mozok.click » Geografie » Extragerea materiei prime minerale nemetalice
Інформація про новину
  • Переглядів: 1032
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:34
2-04-2018, 17:34

Extragerea materiei prime minerale nemetalice

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă care sunt mineralele nemetalice, în ce materii prime de minerale nemetalice este bogată Ucraina?

EXTRAGEREA MATERIEI PRIME NEMETALICE ÎN LUME. Resursele minerale nemetalice sunt o materie primă importantă pentru industria - chimică, metalurgică, materialelor de construcţie, sticlei şi porţelan-faianţei. Acestea sunt, de asemenea, utilizate în scopuri ştiinţifice şi tehnice, la confecţionarea bijuteriilor, în medicină (ceara minerală), acasă (sarea). Mineralele nemetalice sunt larg răspândite, ele se găsesc pe platforme şi în zonele pliate ale scoarţei terestre.

Sarea de potasiu, fosfaţii şi apatita alcătuiesc baza pentru producţia de îngrăşăminte. Depozite de săruri de potasiu cu mai puţin de 20 de ţări, aflate, în special, în emisfera Nordică. Două ţări - Canada şi Rusia - deţin 80 % din rezervele mondiale (des. 82), care sunt concentrate în bazinele Saskacewan (Canada) şi Verhnokamsk (Rusia).

O geografie mult mai largă o au materiile prime pentru producerea de îngrăşăminte fosfatice - fosfat şi apa-tit. Maroc este un lider recunoscut si

dependent de el Sahara occidentală, unde se află 75 % din rezervele mondiale de materii prime de fosfaţi (des. 83). Cei mai mari cumpărători de materii prime pentru producerea de îngrăşăminte minerale sunt China, SUA, India şi ţările UE.

Resursele globale de sare gemă sunt practic inepuizabile. Se extrage din măruntaiele scoarţei terestre, din lacurile sărate şi apa de mare. Depozite de sare sau saramură industrială au mai mult de o sută de ţări. Producţia anuală mondială de sare este de 250-300 de milioane de tone. Principalii producători sunt China (27 %), SUA (15 %), India, Germania, Australia, Canada, Mexic. In SUA şi Germania, mai mult de jumătate din masa de sare se obţine din saramuri, iar în India - în special din apă de mare. 

Resurse globale de sulf sunt practic nelimitate şi apar peste tot. Acesta este utilizat în special pentru producerea de acid sulfuric necesar pentru fabricarea îngrăşămintelor fosfatice, pesticidelor, în producţia celulozei şi hârtiei. Sulful este obţinut din minereuri native, precum şi ca produs secundar în timpul purificării gazelor naturale, rafinarea petrolului şi a metalelor neferoase. Cota sa ca produs secundar în lume este în creştere, deoarece această metodă de producţie este convenabilă din punct de vedere economic. In schimb, întreprinderile de extracţie a sulfului nativ în multe ţări au fost închise. Lideri mondiali în ceea ce priveşte resursele de sulf au fost Irak, Polonia, Mexic, Chile, SUA, Ucraina, Iordania. Cei mai mari producători de astăzi de sulf sunt China, SUA, Rusia, Canada, Germania, Japonia, Arabia Saudită.

Mineralele tehnice (diamante, azbest, malachit) sunt utilizate pe scară largă în industrie, construcţii, bijuterii, datorită proprietăţilor lor unice şi valorilor estetice. Mai ales valoroase sunt diamantele. Mari depozite sunt situate în sudul Africii şi Rusia (Yakutia). Costul diamantelor este, de obicei, exprimat în dolari SUA, iar masa - în carate (1 carat = 200 miligrame). Cele mai mari cinci ţări producătoare de diamante în 2015 au fost: Rusia (38 milioane carate), Botswana (25 de milioane), Canada (12 milioane), Angola (9 milioane), Africa de Sud (7 milioane de carate). Cererea de diamante brute este în creştere de la an la an.

Pentru producţia de porţelan şi hârtie se utilizează caolinul, de asemenea, numit şi argilă albă. El este răspândit pe toate continentele. O treime din producţia mondială este dată de Statele Unite ale America si Uzbekistan, în calitate de producători puternici sunt Germania, Republica Cehă, Brazilia, Marea Britanie, Ucraina.

EXTRAGEREA MATERIEI PRIME NEMETALICE ÎN UCRAINA. Dintre toate mineralele din Ucraina, resursele nemetalice sunt cele mai răspândite (după numărul de specii şi numărul de depozite deschise şi explorate). Cu rezervele unora dintre ele (sulf, piatră decorativă, caolin), Ucraina ocupă o poziţie de lider

în Europa, iar cu rezervele de grafit - a doua în lume (cedează numai Chinei).

Depozitele de sulf nativ se găsesc la întorsătura carpatică. Bazinul Carpatic de sulf se întinde şi în ţările vecine - Polonia şi România - şi este printre cele mai mari din lume. Extracţia sulfului în Ucraina, care până de curând a avut cantităţi semnificative, acum este suspendată deoarece a devenit inoportună din punct de vedere economic.

