mozok.click » Geografie » Resursele minerale si disponibilitatea lor
Інформація про новину
  • Переглядів: 2000
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:27
2-04-2018, 17:27

Resursele minerale si disponibilitatea lor

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă care resurse aparţin celor minerale.

Cum se face distincţia resurselor naturale după epuizare?

CLASIFICAREA RESURSELOR MINERALE. Multe minerale şi roci găsite în scoarţa terestră sunt săpături utile şi sunt folosite în viaţa şi activitatea umană. Totalitatea mineralelor găsite în subsolul Pământului, potrivite pentru utilizarea industrială, se numesc resurse minerale. Resursele minerale care pot fi extrase formează baza de resurse minerale. Resursele minerale reprezintă materia primă pentru multe industrii din sectorul secundar al economiei (energie, industria de combustibil, industria metalurgică feroasă şi neferoasă, industria chimică, construcţii).

Resursele naturale sunt împărţite în epuizabile şi inepuizabile (după limitele naturale ale posibilităţii de utilizare), regenerabile şi neregenerabile (după posibilitatea de a le reproduce în natură).

Toate resursele minerale aparţin grupului epuizabile şi aproape toate sunt neregenerabile.

După utilizare, distingem patru grupe de resurse minerale: combustibi-lo-energetice, minereuri (metalice), nemetalice şi hidrominerale (des. 67).

Printre resursele minerale com-bustibilo-energetice se numără: petrolul, gazele naturale, cărbunele de piatră si brun, turbă, sist. Resursele metalice (minereurile) cuprind metalele feroase (fier, mangan, cromit), neferoase (aluminiu, cupru, plumb, zinc, staniu, nichel, mercur, etc.) şi radioactive. In grupul resurselor nemetalice se disting subgrupe după materiile prime: chimice (potasiu şi sare de sodiu, sulf, fosfat), auxiliare pentru industria oţelului (argilă refractară, calcar, dolomit), pentru construcţii (nisip, argilă, tuf, bazalt, granit, marmură etc.) şi minerale industriale (grafit, azbest, mică, cuarţ), pietre preţioase şi se-mipreţioase. Resursele hidrominerale sunt izvoarele cu apă proaspătă şi apele minerale (inclusiv termale) noroiurile le-cuitoare. Această clasificare este destul de arbitrară, deoarece unele resurse minerale sunt utilizate în diverse industrii. In special, calcarul este materie primă pentru metalurgie şi pentru industria de construcţii, petrolul, gazul şi cărbunele sunt nu numai surse de energie, dar, de asemenea, materie primă pentru industria chimică.La evaluarea anumitor tipuri de resurse din punct de vedere economic, se ţine seama de numărul (stocurile), calitatea (conţinutul de nutrienţi), structura rezervelor (general-geologice şi industriale), precum şi posibilitatea de producţie.

Multe resurse minerale aparţin resurselor importante strategic din cauza perspectivelor lor asociate dezvoltării economiilor naţionale şi economiei mondiale. Acest lucru este valabil mai ales în cazul resurselor de combustibil. Cererea tot mai mare pentru combustibili, energie şi materii prime reprezintă o stimulare importantă pentru progresul tehnic şi tehnologic. în mod specific ţările dezvoltate pentru a reduce dependenţa de resursele minerale importate, îmbunătăţesc tehnologia de producţie, stimulează păstrarea energiei şi a materialelor, utilizează surse alternative de energie, resurse „secundare”, produc înlocuitori artificiali pentru materiile prime şi altele.

DISPONIBILITATEA RESURSELOR. Resursele naturale epuizabile ajung omenirii pentru o perioadă limitată, deoarece stocurile lor nu se completează. Numărul de ani, pentru care sunt suficiente resurse minerale după producţia curentă anuală, se numeşte disponibilitatea resurselor. Se calculează ca raportul dintre cantitatea de rezervă a resursului (C) şi producţia anuală a lui (P): D = C: P. De exemplu, în 2014, rezervele de petrol cunoscute ale lumii ajungeau pentru aproximativ 50 de ani, în timp ce în Arabia Saudită - pentru 140 de ani, iar SUA - doar pentru 10 ani. Indicatorii disponibilităţii resurselor

variază de la an la an, împreună cu schimbarea cantităţilor de producţie şi a rezervelor. Rezervele pot, de asemenea, creşte ca urmare a descoperirii noilor depozite. Rezervele totale de petrol din lume în ultimele decenii sunt în creştere, iar disponibilitatea a rămas aproximativ la fel.

