mozok.click » Geografie » Sivicultura mondială şi a Ucrainei
Інформація про новину
  • Переглядів: 749
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:25
2-04-2018, 17:25

Sivicultura mondială şi a Ucrainei

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă care este importanţa pădurilor pentru viaţa umană.

Unde în Ucraina sunt răspândite cele mai mari păduri?

COMPOZIŢIA ŞI VALOAREA SILVICULTURII. Silvicultura cuprinde activităţile economice legate de cultivarea şi recoltarea produselor forestiere şi obţinerea produselor forestiere sălbatice. Aceasta include:

• pădurăria (cultivarea şi plantarea răsadurilor, îngrijirea şi protecţia pădurilor);

• exploatările forestiere (tăierea pădurilor pentru lemn industrial şi de foc, defrişările pentru suprafaţa agricolă);

• culesul produselor forestiere sălbatice (jir, castane, muşchi, sucuri, ole-orăşini, răşini naturale, plută, balsamuri, plante sălbatice de coajă, materiale de împletit - salcie, trestie, bambuc, etc.; colectarea de seminţe de arbori şi arbuşti pentru împădurire şi aşa mai departe).

Prin urmare, produsele forestiere sunt, în principal, materii prime pentru industria de prelucrare (prelucrarea lemnului, a celulozei şi hârtiei, industria uşoară şi industria alimentară), materiale de construcţii, combustibil sau obiecte decorative pentru uz casnic.

Activităţile forestiere se extind în zonele împădurite ale planetei. In trecut, pădurile (inclusiv arbuştii), aproape în întregime acopereau zonele naturale, pe care le numim împădurite, dar şi teritoriile muntoase până la o anumită înălţime. Astăzi, cele mai mari părţi ale lor sunt în zonele temperate, tropicale, subtropicale, subecuatoriale şi ecuatoriale - acestea sunt teritoriile cele mai dens populate şi implicate în circulaţiea agricolă a planetei. Pădurile salvate sunt răspândite acolo numai ca zone speciale şi ca focare, iar fondul forestier (raportul dintre o suprafaţă, acoperită cu păduri şi suprafaţa totală a unui anumit teritoriu) este de 20-30 %. Această cifră o au, de exemplu, cele mai multe ţări din Europa Centrală şi de Sud, care sunt complet în interiorul zonelor naturale forestiere. De asemenea, este împădurită Polesia în Ucraina. Porţiuni mai mari de pădure încă sunt păstrate în zona de taiga (în Eurasia şi America de Nord) pădurile tropicale (în America de Sud şi Africa). Datorită activităţilor forestiere, omul nu numai taie pădurile, ci şi le îngrijeşte, şi plantează păduri noi, chiar şi în acele zone, care până de curând erau lipsite de vegetaţie forestieră. Exemplu de pădure plantată artificial este cea mai mare pădure din Franţa pe coasta de câmpie nisipoasă Landes. în Ucraina, o asemenera pădure artificială acoperă nisipurile Niprului în regiunea Herson.

Pădure artificială în stepă

De-a lungul a 200 de ani, teritoriul regiunii Herson a fost împădurit pentru a ţintui nisipurile mobile ale Niprului (Oleşkivski). Cei mai mulţi copaci au fost plantaţi în anii 70. Astăzi, în pădurea artificială, cresc 12 specii de pin (cele mai mari zone le ocupă pinul din Crime-ea şi pinul obişnuit). Pădurea artificială din regiunea Herson după suprafaţă (72 mii ha) este una dintre cele mai mari din lume.



PĂDURILE ŞI RESURSELE FORESTIERE. Pădurile au o importanţă multifuncţională. Ele formează cele mai mari

ecosisteme de pe Pământ. Pădurile sunt extrem de importante pentru fotosinteză, pentru stabilirea echilibrului de oxigen din atmosferă, absorbţia dioxidului de carbon, dar şi păstrarea fertilităţii solului, puritatea apelor subterane. Ele sunt casă pentru animale, loc de păstrare a diverselor plante, locaţie importantă de resurse lemnoase, alimentare, furajere, tehnice, medicale şi altele.

