hostingu nazywają hosting-providerami.

Online-systemy konstruowania stron internetowych jednocześnie z usługami opracowania witryn nadają usługi bezpłatnego hostingu. W tych systemach tworzenia witryny wykona się on-line jednocześnie na serwerze hostingu.

Tworzenie witryny środkami online-systemu konstruowania stron internetowych odbywa się w kilka kroków: rejestracja ewidencyjnego zapisu na serwerze online-systemu konstruowania stron internetowych, wybór nazwy strony internetowej oraz szablonu, tworzenie strony internetowej, systemu nawigacji, wypełnienia stron tekstem, publikacja strony internetowej.

Administrowanie strony internetowej — zabezpieczenie pracy, ochrona od szkodliwych programów, dodanie użytkowników, które mogą redagować stronę internetową prawo dostępu użytkowników do strony internetowej, zmiana wewnętrznej struktury strony internetowej i in.

Odpowiedz na pytania

1*. Jakie składowe można wydzielić na stronie internetowej? Scharakteryzuj każdą grupę.

2*. Co to jest HTML-kod strony? Jakie rodzaje danych zawiera? Jak można go przejrzeć?

3*. Jakie etapy opracowania witryny? Na czym polega każdy z etapów?

4*. Co to jest wewnętrzna struktura witryny?

5*. Jakie są składowe struktury strony internetowej?

6°. Co to jest uzupełnienie? Co jest wynikiem uzupełnienia strony internetowej?

7*. Co to jest hosting? Kogo nazywają hosting-provider ami?

8*. Jakie są etapy tworzenia witryn środkami serwisu Google Strony internetowe?

9*. W jakim celu wypełnia się publikację stron internetowych? Jak opublikować stronę internetową?

10*. Na czym polega administrowanie strony internetowej? Kto je wypełnia?

Wykonaj zadanie

1*. Stwórz w tekstowym procesorze schemat wewnętrznej struktury strony internetowej na temat Niebezpieczne zwierzęta. Przechowaj w swoim folderze w pliku z imieniem zadanie 9.3.1.docx,

2*. Stwórz w tekstowym procesorze schemat wewnętrznej struktury witryny na temat Kolekcja rekordów. Przechowaj w swoim folderze w pliku z imieniem zadanie 9.3.2.docx.

3*. Stwórz w graficznym redaktorze strukturę strony internetowej na temat Odkrycia naukowe. Przechowaj w swoim folderze w pliku z imieniem zadanie 9.3.3 oraz rozszerzeniem imienia, co proponuje wybrany redaktor graficzny.

4°. Stwórz stronę internetową za pomocą serwisu Google Strony internetowe odpowiednio do struktury, podanej na rysunku 9.18. Nadaj stronie internetowej nazwę Nasza klasa. Wybierz temat Arystoteles. Opublikuj stronę internetową bez wypełnienia. Uwiadom nauczyciela URL-adres twojej strony.

5*. Stwórz stronę internetową Nasze sąsiedzi kosmiczni za pomocą serwisu Google Strony internetowe. Struktura strony internetowej, tekst i obrazy do rozmieszczenia na stronach umieszczono w folderze Roz

dział 9\Punkt 9.3\Zadanie 9.3.5. Wybierz dla strony internetowej temat Dyplomata. Opublikuj stronę internetową. Uwiadom nauczyciela URL-adres waszej strony internetowej.

6*. Stwórz stronę internetową o ulubionym rodzaju sportu za pomocą serwisu Google Strony internetowe. Opracuj schemat wewnętrznej struktury strony internetowej, dobierz materiały do wypełnienia strony internetowej. Opublikuj stronę internetową. Uwiadom nauczyciela URL-adres swojej strony internetowej.

PRACA PRAKTYCZNA Nq 13

“Konstruowanie stron internetowych z korzystaniem online-serwisu”

Uwaga! Podczas pracy z komputerem dostrzegajcie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Stwórz stronę internetową Ukraińscy badacze kosmosu za pomocą serwisu Google Strony internetowe.

2. Wybierz temat Zadziwiająca.

3. Stwórz oraz rozmieść strony internetowe według pewnego schematu wewnętrznej struktury:

4. Wypełnij Główną stronę opisem materiałów, które będą umieszczono na stronach strony internetowej oraz swoje dane jako projektanta strony internetowej.

5. Wypełnij stronę Historia badań tekstowym materiałem, na przykład skopiowane z plika Rozdział 9\Praktyczna 13\kosmiczne badania.docx.

6. Rozmieść na stronie Pierwszy Ukrainiec w kosmosie tekst z plika Paweł Popowicz.docx i fotografię, umieszczoną w folderze Rozdział 9\Prak-tyczna 13\Popowicz.

7. Załaduj na swój Google Dysk plik Rozdział 9\Praktyczna 13\polioty. docx. Wstaw plik z dysku na stronę Chronologia lotów.

8. Umieść na stronie Aktualności z orbity wideo z serwisu YouTube, według wyszukiwania Mars.

9. Opublikuj stronę internetową pod adresem kosmos-nazwisko oraz nazwisko zapisz łaciną.

10. Przejrzyj opublikowaną stronę internetową.

11. Nadeślij nauczycielowi informatyki list elektroniczny z uwiadomieniem URL-adresu twojej strony internetowej.

 

Źródło: Informatyka podręcznik dla klasy 9 Rivkind

 


^