Un alt indicator al disponibilităţii resurselor este numărul de resurse ale ţării (tone) pe o singură persoană, se calculează cu ajutorul formulei: D = C: N, unde N - numărul de persoane. în 2014, rezervele de cărbune pe cap de locuitor în China erau de 85 de tone, iar în Austi'alia - 3280 tone (media pentru lume a fost de 125 de tone).


 

Record mondial

Potrivit oamenilor de ştiinţă, rezervele de combustibili fosili din lume, după nivelul actual al producţiei, pot fi suficiente pentru mai mult de 1000 de ani. Cu toate acestea, având în vedere rezervele disponibile pentru producţie şi din ce în ce folosirea tot mai ridicată, această disponibilitate poate să scadă.

RĂSPÂNDIREA RESURSELOR MINERALE. Răspândirea resurselor mi-

nerale depinde de structura geologică. Resursele de combustibil conţinute, în special, în bazinele de cărbune şi de petrol şi gaze, au origine sedimentară şi se aşează pe fundul platformelor vechi şi jgheaburile lor. Resurse metalice pot fi de origine magmatică şi sedimentară. Primele sunt direct legate de baza platformelor de rocă, marginile lor sunt scuturi şi zone pliate. Depozitele sedimentare de minereuri se răspândesc în regiunile periferice şi zonele pliate. Adesea anume acolo se află curele lungite de depozite a resurselor curele metalice.

Cele mai exploatate şi destul de epuizate sunt depozitele de centuri de pliere vechi - din Ural, Scandinave, din Asia de Est „centura de tungsten-staniu”,

Cordillera şi altele. Tinerele centuri pliate - Alpino-Himalayană şi Pacifică — conţin rezerve semnificative de diferite

minereuri (în special, din metale neferoase). Printre resursele minerale nemetalice, cele mai răspândite sunt materialele de construcţii şi sarea. Cu toate acestea, principalele rezerve de materii prime chimice (sare de potasiu, sulf nativ, fos-faţi şi apatită), grafit, azbest, diamante sunt concentrate în câteva regiuni ale planetei.

în fiecare an, din pământ sunt extrase mai mult de 100 de miliarde de tone de diverse minerale şi combustibil. Iar cererea pentru diferite tipuri de resurse minerale este în creştere - cu aproximativ 2-5 % pe an. Acest lucru se datorează intensificării producţiei industriale, în ciuda crizei economice din economia mondială.

în lume există cam zece ţări, care au o varietate de resurse minerale. în primul rând, SUA, Rusia, Canada şi China, care se află pe teritoriul majorităţii mineralelor, precum şi Australia, India, Brazilia, Mexic, Africa de Sud şi Kazakstan, în care resursele sunt puţin mai mici. Aceste ţări aparţin, de obicei, la liderii mondiali în ceea ce priveşte rezervele de multe resurse minerale.

Diverse resurse metalice sunt în ţările din zona andină {Chile, Peru şi Bolivia), din „centura de cupru” africană (Zimbabwe, Zambia, RD Congo), ţările scandinave. Destul de variate sunt resursele minerale din Ucraina, Polonia, Venezuela, Iran şi Turcia. Compoziţia calitativă şi cantitativă limitată a resurselor minerale se observă în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare (cunoştinţe insuficiente geologice ale teritoriului), în ţările europene şi Japonia (teritoriu mic, epuizarea resurselor minerale).

Uneori, ţările care nu au multe tipuri de minerale, sunt lideri în depozitarea unora dintre ele. De exemplu, ţările Golfului Persic - pe petrol, Asia de Sud-Est - minereuri de staniu, Guineea si Jamaica — bauxita, Maroc si teritoriul Saharei Occidentale - fosfaţi.