Bazinele sării de potasiu în Ucraina, de asemenea, sunt asociate cu depresia carpatică. Ca rezultat al exploatării îndelungate, s-au sărăcit câmpurile, şi de aceea a fost oprită extragerea.

Depozite de sulf nativ

în Bazinul Carpatic de sulf în Ucraina s-au găsit peste 20 de depozite de sulf nativ. Acesta a fost exploatat prin cariere, în regiunea Lviv, în depozitele de la Razdolsk, Yazivsk, Podorojnyansk, Novoiavorivsk şi prin metoda de topire în subteran (depozitul Nemyriv).

Depozite puternice de sare sunt în Donbas, bazinul Nipru-Doneţ şi Transcarpatia, iar sub formă de saramură subterană naturală la poalele Carpaţilor. Cele mai mari depozite care se dezvoltă pe o perioadă lungă sunt Bakhmutsk şi Sloviansk (regiunea Doneţk). Minele de sare ale celui mai vechi depozit Solotvyno (regiunea Zakarpatia) astăzi sunt închise. Rezerve mari de sare sunt conţinute în apele sărate ale coastei Azov-Marea Neagră şi Crimeea, golful Sivach. In 2012 producţia de sare din Ucraina a fost de aproximativ 7 milioane de tone, dar în 2015 a scăzut de trei ori.

Depozite de fosfaţi au fost găsite în zonele Niprului, Nistrului, în regiunile Sumî şi Harkiv, apatita — în regiunile Zaporojye şi Jitomir. Dar depozitele sunt mici, de aceea nu sunt dezvoltate.

Pământurile Ucrainei sunt bogate şi în materiale de construcţii naturale. Unele dintre ele sunt utilizate ca materii prime pentru industria de construcţii, iar altele orientate direct spre construcţii. Marna, creta, calcarul, argila, gipsul sunt materii prime pentru producţia cimentului şi diverselor amestecuri pentru construcţii; lesia şi argila - pentru cărămizi şi ţigle; nisipul este utilizat ca material de umplutură pentru beton. Depozite de materiale de construcţii naturale sunt foarte multe în întreaga Ucraină. Acest lucru este valabil şi pentru depozitele naturală de piatră de perete (tuf, calcarele), de construcţii (gresie, granit, bazalt) şi decorativă (granit, bazalt, gabrouri, labradorite). Argilele refractare, calcarul fluxul, dolomita, nisipul sunt materie primă pentru industria siderurgică. Acestea sunt utilizate în topirea metalelor feroase. Sticla de nisip, argila ceramică, caolinul, care, de asemenea, sunt foarte frecvente în Ucraina şi servesc ca materie primă pentru fabricarea sticlei, ceramicii, porţelanului şi faianţei. Rezervele de caolin de înaltă calitate sunt concentrate în graniţele scutului ucrainean.

Piatra decorativă (de făţuire)


 

Cele mai multe depozite ale pietrelor de făţuire (granit, gabrouri, labradorit, bazalt) aparţin scutului ucrainean şi sunt concentrate în regiunile Jitomir, Rivne, Hmelniţki, Zaporijia. După stocurile de bazalt Ucraina ocupă o poziţie de lider în Europa. Se extrage în regiunile Rivne (depozitul Klesiv) şi Dnipropetrovsk.

Teritoriul Ucrainei este unul dintre cele mai importante zăcăminte de caolin din lume şi cele mai bogate din Europa. Din secolul trecut, caolinul ucrainean, după producţia căruia ţara noastră ocupă locul al treilea în lume, după SUA şi Columbia, este furnizat pentru producţia celor mai bune soiuri de porţelan, ceramică şi hârtie.

Ucraina are zăcăminte de pietre preţioase şi semipreţioase - cuarţ

fumuriu, cristal de rocă, crisolit, ametist, agat, jasp, topaz. Acestea sunt răspândite în Carpaţii ucraineni şi munţi din Crimeea, bazinul Nipru-Doneţ. Depozite neîntâlnite în alte locuri sunt concentrate în scutul ucrainean. în Polesia sunt depozite mari de chihlimbar.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Ce fel de minerale nemetalice sunt folosite de către oameni în activităţile economice şi în viaţa de zi cu zi?

2. Ce importanţă au sărurile de potasiu? Care ţări sunt lideri mondiali în producţia lor? Sunt depozite de săruri de potasiu în Ucraina?

3. Povesteşte despre caracteristicile de răspândire a depozitelor de sare. Care ţări sunt cei mai mari producători de sare? Unde se extrage sarea în Ucraina?

4. Prin ce sunt valoroşi fosfaţii şi apatita? Care ţări sunt liderii mondiali de producţie a acestora?

. Ce minerale servesc ca materiale de construcţii? în ce măsură cu aceste minerale este aprovizionată Ucraina?