Resursele forestiere globale sunt determinate de trei factori principali: suprafaţa pădurilor, împădurirea şi rezervele de lemn. Suprafaţa împădurită a lumii este de 4,2 miliarde de hectare, împădurirea medie ajunge la 32 %, iar rezervele de lemn sunt estimate la 530 de miliarde de m3.

De secole întregi, pădurile sunt tăiate pentru terenuri arabile, plantaţii şi păşuni. Pe Pământ, numai în ultimii 200 de ani, pădurile au scăzut în jumătate. Defrişarea anumitor regiuni a ajuns critică. în legătură cu aceasta au loc fenomene extrem de negative: eroziunea solului, epuizarea biodiversităţii, reducerea producţiei de oxigen pe scară planetară. în plus, lemnul a fost mult timp material de construcţie şi de combustibil, materie primă pentru producţia de celuloză, hârtie şi multe altele. Folosirea lemnului la nivel mondial a ajuns la 5 miliarde de m3, din care, aproximativ jumătate, este utilizat pentru încălzirea locuinţelor şi la gătirea bucatelor. Acest lucru duce la o reducere anuală a suprafeţei de pădure cu cel puţin 20 de milioane de hectare.

ZONELE FORESTIERE ALE PLANETEI. Pădurile din lume formează două benzi latitudinale mari - nordică şi sudică, raportul dintre suprafaţa pădurilor şi rezervele de lemn este cam la fel. Centura forestieră nordică este situată în zona temperată, parţial în subarctică şi subtropicală. Predomină creşterea copacilor coniferi, mult mai puţine sunt speciile de foioase. în ciuda tăierii intensive, suprafaţa împădurită a benzii de nord nu numai că nu s-a redus, dar, dimpotrivă creşte, datorită reîmpăduririlor şi dezvoltării continue în SUA, Canada, Suedia, Finlanda si China.

Centura forestieră sudică este formată din pădurile tropice şi pădurile ecuatoriale. Din timpuri vechi ele au fost utilizate drept combustibil şi tăiate intensiv pentru teren arabil şi păşuni. în zilele noastre s-a mai extins exploatarea pădurilor

pentru exportul de lemn din specii de foioase în Europa, America de Nord şi Japonia. Acest lucru duce la o scădere rapidă a zonei forestiere, în unele ţări (Brazilia, Indonezia, Malaezia, Africa Ecuatori-lă, Australia) si intreaga zonă de sud.


 

Aproximativ o treime din suprafaţa împădurită a planetei este concentrată în Asia (des. 64). Printre liderii mondiali sunt Rusia (des. 65), în care există aproximativ 20 % din pădurile planetei. în general, în primele cinci state „forestiere” este concentrată mai mult de jumătate din suprafaţa de pădure a lumii. După

împădurire, lideri sunt Surinam, Ghana şi Gabon, în cazul în care această cifră depăşeşte 80 %. Cu toate acestea, există ţări aproape fără păduri (Qatar, Oman, Egipt). Mai puţin de 1 % din teritoriu este acoperit cu păduri în Kuweit, Arabia Saudita, Algeria, Islanda.

Cele mai mari volume de exploatare forestieră le au SUA, Rusia, Canada, Brazilia, China, Indonezia. In ultimele decenii, în geografia exploatărilor forestiere, se întâmplă schimbări considerabile: în a doua jumătate a secolului al XX-lea ţările din zona de nord le întreceau semnificativ pe cele din sud, astăzi se păstrează tendinţa de reducere a acestor diferenţe.

