mozok.click » Geografie » Metalurgia feroasă (neagră) a lumii
Інформація про новину
  • Переглядів: 758
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:38
2-04-2018, 17:38

Metalurgia feroasă (neagră) a lumii

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă ce minerale aparţin metalelor feroase, în ce constă specializarea şi combinarea de producţie??

COMPOZIŢIA METALURGIEI FEROASE. Metalurgia feroasă (neagră) - o colecţie de activităţi industriale care acoperă întregul proces de la extracţia şi prepararea materiilor prime, combustibilului, materialelor auxiliare şi până la producţia de produse finite sau pentru prelucrarea ulterioară (des. 99). Aceasta include: 1) extragerea de fier, mangan şi minereu de cromit; 2) pansamentul lor (îndepărtarea rocilor sterile şi creşterea conţinutului de metal din materia primă) şi aglomerarea (coacerea minereului măcinat în bucăţi mai mari); 3) exploatarea materialelor auxiliare (calcar, dolomit, ce se adaugă la minereu pentru a îmbunătăţi procesul de topire a metalului şi a elimina din el componentele nocive); 4) producţia de materiale refractare (pentru izolarea termică a cuptoarelor şi producerea formelor de turnare a oţelului); 5) producerea combustibilului metalurgic (cocs din cărbune); 6) producţia de feroaliaje (aliaje de fier şi siliciu, mangan, crom şi alte elemente de aliere - nichel, vanadiu, wolfram, molibden, etc., care dau oţelului proprietăţile dorite: tărie, rezistenţă la uzură, coroziune, temperaturi ridicate);

7) producţia de fier, oţel, produse laminate; 8) reciclarea metalelor feroase; 9) fabricarea de produse metalice pentru uz industrial.

Baza metalurgiei negre o constituie prelucrărea metalurgică (fontă — oţel -laminat). Fonta este topită în furnale. Ca metal, ea are proprietăţi mecanice reduse, deoarece conţine o mulţime de impurităţi (în special carbon). Mai mult de 90 % din fontă este prelucrată în oţel. In timpul prelucrării sunt eliminate impurităţile din fontă, se adaugă feroaliaje şi se obţin oţeluri de diferite proprietăţi chimice, fizice şi mecanice. Producerea oţelului se efectuază în mai multe moduri: în cuptoare-vatra deschise (această metodă a fost cel mai frecvent folosită în ultimul secol), convertoare (metoda modernă cea mai răspândită este convertarea cu oxigen), cuptoare electrice. Laminatul (foi de oţel, bare, grinzi, unghiuri, conducte, etc.) se obţine cu ajutorul unor instalaţii speciale numite laminoare. 

Industria metalurgică este caracterizată printr-un nivel ridicat de concentrare industrială, utilizând echipamente de mare putere (furnale, convertoare de oxigen, laminoare). Sunt răspândite forme diferite de combinare a producţiei metalurgice. Combinatele sunt: de ciclu complet (care produc fontă, oţel şi metal laminat); ciclu incomplet (fier şi oţel); metalurgia de prelucrare (oţelul este topit din fier vechi); mica metalurgie (producţia de oţel şi laminate la uzinele constructoare de maşini).

Combinatele cu ciclul metalurgic complet cuprind producerea în domeniu (topirea fontei), fabricarea oţelului şi producţia laminatelor (des. 100). Cu ele sunt, de asemenea, legate şi întreprinderile ce furnizează combustibil şi materii prime (de cocs, de aglomerare) şi specializate pe deşeuri (îngrăşăminte cu azot, materiale de construcţii) sau care produc produse finite (produse din metal). Astfel de combinate sunt plasate mai ales în apropierea surselor de materii prime şi combustibil, deoarece acestea reprezintă 90 % din toate costurile la topirea fontei

(aproape 50 % - la cocs şi 40 % - pentru minereurile de fier). Un rol important este jucat de disponibilitatea surselor de apă şi a materialelor ajutătoare.