Aflaţi ce companii se ocupă cu industria minieră din regiunea voastră. Unde prelucrează materia primă obţinuţă?

PROBLEME GEOGRAFICE

Industria de prelucrare a diamantelor aparţine domeniilor strategice şi unice de specializare a producţiei. în tabelul 4, sunt menţionaţi cei mai mari producători din lume de diamante. Comparaţi producţia din 2008 şi 2015 şi aflaţi cum s-au schimbat primele cinci ţări lideri. Calculaţi procentul de creştere sau de scădere a producţiei de diamante în unele ţări (în calcule luaţi anul 2008 ca an de bază). Concluzionaţi.


Tabelul 4

Cei mai mari producători din lume de diamante

Întrebări şi însărcinări

pentru autoevaluare

Capitolul II. Sectorul primar al economiei

1. Ce parte a lumii are cea mai mare proporţie de păşuni şi fâneţe în structura fondului funciar?

A Europa B Africa C Asia D Australia şi Oceania

2. Arătaţi care corespondenţa dintre cultura agricolă şi ţara specializată în creşterea ei este corectă.

A orez-Indonezia B cafea - Italia

C sfeclă-de-zahăr-India D in-Spania

3. Ce culturi agricole nu este rentabil de cultivat în zona de stepă a Ucrainei, din cauza condiţiilor agrodimatice?

A grâu, floarea-soarelui B secară, cartofi

C orz, pepeni D soie, mei

4. Arătaţi care grup de culturi agricole defineşte specializarea în Polesia ucraineană. A Plante aromatice, viţă-de-vie B de sfeclă-de-zahăr, grâu de toamnă

C cartofi, secară D floarea-soarelui culturile pepenoase

. Numiţi care este direcţia principală în creşterea animalelor în Ucraina.

A creşterea bovinelor B creşterea oilor

C păsările de curte D apicultura

6. Numiţi ţara care are cele mai mari resurse forestiere.

A Canada B Ucraina C Polonia D Germania

7. Numiţi ţările care au unele dintre cele mai mari rezerve din lume de petrol şi gaze naturale.

A SUA, Australia B Arabia Saudită, Iran

C Africa de Sud, Kazahstan C Belarus, Turkmenistan

8. Ce ţări au propriile lor depozite de minereu de fier, mangan şi cărbune?

A China, India B Marea Britanie, Norvegia

C Italia, Germania D Franţa, Japonia

9. Arătaţi corespondenţa dintre regiunile din Ucraina şi tipurile de industrie minieră dezvoltate în această regiune.

A Rivne 1 de cărbune brun

B Cherkasî 2 cărbune de piatră

C Poltava 3 turbă

D Doneţk 4 ardezie

petrol şi gaze

10. Aşezaţi în ordine de la Vest la Est bazinele de cărbune din Ucraina.

A Doneţk B Lviv-Volân C Dnipro

11. Spune-ne despre problemele şi perspectivele de dezvoltare a extragerii petrolului şi a gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei şi în zomele de şelf a Mării Neagre şi Mării Azov.

CAPITOLUL III

SECTORUL SECUNDAR AL ECOOMIEI

Studiind acest capitol:

• veţi obţine cunoştinţe despre tipurile de centrale electrice, despre producţia întreprinderilor metalurgice, chimice, constructoare de maşini, textile, de produse alimentare şi altele;

• veţi afla care sunt liderii mondiali de producţie a energiei electrice, metalelor, îngrăşămintelor, lemnului şi hârtiei, maşinilor, echipamentelor, îmbrăcămintei, încălţămintei, produselor alimentare, şi despre impactul diferiţilor factori asupra locaţiei întreprinderilor;

• veţi învăţa să caracterizaţi locaţia, tendinţele actuale şi efectele asupra mediului sectorului secundar al economiei, să evaluaţi locul Ucrainei în producţia mondială de produse industriale;

• veţi dezvolta capacitatea de a analiza volumul producţiei industriale în Ucraina şi în lume, de a citi hărţile tematice economice şi geografice ale Ucrainei şi ale lumii.

Teiua 1. PRODUCŢIA SI FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

Resursele minerale extrase din măruntaiele Pământului, produsele agricole recoltate, lemnul şi altele, de obicei, nu sunt utilizate, ca produse finale. în cea mai mare parte ele sunt orientate pentru prelucrarea ulterioară în industria de prelucrare, care, împreună cu construcţiile, formează sectorul secundar al economiei. Este o componentă importantă a economiei mondialeşiîntr-unfel influenţeazădezvoltareatuturorcelorlalteactivităţieconomi-ce - de la producţia agricolă la sfera de informaţii, care nu pot funcţiona fără produsele sale. în general, cota costului total al sectorului secundar în PIB-ul mondial este de o treime. Pentru diferite ţări, această cifră variază între 15-60 % (în funcţie de nivelul său de dezvoltare).

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^