Pentru uz comercial, este importantă concentrarea diferitelor minerale într-o zonă mică, ceea ce face mai uşoară prelucrarea resurselor. Astfel de combinaţii sunt răspândite în Africa de Sud, India, Australia, Ucraina. CARACTERISTICILE PLASAMENTULUI INDUSTRIEI MINIERE. Indus tria minieră se ocupă cu extracţia mineralelor din ofertele miniere subterane. Plasarea întreprinderilor sale şi volumul de minerale, depind de teritoriile lor de

rădpândire, cantitatea şi calitatea rezervelor, condiţiille de extracţie şi transport, disponibilitatea tehnologiiilor de producţie şi a consumatorilor de materii prime. Benefice pentru dezvoltare sunt depozitele de minerale şi bazinele cu mari stocuri de rezerve, cu straturi groase care se află aproape de suprafaţă, cu un nivel mare de nutrienti. Condiţiile dificile de extracţie si calitatea slabă a resurselor minerale

au dus la închiderea întreprinderilor industriei miniere în ţările dezvoltate. Germania si Marea Britanie au redus considerabil extracţia cărbunelui, Franţa şi Germania au oprit aproape complet extracţia de minereuri de fier şi aluminiu. Deşi rezervele totale ale acestor resurse în aceste ţări sunt destul de semnificative, dar ţinând cont de ieftinirea transporării maritime a acestor resurse, a devenit mai profitabil să importe mineralele necesare din alte regiuni (Africa de Sud, Australia, India, Brazilia). în acelaşi timp, îmbunătăţirea tehnologiei de producţie şi a cererii interne (de exemplu, în China) face rentabilă exploatarea depozitelor mai mici şi mai sărace ale resurselor minerale.


La începutul sec. XXI în SUA a avut loc un progres tehnologic în producţia de petrol şi gaze - aşa-numita revoluţie de şist. Datorită extracţiei orizontale a rocilor de şist şi ruperea lor prin folosirea pompării de înaltă presiune a unui lichid special, a devenit posibilă extragerea gazelor de şist şi a petrolului de şist. Acest lucru creşte în mod semnificativ, rezervele de energie şi extinde geografia producţiei lor în SUA şi în întreaga lume. Creşterea semnificativă a resurselor de petrol din lume a avut loc prin adăugarea resurselor ce se conţin în nisipurile de petrol din Canada şi Venezuela. îmbunătăţirea tehnologiei obţinerii acestui petrol (extracţia din gropi de nisip şi extracţia ulterioară a petrolului lichid) pe parcursul ultimului deceniu a permis să considere ca o sursă suplimentară de energie.

Nevoia constantă de resurse minerale concomitent cu epuizarea rezervelor lor din zonele disponibile au dus la schimbarea industriei miniere spre zonele cu condiţii naturale dificile (în extremitatea nordică, zona permafrostului în Canada şi Rusia, în deserturile din China, Australia, ţările africane, zonele montane) şi în largul oceanelor. Platformele maritime de extragere de petrol şi gaz furnizează acum mai mult de o treime din producţia de energie.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Cum se clasifica resursele minerale după utilizare?

2. Numiţi ţăriile care a au aproape toate tipurile de resurse minerale. Arată-le pe o hartă.

3. Daţi exemple de ţări care au o disponibilitate ridicată a anumitor tipuri de resurse minerale.

4. Ce ţări au o disponibilitate scăzută de resurse? Cum rezolvă ele această problemă?

. De ce cererea de utilizare a resurselor minerale este în continuă creştere?

Cum credeţi, de ce unele ţări cu un potenţial bogat de resurse, nu au avut succes în dezvoltarea economică.

PROBLEME GEOGRAFICE

Rezervele de petrol din lume sunt estimate la aproximativ 240 de miliarde de tone (2015). Producţia sa în toată lumea este de 4,36 miliarde de tone anual. Calculaţi pentru câţi ani ajung rezervele mondiale de petrol: a) păstrând în acelaşi timp nivelul actual al producţiei sale; b) cu condiţia creşterii producţiei cu 2 % pe an.

ACTIVITATE ÎN GRUP

Folosind datele din tabelul 2, determinaţi: a) pentru câţi ani sunt suficiente rezervele de cărbune ale ţării, menţinând volumele sale actuale anuale de producţie; b) câte rezerve de cărbune revin pe cap de locuitor în ţară:

grupul I - Australia; grupul3 - Statele Unite ale Americii; grupul2- Ucraina; grupul4- Kazahstan.

Identificaţi care este ţara cu cel mai mult cărbune pe o singură persoană.

Tabelul 2

Rezervele totale şi producţia cărbunelui (anul 2013)

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^