CARACTERISTICILE LOCAŢIEI. întreprinderile metalurgiei feroase formează zone metalurgice. In ultimul secol, în lume au fost formate mai multe astfel de zone care se bazau pe materiile prime, care au fost plasate în apropierea depozitelor de minereuri de fier sau în cadrul bazinelor de minereuri: Lorraine - în Franţa, Lakeshire - în SUA, Ural-Rusia, Krivoy Rog - Ucraina, zone din China de nord-est şi Africa de Sud. Combustibilul metalurgic (cocsul) era produs din cărbune importat sau transportat din alte teritorii. Astăzi, orientarea spre materie primă ca factor al locaţiei întreprinderilor predomină în ţările în curs de dezvoltare, sau care exploatează bazine puternice de minereuri de fier - Brazilia, India şi Venezuela. O altă variantă de locaţie este plasarea zonelor metalurgice - în bazinele de cărbune, bogate în cărbune cocsificabil, unde este adusă materia primă (minereul de fier): Pennsylvania - Statele Unite ale Americii, Midland - Marea Britanie, Ruhr- Germania, Silezia Superioară - Polonia, Donbas - Ucraina, Kuzbas-Rusia.

Ulterior pentru ţările dezvoltate a devenit tipică plasarea întreprinderilor metalurgice pe malurile apelor - în porturi, unde sunt primite materiile prime importate şi combustibilul. Centre metalurgice puternice au apărut în porturile din Italia, Franţa, Marea Britanie, nord-estul Statelor Unite ale Americii, Japonia, China şi ţările nou industrializate - Republica Coreea şi Taiwan.

Metalurgia de prelucrare este concentrată, în special pe sursa de materii prime secundare (deşeuri de producere a oţelului) şi pe consumul produsului finit. Tendinţele moderne sunt construirea de mini-uzine în zonele de consum al metalului - în domeniul ingineriei avansate. Aici sunt reciclate resturi de materii prime locale sau importate.

PRODUCŢIA METALELOR FEROASE ÎN LUME. Producţia mondială de oţel a crescut rapid până în anii 70 ai secolului al XX-lea (de la 30 de milioane de tone la începutul sec. XX la 600 milioane de tone în anul 1970). în următoarele două decenii, tempul a încetinit, datorită scăderii producţiei industriale, utilizarea de

noi materiale (aluminiu, plastic, ceramică, materiale compozite), consolidarea măsurilor de protecţie a mediului şi altele. Cu toate acestea, spre finele sec. XX, producţia de otel din lume, din nou, a eres-cut brusc (de până la 1.665 milioane de tone în 2014). Principalul motiv — industrializarea rapidă a unui număr de ţări în

curs de dezvoltare din Asia si America

Latină.

O treime din producţia de oţel la nivel mondial este oferită de 26 de centre mari metalurgice cu o topire anuală de peste 10 milioane de tone. Liderii mondiali sunt aglomeraţiile Rin-Ruhr din Germania, Chicago în Statele Unite ale Americii, Tokyo în Japonia, care topesc mai mult de 20 milioane de tone de oţel pe an, precum şi Shanghai şiTangshan din China. O creştere fără precedent a cunoscut nodul metalurgic dinTangshan. In ultimul deceniu a crescut capacitatea de producţie la 50 de milioane de tone pe an. Aceasta se compară cu topirea anuală a oţelului în Germania.

Metalurgia feroasă în secolul XXI rămâne una dintre cele mai importante componente ale industriei, iar produsele sale - oţelul şi aliajele de fier cu alte metale - principalele materiale de construcţie.


In ultimele decenii, partea metalurgiei negre în industria economică în ţările dezvoltate este în continuă scădere, oferind locul industriilor de înaltă tehnologie. Scade şi partea lor în topirea de fier si otel la nivel mondial. în schimb, a crescut brusc ponderea ţărilor în curs de dezvoltare, în producţia, mondială de metale feroase. Acest lucru se datorează în primul rând propriilor sale nevoi, mişcarea producţiei de metale feroase mai aproape de principalele regiuni de minereuri de calitate, precum şi creşterea cerinţelor de mediu în ţările dezvoltate, care încearcă să scape de companiile „murdare” de pe teritoriul său. Metalurgia neagră e în creştere rapidă în China, India, Brazilia, Coreea, Turcia -ţările în care industrializarea se petrece în temp rapid. în metalurgia globală domină companiile multinaţionale.