SILVICULTURA UCRAINEI. După suprafaţa totală de pădure Ucraina este printre primele zece ţări din Europa, în timp ce zona sa de împădurire a scăzut - mai puţin de 16 %. Ţara noastră nu are nivelul optim de împădurire (20 %), după care utilizarea resurselor de teren este cea mai eficientă, se formează un mediu durabil şi pe deplin se manifestă toate proprietăţile benefice ale lemnului.

Pădurile sunt răspândite neproporţional. Acestea sunt concentrate în special în Polesia şi în Carpaţii ucraineni. Zonele Polesiei şi cea a Carpaţilor au cele mai mari rate de acoperire cu pădure (maxim - în Transcarpatia (51 %). In două regiuni (Sumî şi Cerkasî), este aproape de media pe ţară, iar în restul - sub medie. Cele mai puţine teritorii împădurite le au regiunile Zaporijia, Mykolaiv şi Herson.

Pădurile în Ucraina după scopul şi aşezările sale, îndeplinesc, în special, funcţii ecologice (de protecţie a apelor, de apărare, sanitar-igienice, de sănătate) şi au o utilizare industrială limitată. Mai mult de 16 % din pădurile care aparţin statului, fac parte din fondul de rezervă naturală din Ucraina.

Stocul de lemn din păduri este estimat la 2,1 miliarde m3. O lungă perioadă de timp pregătirea lemnului în din Ucraina s-a înfăptuit la niveluri mai mici decât creşterea rezervelor forestiere. Prin urmare, stocul de lemn a crescut treptat.

Cu toate acestea, de la începutul sec. XXI exploatarea forestieră în firmele de stat a început să crească brusc, iar în ultimii ani s-au adăugat defrişările necontrolate de păduri deţinute de municipalităţi.

Defrişarea (în special în zonele montane) ameninţă mediul înconjurător ca şi distrugerea pădurilor prin alte tipuri de activităţi ilegale (cum ar fi extragerea pe scară largă a chihlimbarului în Polesia).


 

Sivicultură de succes

Progrese impresionante în gestionarea pădurilor demonstrează China. Doar în cinci ani (2011-2015) s-au plantat 30 de milioane de hectare de pădure. împădurirea în China a crescut de la 16 până la 21,5%, iar în 2020 ar trebui să ajungă la 23%. Scade exploatarea industrială, în timp ce se formează noi păduri pentru a proteja fluviile Yanţzî şi Huanhe (Fluviul Galben), pentru a păstra nisipurile, se exclud din folosinţă terenurile agricole degradate prin eroziune, se dezvoltă turismul forestier.

Des. 66. împădurirea teritoriului Ucrainei

LUCRUL CU HARTA

1. Numţi grupurile de regiuni după indicii de împădurire: cu cea mai mare, medie şi cea mai scăzută.

2. în ce regiuni împădurirea reală este aproape de optimă pentru acea zonă?

3. în ce regiuni este cea mai mare diferenţă dintre împădurirea reală şi optimă pentru aceste zone?

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Ce fel de activităţi economice se referă la silvicultură?

2. Comparaţi cele două zone (centuri) forestiere majore ale planetei. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre ele?

3. Analizaţi diagrama din des. 64 şi veţi afla în ce regiune a lumii cea mai mare parte a terenurilor este ocupată de păduri. Gândiţi-vă, de ce.

4. Caracterizaţi resursele forestiere mondiale. Ce ţări au la dispoziţie suficiente resurse forestiere?

. Care sunt problemele asociate cu utilizarea resurselor forestiere în lume?

6. Care este procentul împăduririi în regiunea noastră? Cum se utilizează pădurile în localitatea ta?

Căror tipuri de activităţi forestiere este recomandabil să se acorde prioritate în Ucraina? De ce?

CĂUTAŢI ÎN INTERNET

Aflaţi problemele, legate de exportul lemnului (buştenilor) din ţara noastră în alte ţări. Cum consideraţi, exportul este profitabil pentru Ucraina? Argumentaţi răspunsul.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 






^