Metalele feroase sunt produse în 70 de ţări ale lumii. Una dintre principalele producţii a metalurgiei negre este topirea oţelului. Aproape 3/4 din producţia mondială de oţel o dau ţările Asiei, încă 16% sunt din Europa (inclusiv Rusia), proporţia Americii este de 10% (des. 102). Cel mai mare producător de oţel este China - aproape jumătate din totalul mondial şi de 8 ori mai mult decât Japonia, care ocupă locul al doilea (des. 103).

La gama de produse ale metalurgiei feroase influenţează caracteristicile eco-nomice ale ţărilor lumii. Astfel, în SUA şi Japonia în mod tradiţional este mare cota de producţie a tablei de oţel laminat, care este asociată cu dezvoltarea de fabricare a automobilelor si a electronicii

de larg consum, iar în China şi Coreea -laminatele de tablă cu pereţi medii şi groşi, utilizate în domeniul construcţiilor navale.

Cea mai mare companie metalurgică din lume este ArcelorMittal (Luxemburg), care controlează aproximativ 10 % din producţia mondială de oţel. Acesta deţine un număr de întreprinderi de extragere a minereurilor de fier, cărbune, combinate metalurgice în zeci de ţări, inclusiv marea fabrică „ArcelorMittal Kryviy Rig"în Ucraina.

Mulţi exportatori puternici de oţel şi laminate simultan sunt şi importatori mari, indicând faptul că diviziunea internaţională a muncii este dezvoltată în metalurgia feroasă. Printre cei mai mari exportatori de oţel din lume se numără China, Japonia, Republica Coreea, Rusia şi Germania. Cu toate acestea, nu toţi producătorii majori de oţel sunt mari exportatori ai acestuia. Astfel, în primii zece exportatori mondiali nu este SUA şi India, în timp ce sunt ţările Benelux. In cele mai mari zece ţări producătoare şi exportatoare de oţel este, de asemenea, şi Ucraina.

TENDINŢE DE DEZVOLTARE. Astăzi, în metalurgia feroasă are loc restructurarea şi reechiparea tehnică şi tehnologică. Se dezvoltă electrometalurgia care permite să se obţină oţel de înaltă calitate mult mai ieftin, se introduc tehnologiile oxigen-convertor care sunt foarte economice. In ţările Europei de Vest şi Japonia, astfel este topit mai mult de 75 % din oţel. In producţia de oţel şi a altor produse din metal pentru ceva timp încă vor domina echipamentele tradiţionale (furnale, cuptoare electrice, convertoare de oxigen), dar deja acum se răspândesc cele mai recente tehnologii. Acestea includ: producerea directă a oţelului din minereu (producţie fără fontă), turnarea continuă a oţelului, turnarea continuă de profile care sunt similare în formă cu produsul final, utilizarea tehnologiilor de plasmă etc.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. De ce metalurgia feroasă este numită activitate veche şi modernă în acelaşi timp?

2. Care sunt producţiile cuprinse în metalurgia feroasă?

3. Ce forme de organizare socială a producţiei s-au dezvoltat în metalurgia feroasă?

4. După des. 100 povestiţi despre lucrul combinatului metalurgic cu ciclu complet.

. Daţi exemple de zone metalurgice, care coincid cu plasarea bazelor de materii prime şi a bazinelor de cărbune.

6. Ce a cauzat apariţia unor centre ale metalurgiei feroase în porturile maritime?

Gândiţi-vă de ce întreprinderile metalurgiei feroase sunt create în mod activ în ţările în curs de dezvoltare.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^